เนื้อเพลง Lab Drunk คำอ่านไทย RZA

[Intro: RZA]
([ อินโทร : RZA ])
Wu-Tang worldwide, Wu-Tang, Bobby Digital worldwide
(Wu ทาง เวิรดวาย , Wu ทาง , บอบบิ ดิจิตอล เวิรดวาย)
wordlwide, word up, all y’all crab MC’s out there
(wordlwide , เวิร์ด อั๊พ , ออล ยอล แคร๊บ เมซีสฺ เอ๊าท แดร์)
Let me spark y’all like this one time
(เล็ท มี สพ๊าร์ค ยอล ไล๊ค ดิส วัน ไทม์)

[RZA]
([ RZA ])
Yo, I make your fragile bones rattle with babbles, chrome bowls
(โย , ไอ เม้ค ยุร แฟร๊กไจล์ โบน แลเดิล วิธ แบ๊บเบิล , คโรม โบลว์)
Microphone arrows thrown strike like stone paddles
(ไมคโระโฟน แอ๊โร่ ธโรน สไทร๊ค ไล๊ค สโทน แพ๊ดเดิ้ล)
to ya head, you’ll be spread across the floor
(ทู ยา เฮด , โยว บี สเพร๊ด อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์)
and ain’t headed for a bead of roses
(แอนด์ เอน เฮด ฟอร์ รา บีด อ็อฝ โรส)
needle threaded, one jaw have said it
(นี๊ดเดิ้ล เทร๊ด , วัน จอ แฮ็ฝ เซ็ด ดิท)
by the fatal blow, tornado blow, battleship
(บาย เดอะ เฟ๊ท่อล โบลว์ , ทอเนโด โบลว์ , battleship)
Wu boats will float, torpedo, you can’t stay a-float
(Wu โบ๊ท วิล โฟล้ท , ทอพีโด , ยู แค็นท สเทย์ อะ โฟล้ท)
You sink to the brink of extincted animals
(ยู ซิ๊งค ทู เดอะ บริงค อ็อฝ เอ็กซทิ๊นคํทํ แอ๊นิมอล)
while I bang on your head to the buckle like bawdy animals
(ไวล์ ไอ แบง ออน ยุร เฮด ทู เดอะ บัคเคิล ไล๊ค บอดอิ แอ๊นิมอล)
Steal stinger, Killa Bee ten inches, sharper than picket fences
(สทีล stinger , คิวลา บี เท็น อินเชด , ฌาเพอะ แฑ็น พีคเค็ท เฟ้นซ)
quick to detect your intentions, if they’re wicked
(ควิค ทู ดีเท็ค ยุร อินเทนฌัน , อิ๊ฟ เดรว วิค)
meditate, build the house on the next dimension
(เมดอิเทท , บิ้ลดํ เดอะ เฮ้าส ออน เดอะ เน๊กซท ไดเม๊นชั่น)
My flow is co-hension, you’ll be startled
(มาย โฟลว์ อีส โค hension , โยว บี startled)

Stumbled into my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นทู มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck it, I got to spit this verse from my lung
(บั๊ท เอฟ *ck อิท , ไอ ก็อท ทู ซพิท ดิส เฝิซ ฟรอม มาย ลัง)

Stumbled inside my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นไซด์ มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck it, I got to spit this verse, yo
(บั๊ท เอฟ *ck อิท , ไอ ก็อท ทู ซพิท ดิส เฝิซ , โย)

Pound drop your head to the canvas
(เพานด ดรอพ ยุร เฮด ทู เดอะ แคนฝัซ)
It’s like you got no f*ckin manners
(อิทซ ไล๊ค ยู ก็อท โน เอฟ *ckin แม๊นเน่อร์)
You be duckin hammers, we be clutchin banners
(ยู บี ดักคิน แฮ๊มเมอร์ , วี บี clutchin แบ๊นเน่อร์)
Touchin amateur challengers, we try to throw off balancers
(ทัชชิน อะเมเท่อร แชลเล็นเจอะ , วี ธราย ทู โธรว์ ออฟฟ balancers)
Keep a 120 brain compounder inside the cannister
(คี๊พ อะ 120 เบรน compounder อิ๊นไซด์ เดอะ cannister)
You can’t compare to an atom of my hair
(ยู แค็นท คอมแพร์ ทู แอน แอทอัม อ็อฝ มาย แฮร์)
While my verbal shot be drillin through the cave of your ear
(ไวล์ มาย เฝอแบ็ล ฌ็อท บี drillin ทรู เดอะ เค๊ฝ อ็อฝ ยุร เอียร)
Recochet to the ceilin, the desert eagle hemisphere
(Recochet ทู เดอะ ซิลลิน , เดอะ เดสเสิร์ท อี๊เกิ้ล เฮมอิซเฟีย)
Deflect off your medula, exit off to the rear
(ดิฟเลคท ออฟฟ ยุร medula , เอ๊กสิท ออฟฟ ทู เดอะ เรียร์)
MCin is easier to me than breathin
(MCin อีส อีสไซน์ ทู มี แฑ็น บีตดิน)
and makin beats to me is easier than bein
(แอนด์ เมกิน บีท ทู มี อีส อีสไซน์ แฑ็น บีนโพล)
Killin vibes is easier than seein
(คิลลิน วายพฺ ซิส อีสไซน์ แฑ็น ซีอิน)
I be geein, and f*ck with the Wu-Tang Clan is wildin
(ไอ บี geein , แอนด์ เอฟ *ck วิธ เดอะ Wu ทาง คแล็น อีส วิวดิน)
b*tch, than a 1000 foot hill with broke steez
(บี *tch , แฑ็น อะ 1000 ฟุ้ท ฮิลล์ วิธ บโรค สตีซ)
Plot by rocks, wildily ghost, still needle flyin trees
(พล๊อท บาย ร๊อค , wildily โก๊สท , สทิลล นี๊ดเดิ้ล ฟายอิน ทรี)
My mind sees all of the unusual energies
(มาย ไมนด์ ซี ซอร์ อ็อฝ ดิ อันยูฉวล เอนเนอร์จีสฺ)
Tell me, have you ever felt a sunshine breeze?
(เทลล มี , แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดา ซันชาย บร๊ซ)

Stumbled into my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นทู มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck that, I got to get a verse from my lung
(บั๊ท เอฟ *ck แดท , ไอ ก็อท ทู เก็ท ดา เฝิซ ฟรอม มาย ลัง)

Stumbled inside my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นไซด์ มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck it, I got to spit it
(บั๊ท เอฟ *ck อิท , ไอ ก็อท ทู ซพิท ดิธ)

Yo, your floweress is powerless against me
(โย , ยุร floweress ซิส เพาเออะเล็ซ อะเก๊นสท มี)
Your cowardess attack can master track alchemist raps
(ยุร cowardess แอทแท๊ค แคน ม๊าสเต้อร์ แทร็ค แอลคิมิซท แร็พ)
Rap Malcolm, my champagne staims, silver, lex bullet 4
(แร็พ มัลคอล์ , มาย แฌ็มเพน staims , ซิ๊ลเฝ่อร , lex บัลเล่ โฟว)
Millenium falcon, just to protect the Wu-Tang’s sacred valium
(Millenium แฟลคัน , จั๊สท ทู โพรเท๊คท เดอะ Wu ทาง เซคเร็ด valium)
Chased by jake’s planes, I race state’s police
(เชส บาย เจก เพลน , ไอ เร้ซ สเทท โพลิ๊ซ)
We slay microphone foes, the size of ro-beasts
(วี ซเล ไมคโระโฟน โฟ , เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ ro บี๊สท)
Unpredictable pain is inflictable
(อันเพรนดิคเทเบิล เพน อีส inflictable)
Razor blade will ripple you, death blow will cripple you
(เร๊เซ่อร์ เบลด วิล ลีบเปิล ยู , เด้ท โบลว์ วิล คลิบเปิล ยู)
1.9 level meter, son, you just skipped on my class
(วัน นาย เล๊เฝ่ล มิ๊เท่อร์ , ซัน , ยู จั๊สท สคริป ออน มาย คลาสสํ)
is here to rap camera classes, hi-jack these bus passes
(อีส เฮียร ทู แร็พ แค๊เมร่า คลาสเซซ , ไฮ แจ็ค ฑิส บัส แพเซ)
This system was symphonic, jacked with no masses
(ดิส ซิ๊สเท่ม วอส ซิมฟอนอิค , แจ็ค วิธ โน แมสเซซ)
Sound systems blast-es, rhyme system was writin, well-casted
(ซาวน์ด ซิ๊สเท่ม บลาสทํ es , ไรม ซิ๊สเท่ม วอส ไรดิน , เวลล แค๊สทํ)
Strong as safari hunter, calm in black mongo
(สทรอง แอส ซาฟ๊ารี ฮันเทอะ , คาลํม อิน แบล๊ค mongo)
Un-plug the dynamic mic cord and hung you
(ยูเอ็น พลั๊ก เดอะ ไดแน๊หมิค ไมคะ คอร์ด แอนด์ ฮัง ยู)
from a towerin speaker, I tape your ear to the tweater
(ฟรอม มา towerin ซพีคเออะ , ไอ เท๊พ ยุร เอียร ทู เดอะ tweater)
My mental idea’s are more severe than your heater
(มาย เม๊นท่อล ไอเดีย แซร์ โม ซีเฝีย แฑ็น ยุร ฮีทเออะ)
Innocent drive-bys, 85’ers shoot try to over throw us
(อิ๊นโนเซ้นท ไดร๊ฝ บายสฺ , 85ers ชู๊ท ธราย ทู โอ๊เฝ่อร โธรว์ อัซ)
They love us like babies, once they get to know us
(เด ลัฝ อัซ ไล๊ค เบบีสฺ , วั๊นซ เด เก็ท ทู โนว์ อัซ)
Your floweress is powerless against me
(ยุร floweress ซิส เพาเออะเล็ซ อะเก๊นสท มี)

Stumbled into my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นทู มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck that, I got to get a verse from my lung
(บั๊ท เอฟ *ck แดท , ไอ ก็อท ทู เก็ท ดา เฝิซ ฟรอม มาย ลัง)

Stumbled into my lab half-drunk
(แสตมเบิล อิ๊นทู มาย แหล๊บ ฮาล์ฟ ดรั๊งค)
Honey-dipped, stinkin blunts
(ฮั๊นนี่ ดริพ , สติงคิน บลันท)
smellin like I ran over I skunk
(สเมลลิน ไล๊ค ไก แร็น โอ๊เฝ่อร ไอ ซคังค)
Wiz poppin junk, it must be that time of the month
(วินซฺ พอพปิน จังค , อิท มัสท์ บี แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
But f*ck that, I got to get the verse out my lung
(บั๊ท เอฟ *ck แดท , ไอ ก็อท ทู เก็ท เดอะ เฝิซ เอ๊าท มาย ลัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lab Drunk คำอ่านไทย RZA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น