เนื้อเพลง Final Heartbreak คำอ่านไทย Jessica Simpson

It’s all about the way you feel it
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ยู ฟีล อิท)
deep in your heart
(ดี๊พ อิน ยุร ฮาร์ท)
when she let you go
(เว็น ชี เล็ท ยู โก)
i dont doubt you cant believe it
(ไอ ด้อนท์ เดาท ยู แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
tears you apart
(เทียร์ ยู อะพาร์ท)
what you didnt know..
(ว๊อท ยู ดิ๊นอิน โนว์)
someday you’ll remember
(ซัมเดย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์)
why you fell for her
(วาย ยู เฟ็ล ฟอร์ เฮอ)
why you said goodbye
(วาย ยู เซ็ด กู๊ดบาย)

dont let your broken heart keep forever unmended
(ด้อนท์ เล็ท ยุร บโรเค็น ฮาร์ท คี๊พ ฟอเร๊เฝ่อร unmended)
and miss out on a love that is never-ending yeah
(แอนด์ มิซ เอ๊าท ออน อะ ลัฝ แดท อีส เน๊เฝ่อร์ เอนดิง เย่)

this could be your final heartbreak
(ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)
i could show you what your love takes
(ไอ เคิด โชว์ ยู ว๊อท ยุร ลัฝ เท้ค)
never say goodbye, never make you cry
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
yeah this could be your final heartbreak
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)

this could be, your final heart..your final heartbreak
(ดิส เคิด บี , ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ท ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)

i dont wanna take advantage
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท้ค แอดแฝ๊นเทจ)
or maybe i do
(ออ เมบี ไอ ดู)
and i know its true
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ ทรู)
that i cant help undo tha damage
(แดท ไอ แค็นท เฮ้ลพ อันดู ท่า แด๊เหมจ)
all of the hurt
(ออล อ็อฝ เดอะ เฮิร์ท)
that she did to you
(แดท ชี ดิด ทู ยู)
you need someone you can talk to
(ยู นี๊ด ซัมวัน ยู แคน ท๊อล์ค ทู)
someone who feels the same about everything you do
(ซัมวัน ฮู ฟีล เดอะ เซม อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง ยู ดู)
and i could be the one to make you forget her
(แอนด์ ดาย เคิด บี ดิ วัน ทู เม้ค ยู ฟอร์เก๊ท เฮอ)
i wanna be the one to make you feel better yeah
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ทู เม้ค ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์ เย่)

this could be your final heartbreak
(ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)
i could show you what your love takes
(ไอ เคิด โชว์ ยู ว๊อท ยุร ลัฝ เท้ค)
never say goodbye, never make you cry
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
yeah this could be your final heartbreak
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)

i’ll let you feel a love so real..i’ll let you know
(อิลล เล็ท ยู ฟีล อะ ลัฝ โซ เรียล อิลล เล็ท ยู โนว์)
you will forget she will regret letting you go..i will not let u go
(ยู วิล ฟอร์เก๊ท ชี วิล รีเกร๊ท เลทดิง ยู โก ไอ วิล น็อท เล็ท ยู โก)

this could be your final heartbreak
(ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)
i could show you what your love takes
(ไอ เคิด โชว์ ยู ว๊อท ยุร ลัฝ เท้ค)
never say goodbye, never make you cry
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
yeah this could be your final heartbreak, yeah this could be your final
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก , เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล)

this could be your final heartbreak
(ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)
i could show you what your love takes [i’ll never say..]
(ไอ เคิด โชว์ ยู ว๊อท ยุร ลัฝ เท้ค [ อิลล เน๊เฝ่อร์ เซย์ ])
never say goodbye, never make you cry
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
yeah this could be your final heartbreak
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)

this could be your final heartbreak..heartbreak
(ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก ฮาร์ทเบรก)
i could show you what your love takes
(ไอ เคิด โชว์ ยู ว๊อท ยุร ลัฝ เท้ค)
never say goodbye, never make you cry
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู คราย)
yeah this could be your final heartbreak
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)
yeah this could be your final heartbreak
(เย่ ดิส เคิด บี ยุร ไฟ๊น่อล ฮาร์ทเบรก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Final Heartbreak คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น