เนื้อเพลง Mustapha (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Words and music by Freddie Mercury
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย เฟรดดี เมอคิวริ)

Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
(Ibrahim , Ibrahim , Ibrahim ,)
Allah, Allah, Allah, Allah will pray for you.
(แอลละ , แอลละ , แอลละ , แอลละ วิล เพรย์ ฟอร์ ยู)
Hey!
(เฮ !)

Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.
(Mustapha , Mustapha , Mustapha Ibrahim)
Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.
(Mustapha , Mustapha , Mustapha Ibrahim)

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
(Mustapha Ibrahim , Mustapha Ibrahim)
Allah, Allah, Allah will pray for you.
(แอลละ , แอลละ , แอลละ วิล เพรย์ ฟอร์ ยู)
Mustapha Ibrahim, al havra kris vanin
(Mustapha Ibrahim , เอล havra ครีส vanin)
Allah, Allah, Allah will pray for you.
(แอลละ , แอลละ , แอลละ วิล เพรย์ ฟอร์ ยู)
Mustapha, hey! Mustapha
(Mustapha , เฮ ! Mustapha)
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!
(Mustapha Ibrahim , Mustapha Ibrahim , เฮ !)

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
(แอลละ ไอ , แอลละ ไอ , แอลละ ไอ ,)
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
(Ibra Ibra Ibrahim , เย่ !)
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
(Ibrahim , Ibrahim , Ibrahim ,)
Allah Allah Allah-i hey!
(แอลละ แอลละ แอลละ ไอ เฮ !)

Mustapha Mustapha – Allah-i na stolei
(Mustapha Mustapha แอลละ ไอ นา stolei)
Mustapha Mustapha – Achtar es na sholei
(Mustapha Mustapha Achtar es นา sholei)
Mustapha Mustapha – Mochamut dei ya low eshelei
(Mustapha Mustapha Mochamut dei ยา โลว eshelei)
Mustapha Mustapha – ai ai ai ai ahelei
(Mustapha Mustapha ai ai ai ai ahelei)
Mustapha,
(Mustapha ,)
Mustapha,
(Mustapha ,)
Ist avil ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
(อิซท avil ahiln avil ahiln adhim Mustapha ,)
Salaam Aleikum!
(ซะลาม Aleikum !)

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
(Mustapha Ibrahim , Mustapha Ibrahim)
Allah, Allah, Allah will pray for you.
(แอลละ , แอลละ , แอลละ วิล เพรย์ ฟอร์ ยู)
Mustapha Ibrahim, achbar ish navin
(Mustapha Ibrahim , achbar อิฌ navin)
Allah, Allah, Allah will pray for you.
(แอลละ , แอลละ , แอลละ วิล เพรย์ ฟอร์ ยู)
Mustapha, Mustapha
(Mustapha , Mustapha)
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!
(Mustapha Ibrahim , Mustapha Ibrahim , เฮ !)

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
(แอลละ ไอ , แอลละ ไอ , แอลละ ไอ ,)
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
(Ibra Ibra Ibrahim , เย่ !)
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
(Ibrahim , Ibrahim , Ibrahim ,)
Allah Allah Allah-i hey!
(แอลละ แอลละ แอลละ ไอ เฮ !)

Mustapha Mustapha
(Mustapha Mustapha)
Mustapha Mustapha
(Mustapha Mustapha)
Mustapha Mustapha
(Mustapha Mustapha)
Mustapha Mustapha
(Mustapha Mustapha)
Mustapha,
(Mustapha ,)
Mustapha,
(Mustapha ,)
Vontap ist ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
(Vontap อิซท ahiln avil ahiln adhim Mustapha ,)
Aleikum Salaam hey!
(Aleikum ซะลาม เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mustapha (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น