เนื้อเพลง The Ghost of a Good Thing คำอ่านไทย Dashboard Confessional

I guess it’s luck, but it’s the same
(ไอ เกสส อิทซ ลัค , บั๊ท อิทซ เดอะ เซม)
Hard luck, you’ve been trying to tame
(ฮาร์ด ลัค , ยู๊ฟ บีน ทไรอิง ทู เทม)
Maybe it’s love, but it’s like you said,
(เมบี อิทซ ลัฝ , บั๊ท อิทซ ไล๊ค ยู เซ็ด ,)
” Love is like a role that we play. ”
(” ลัฝ อีส ไล๊ค เก โรล แดท วี เพลย์ “)

But, I believe in you so much
(บั๊ท , ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู โซ มัช)
I could die for the words that you say
(ไอ เคิด ดาย ฟอร์ เดอะ เวิร์ด แดท ยู เซย์)
But, I believe in you so much
(บั๊ท , ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู โซ มัช)
I could die from the words that you say
(ไอ เคิด ดาย ฟรอม เดอะ เวิร์ด แดท ยู เซย์)

But, you’re chasin’ the ghost of a good thing
(บั๊ท , ยัวร์ เช๊ซิน เดอะ โก๊สท อ็อฝ อะ กู๊ด ทริง)
Haunting yourself as the real thing
(ฮันติง ยุรเซลฟ แอส เดอะ เรียล ทริง)
It’s getting away from you again
(อิทซ เกดดดิ้ง อะเวย์ ฟรอม ยู อะเกน)
While you’re chasin’ ghosts
(ไวล์ ยัวร์ เช๊ซิน โก๊สท)

I guess it’s luck, but it’s the same
(ไอ เกสส อิทซ ลัค , บั๊ท อิทซ เดอะ เซม)
Hard luck, you’ve been trying to tame
(ฮาร์ด ลัค , ยู๊ฟ บีน ทไรอิง ทู เทม)
Maybe it’s love, but it’s like you said,
(เมบี อิทซ ลัฝ , บั๊ท อิทซ ไล๊ค ยู เซ็ด ,)
” Love is like a role that we play. ”
(” ลัฝ อีส ไล๊ค เก โรล แดท วี เพลย์ “)

But, I believe in you so much
(บั๊ท , ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู โซ มัช)
I could die for the words that you say
(ไอ เคิด ดาย ฟอร์ เดอะ เวิร์ด แดท ยู เซย์)
But, I believe in you so much
(บั๊ท , ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู โซ มัช)
I could die from the words that you say
(ไอ เคิด ดาย ฟรอม เดอะ เวิร์ด แดท ยู เซย์)

But, you’re chasin’ the ghost of a good thing
(บั๊ท , ยัวร์ เช๊ซิน เดอะ โก๊สท อ็อฝ อะ กู๊ด ทริง)
Haunting yourself as the real thing
(ฮันติง ยุรเซลฟ แอส เดอะ เรียล ทริง)
It’s getting away from you again
(อิทซ เกดดดิ้ง อะเวย์ ฟรอม ยู อะเกน)
While you’re chasin’ ghosts
(ไวล์ ยัวร์ เช๊ซิน โก๊สท)

Just bend the pieces til they fit
(จั๊สท เบ็นด เดอะ พี๊ซ ทิล เด ฟิท)
Like they were made for it
(ไล๊ค เด เวอ เมด ฟอร์ อิท)
But, they weren’t meant for this
(บั๊ท , เด เวินท์ เม็นท ฟอร์ ดิส)
No, they weren’t meant for this
(โน , เด เวินท์ เม็นท ฟอร์ ดิส)

Just bend the pieces til they fit
(จั๊สท เบ็นด เดอะ พี๊ซ ทิล เด ฟิท)
Like they were made for it
(ไล๊ค เด เวอ เมด ฟอร์ อิท)
But, they weren’t meant for this
(บั๊ท , เด เวินท์ เม็นท ฟอร์ ดิส)

Chasin’ the ghost of a good thing
(เช๊ซิน เดอะ โก๊สท อ็อฝ อะ กู๊ด ทริง)
Haunting yourself as the real thing
(ฮันติง ยุรเซลฟ แอส เดอะ เรียล ทริง)
It’s getting away, away, away, away from you again
(อิทซ เกดดดิ้ง อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ ฟรอม ยู อะเกน)

Chasin’ the ghost of a good thing
(เช๊ซิน เดอะ โก๊สท อ็อฝ อะ กู๊ด ทริง)
Haunting yourself as the real thing
(ฮันติง ยุรเซลฟ แอส เดอะ เรียล ทริง)
It’s getting away from you again
(อิทซ เกดดดิ้ง อะเวย์ ฟรอม ยู อะเกน)
While you’re chasin’ ghosts
(ไวล์ ยัวร์ เช๊ซิน โก๊สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Ghost of a Good Thing คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น