เนื้อเพลง I Forgive You คำอ่านไทย Darren Hayes

[Shut up]
([ ชั๊ท อั๊พ ])

For all the anguish,
(ฟอร์ ออล ดิ แองกวิฌ ,)
And degradation
(แอนด์ เดกระเดฌัน)
For every time I needed truth
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ นี๊ด ทรู๊ธ)
And you were faithless
(แอนด์ ยู เวอ เฟธเล็ซ)
But disappointment, self-deprecation
(บั๊ท ดิแซ็พพอยนทเม็นท , เซลฟ์ เดพริเคฌัน)
But living a lie for fantasize and you could save me
(บั๊ท ลีฝอิง อะ ไล ฟอร์ แฟนทาซาย แอนด์ ยู เคิด เซฝ มี)

I need my cross like a blanket
(ไอ นี๊ด มาย ครอสสํ ไล๊ค เก แบล๊งเค๊ท)
And misery is comfort
(แอนด์ มีสริ อีส ค๊อมฟอร์ท)
I can hardly stand to blame myself for filling prophecy on you
(ไอ แคน ฮาดลิ สแทนด์ ทู เบลม ไมเซลฟ ฟอร์ ฟีลลิง พรอฟอิซิ ออน ยู)
And in the end I decided
(แอนด์ อิน ดิ เอ็นด ดาย ดีไซด์)
I guess I felt I deserved it
(ไอ เกสส ซาย เฟ็ลท ไอ ดิเสิฝ ดิท)
I should kiss your dirty lips for bringing me my clarity
(ไอ เชิด คิซ ยุร เดอทิ ลิพ ฟอร์ บริงกิง มี มาย คแลริทิ)

And how did you just make me see?
(แอนด์ ฮาว ดิด ยู จั๊สท เม้ค มี ซี)
How your lies have buried me
(ฮาว ยุร ไล แฮ็ฝ เบ๊อรี่ มี)
But I forgive you
(บั๊ท ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
So I
(โซ ไอ)

I feel so high
(ไอ ฟีล โซ ไฮฮ)
Just let it go we would
(จั๊สท เล็ท ดิธ โก วี เวิด)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
So I
(โซ ไอ)

[Shut up]
([ ชั๊ท อั๊พ ])

For all the torment
(ฟอร์ ออล เดอะ ทอเม็นท)
Loss of independence
(โรซ อ็อฝ อินดิเพนเด็นซ)
For disrespect, carelessness with my emotions
(ฟอร์ ดิซริซเพคท , แคเล็ซเน็ซ วิธ มาย อีโม๊ชั่น)
For all the screams I swallow
(ฟอร์ ออล เดอะ สครีม ซาย สว๊อลโล่ว)
How a soul is hollow
(ฮาว อะ โซล อีส ฮ๊อลโล่ว)
For giving into temptation
(ฟอร์ กีฝวิง อิ๊นทู เทมเทฌัน)
For making me feel like a cheap replacement
(ฟอร์ เมคอิง มี ฟีล ไล๊ค เก ชี๊พ ริพเลซเม็นท)

And how did you just make me see
(แอนด์ ฮาว ดิด ยู จั๊สท เม้ค มี ซี)
How your lies have buried me
(ฮาว ยุร ไล แฮ็ฝ เบ๊อรี่ มี)
But I forgive you
(บั๊ท ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I
(คอซ ซาย)

I feel so high
(ไอ ฟีล โซ ไฮฮ)
Just let it go we would
(จั๊สท เล็ท ดิธ โก วี เวิด)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I
(คอซ ซาย)

All the lies that I believed
(ออล เดอะ ไล แดท ไอ บีลี๊ฝ)
And all the guilt you make me feel
(แอนด์ ออล เดอะ กิ๊ลท ยู เม้ค มี ฟีล)
Cos I forgive you
(คอซ ซาย ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I
(คอซ ซาย)

Ohh I feel so good just letting go
(โอ้ ไอ ฟีล โซ กู๊ด จั๊สท เลทดิง โก)
You know I feel good now you’re gone
(ยู โนว์ ไอ ฟีล กู๊ด นาว ยัวร์ กอน)

Getting stronger, letting go
(เกดดดิ้ง สตองเกอร์ , เลทดิง โก)
Getting stronger, I’m moving on
(เกดดดิ้ง สตองเกอร์ , แอม มูฝอิง ออน)
Getting stronger, I’m letting go
(เกดดดิ้ง สตองเกอร์ , แอม เลทดิง โก)
Getting stronger, I’m getting stronger
(เกดดดิ้ง สตองเกอร์ , แอม เกดดดิ้ง สตองเกอร์)
No
(โน)

This time
(ดิส ไทม์)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I
(หลอร์ด ดาย)

And how the truth does make me see
(แอนด์ ฮาว เดอะ ทรู๊ธ โด เม้ค มี ซี)
And how your lies have buried me
(แอนด์ ฮาว ยุร ไล แฮ็ฝ เบ๊อรี่ มี)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I
(หลอร์ด ดาย)
I must forgive you
(ไอ มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I
(หลอร์ด ดาย)

All the lies that I believed
(ออล เดอะ ไล แดท ไอ บีลี๊ฝ)
And all the guilt you make me feel
(แอนด์ ออล เดอะ กิ๊ลท ยู เม้ค มี ฟีล)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I forgive you
(คอซ ซาย ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I must forgive you
(หลอร์ด ดาย มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I
(คอซ ซาย)

And how the truth does make me see
(แอนด์ ฮาว เดอะ ทรู๊ธ โด เม้ค มี ซี)
How your lies have buried me
(ฮาว ยุร ไล แฮ็ฝ เบ๊อรี่ มี)
I forgive you
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Cos I forgive you
(คอซ ซาย ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Lord I
(หลอร์ด ดาย)
I must forgive you
(ไอ มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)

[This time]
([ ดิส ไทม์ ])

All the lies that I believed
(ออล เดอะ ไล แดท ไอ บีลี๊ฝ)
Guilt you make me feel
(กิ๊ลท ยู เม้ค มี ฟีล)
This time
(ดิส ไทม์)
I must forgive you
(ไอ มัสท์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)

I feel so high
(ไอ ฟีล โซ ไฮฮ)
I feel so high
(ไอ ฟีล โซ ไฮฮ)

Cos it feels so good just letting go
(คอซ ซิท ฟีล โซ กู๊ด จั๊สท เลทดิง โก)
You know I feel good now you go
(ยู โนว์ ไอ ฟีล กู๊ด นาว ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Forgive You คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น