เนื้อเพลง J’ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais คำอ่านไทย Iris DeMent

Well, I got me a pen-pal from the teacher at school
(เวลล , ไอ ก็อท มี อะ เพ็น แพ็ล ฟรอม เดอะ ที๊ชเช่อร แรท สคูล)
’cause I needed something extra to do
(ค๊อส ไอ นี๊ด ซัมติง เอ๊กซทร่า ทู ดู)
I landed the name of some boy called Jean Paul
(ไอ แลนด์ เดอะ เนม อ็อฝ ซัม บอย คอลลํ ยีน พอล)
Living somewhere in the south of Fran็ois
(ลีฝอิง ซัมแวร์ อิน เดอะ เซ๊าธ อ็อฝ Fran็ois)

And so I wrote him a letter, I sent a picture of me
(แอนด์ โซ ไอ โรท ฮิม มา เล็ทเท่อร์ , ไอ เซ็นท ดา พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ มี)
I told him all about life here in Paris, Tennessee
(ไอ โทลด ฮิม ออล อะเบ๊าท ไล๊ฟ เฮียร อิน แพริซ , เทนเนซซี)
I figured he’d write back,
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ฮีด ไร๊ท แบ็ค ,)
but, hell, not so quick
(บั๊ท , เฮ็ลล , น็อท โซ ควิค)
It’s a good thing my folks can’t read French
(อิทซ ซา กู๊ด ทริง มาย โฟล้ค แค็นท รี๊ด ฟเร็นช)

’cause he said, ” Mon petit chou, vos yeux sont tr่s beaux [My little cabbage, your eyes are very beautiful]
(ค๊อส ฮี เซ็ด , ” มอง เพอะที เชว , vos yeux ซอนทฺ tr่s โบส [ มาย ลิ๊ทเทิ่ล แคบบิจ , ยุร อาย แซร์ เฝ๊รี่ บยูทิฟุล ])
Lorsque je te vois, mes jambes sont comme l’eau ” [Whenever I see you, my legs are like water]
(Lorsque จี te vois , เมซ jambes ซอนทฺ ครอม leau ” [ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซี ยู , มาย เล้ก แซร์ ไล๊ค ว๊อเท่อร ])
Well, there was more in that letter, but just what I ain’t about to say
(เวลล , แดร์ วอส โม อิน แดท เล็ทเท่อร์ , บั๊ท จั๊สท ว๊อท ไอ เอน อะเบ๊าท ทู เซย์)
J’ai besoin de mon gar็on fran็ais [I need my French boy]
(เจ besoin ดี มอง gar็on fran็ais [ ไอ นี๊ด มาย ฟเร็นช บอย ])

Well, I sat down to write back, it took me all night
(เวลล , ไอ แซ็ท เดาน ทู ไร๊ท แบ็ค , อิท ทุค มี ออล ไน๊ท)
I went crazy trying to make it sound right
(ไอ เว็นท คเรสิ ทไรอิง ทู เม้ค กิด ซาวน์ด ไร๊ท)
and I decided that I’d start out with:
(แอนด์ ดาย ดีไซด์ แดท อาย สท๊าร์ท เอ๊าท วิธ :)
” My dearest Jean Paul,
(” มาย เดียเร็ซท ยีน พอล ,)
well, it’s just swell to have a friend in Fran็ois
(เวลล , อิทซ จั๊สท ซเว็ล ทู แฮ็ฝ อะ เฟรน อิน Fran็ois)
but you know if I ain’t mistaken
(บั๊ท ยู โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เอน มิซเทคเอ็น)
seems to me what you was trying to say
(ซีม ทู มี ว๊อท ยู วอส ทไรอิง ทู เซย์)
is, well, maybe you’re kindly achin’
(อีส , เวลล , เมบี ยัวร์ ไคนดลิ แอซชิน)
to roll me in the hay!
(ทู โรลล มี อิน เดอะ เฮ !)
And about that long commentary
(แอนด์ อะเบ๊าท แดท ลอง คอมเม็นเทริ)
on my derriere…
(ออน มาย เดอร์รีเออร์)
Well, Jean Paul, ain’t that bad manners out there? ”
(เวลล , ยีน พอล , เอน แดท แบ้ด แม๊นเน่อร์ เอ๊าท แดร์ “)

And then I vowed not to do it
(แอนด์ เด็น นาย โฝว น็อท ทู ดู อิท)
but I couldn’t resist
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น รีซิ๊สท)
I signed it ” Your Sweet Pea ”
(ไอ ซายน ดิท ” ยุร สวี้ท พี “)
and I sealed it with a kiss
(แอนด์ ดาย ซีล ดิท วิธ อะ คิซ)
so please, God, forgive me
(โซ พลีซ , ก๊อด , ฟอร์กี๊ฝ มี)
but just what else could I say
(บั๊ท จั๊สท ว๊อท เอ๊ลส เคิด ดาย เซย์)
J’ai besoin de mon gar็on fran็ais
(เจ besoin ดี มอง gar็on fran็ais)

Well, I kept myself pretty busy
(เวลล , ไอ เค็พท ไมเซลฟ พริ๊ทที่ บี๊ซี่)
writing all them letters to Jean Paul
(ไรทอิง ออล เด็ม เล็ทเท่อร์ ทู ยีน พอล)
this one is to my Mama and my Pa
(ดิส วัน อีส ทู มาย มามะ แอนด์ มาย พา)
” Well, I don’t guess you’re gonna like it
(” เวลล , ไอ ด้อนท์ เกสส ยัวร์ กอนนะ ไล๊ค กิด)
but I’m a-leavin’ today
(บั๊ท แอม มา เลวิน ทูเดย์)
on a flight to see that gar็on fran็ais
(ออน อะ ฟไลท ทู ซี แดท gar็on fran็ais)
You see I saved all of my money
(ยู ซี ไอ เซฝ ออล อ็อฝ มาย มั๊นนี่)
when I was working down at the hamburger stand
(เว็น นาย วอส เวิคกิง เดาน แอ็ท เดอะ แฮมเบอะเกอะ สแทนด์)
and Daddy I bought me a ticket
(แอนด์ แดดดิ ไอ บอท มี อะ ทิ๊คเค๊ท)
got it right here in my hand
(ก็อท ดิธ ไร๊ท เฮียร อิน มาย แฮนด์)
Well, tell the teacher I’m awful sorry
(เวลล , เทลล เดอะ ที๊ชเช่อร แอม ออฟุล ซ๊อรี่)
but school’s got to wait
(บั๊ท สคูล ก็อท ทู เว้ท)
J’ai besoin de mon gar็on fran็ais
(เจ besoin ดี มอง gar็on fran็ais)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J’ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น