เนื้อเพลง Who’s Afraid of the Big Bad Wolf คำอ่านไทย Barbra Streisand

Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Tra la la la la
(Tra ลา ลา ลา ลา)
Long ago there were three pigs
(ลอง อะโก แดร์ เวอ ทรี พิก)
Little handsome pigs
(ลิ๊ทเทิ่ล แฮ๊นซั่ม พิก)
For the big, bad the very big, very bad wolf,
(ฟอร์ เดอะ บิ๊ก , แบ้ด เดอะ เฝ๊รี่ บิ๊ก , เฝ๊รี่ แบ้ด วู๊ล์ฟ ,)
They did not give three figs
(เด ดิด น็อท กี๊ฝ ทรี ฟิก)
Number one was very gay
(นั๊มเบ้อร์ วัน วอส เฝ๊รี่ เก)
And he built his house with hay
(แอนด์ ฮี บิลท ฮิส เฮ้าส วิธ เฮ)
With a hey hey toot he blew on his flute
(วิธ อะ เฮ เฮ ทูท ฮี บลู ออน ฮิส ฟลูท)
And he played around all day
(แอนด์ ฮี เพลย์ อะราวนฺดฺ ออล เดย์)
Now number two was fond of jigs
(นาว นั๊มเบ้อร์ ทู วอส ฟ็อนด อ็อฝ จิก)
And so he built his house with twigs
(แอนด์ โซ ฮี บิลท ฮิส เฮ้าส วิธ ทวิก)
Hey, diddle diddle he played on his fiddle
(เฮ , diddle diddle ฮี เพลย์ ออน ฮิส ฟิดเดล)
And danced with lady pigs
(แอนด์ แด๊นซ์ วิธ เล๊ดี้ พิก)
Number three said: ” nix on tricks,
(นั๊มเบ้อร์ ทรี เซ็ด : ” นิคซ ออน ทริ๊ค ,)
I shall build my house with bricks! ”
(ไอ แชลล์ บิ้ลดํ มาย เฮ้าส วิธ บริ๊ค ! “)
He had no chance to sing or dance,
(ฮี แฮ็ด โน แช้นซํ ทู ซิง ออ แด๊นซ์ ,)
‘Cause work and play don’t mix
(ค๊อส เวิ๊ร์ค แอนด์ เพลย์ ด้อนท์ มิกซ์)
Ha, ha, ha, the two little do-little pigs
(ฮา , ฮา , ฮา , เดอะ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ดู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)
Just winked and laughed Ah! Woo!
(จั๊สท วิงค แอนด์ ล๊าฟ อา ! วู !)
Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Tra la la la la
(Tra ลา ลา ลา ลา)
Came the day when fate did frown
(เคม เดอะ เดย์ เว็น เฟ้ท ดิด ฟเราน)
And a wolf blew into town
(แอนด์ อะ วู๊ล์ฟ บลู อิ๊นทู ทาวน์)
With a gruff huff puff, he puffed just enough
(วิธ อะ กรัฟ ฮัฟ พัฟ , ฮี พัฟ จั๊สท อีน๊าฟ)
And the hay house fell right down!
(แอนด์ เดอะ เฮ เฮ้าส เฟ็ล ไร๊ท เดาน !)
One and two were scared to death
(วัน แอนด์ ทู เวอ ซคา ทู เด้ท)
Of the big bad wolfy’s breath
(อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด wolfys บรี๊ทฺรฺ)
By the hair of your chinny chin I’ll blow you in
(บาย เดอะ แฮร์ อ็อฝ ยุร chinny ชิน อิลล โบลว์ ยู อิน)
And the twig house answered yes
(แอนด์ เดอะ ทวิก เฮ้าส แอ๊นเซ่อร เย็ซ)
No one left but number three
(โน วัน เล๊ฟท บั๊ท นั๊มเบ้อร์ ทรี)
To save that piglet family
(ทู เซฝ แดท piglet แฟ๊มิลี่)
So when they knocked, he fast unlocked
(โซ เว็น เด น๊อค , ฮี ฟาสท อันลอค)
And said come in with me
(แอนด์ เซ็ด คัม อิน วิธ มี)
Now they all were safe inside
(นาว เด ออล เวอ เซฟ อิ๊นไซด์)
But the bricks hurt wolfy’s pride
(บั๊ท เดอะ บริ๊ค เฮิร์ท wolfys ไพรด์)
So, he slid down the chimney and oh by
(โซ , ฮี ซลิด เดาน เดอะ ชีมนิ แอนด์ โอ บาย)
Jiminey In a fire he was fried
(Jiminey อิน อะ ไฟเออะร ฮี วอส ฟไร)
Oh oh oh, the three little free little pigs
(โอ โอ โอ , เดอะ ทรี ลิ๊ทเทิ่ล ฟรี ลิ๊ทเทิ่ล พิก)
Just winked and laughed…
(จั๊สท วิงค แอนด์ ล๊าฟ)
Ah! Woo!
(อา ! วู !)
Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
The big bad wolf
(เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Who’s afraid of the big bad wolf
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
Tra La La La La
(Tra ลา ลา ลา ลา)
Tra la la Tra la la
(Tra ลา ลา Tra ลา ลา)
Tra la la la la la la la la la la!
(Tra ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา !)
Who’s afraid of the big, big, big,
(ฮู อะเฟรด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก , บิ๊ก , บิ๊ก ,)
Bad woooooooooooooooooooolf!
(แบ้ด woooooooooooooooooooolf !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s Afraid of the Big Bad Wolf คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น