เนื้อเพลง Dig a Pony คำอ่านไทย The Beatles

I dig a pony
(ไอ ดีกกํ อะ โพนิ)
Well you can celebrate anything you want
(เวลล ยู แคน เซ๊เลเบรท เอนอิธิง ยู ว้อนท)
Well you can celebrate anything you want
(เวลล ยู แคน เซ๊เลเบรท เอนอิธิง ยู ว้อนท)
Ooh.
(อู้)
I do a road hog
(ไอ ดู อะ โร้ด ฮ็อก)
Well you can penetrate any place you go
(เวลล ยู แคน พิ๊นิเทรท เอ๊นี่ เพลส ยู โก)
Yes you can penetrate any place you go
(เย็ซ ยู แคน พิ๊นิเทรท เอ๊นี่ เพลส ยู โก)
I told you, all I want is you.
(ไอ โทลด ยู , ออล ไอ ว้อนท อีส ยู)
Ev’rything has got to bejust like you want it to
(เอฟรี่ติง แฮ็ส ก็อท ทู bejust ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ ทู)
Because–
(บิคอส)

I pick a moon dog
(ไอ พิค กา มูน ด้อกก)
Well you can radiate ev’rything you are
(เวลล ยู แคน เร๊ดิเอท เอฟรี่ติง ยู อาร์)
Yes you can radiate ev’rything you are–
(เย็ซ ยู แคน เร๊ดิเอท เอฟรี่ติง ยู อาร์)
Ooh.
(อู้)
I roll a stoney
(ไอ โรลล อะ สโตนี่)
Well you can imitate ev’ryone you know
(เวลล ยู แคน อิ๊มิเทท เอฟวี่วัน ยู โนว์)
Yes you can imitate ev’ryone you know
(เย็ซ ยู แคน อิ๊มิเทท เอฟวี่วัน ยู โนว์)
I told you, all I want is you.
(ไอ โทลด ยู , ออล ไอ ว้อนท อีส ยู)
Ev’rything has got to bejust like you want it to
(เอฟรี่ติง แฮ็ส ก็อท ทู bejust ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ ทู)
Because–
(บิคอส)

I feel the wind blow
(ไอ ฟีล เดอะ วินด โบลว์)
Well you can indicate ev’rything you see
(เวลล ยู แคน อิ๊นดิเขท เอฟรี่ติง ยู ซี)
Yes you can indicate ev’rything you see–
(เย็ซ ยู แคน อิ๊นดิเขท เอฟรี่ติง ยู ซี)
Ooh.
(อู้)
I dug a pony
(ไอ ดัก อะ โพนิ)
Well you can syndicate any boat you row
(เวลล ยู แคน ซีนดิเคท เอ๊นี่ โบ๊ท ยู โรว์)
Yes you can syndicate any boat you row
(เย็ซ ยู แคน ซีนดิเคท เอ๊นี่ โบ๊ท ยู โรว์)
I told you, all I want is you.
(ไอ โทลด ยู , ออล ไอ ว้อนท อีส ยู)
Ev’rything has got to bejust like you want it to
(เอฟรี่ติง แฮ็ส ก็อท ทู bejust ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ ทู)
Because–
(บิคอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dig a Pony คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น