เนื้อเพลง Gatman and Robbin คำอ่านไทย 50 Cent feat Eminem

[Intro- Eminem & 50 Cent]
([ อินโทร เอมมีนเอม & 50 เซ็นท ])
Gee wilikers Gatman they got me surrounded
(จี wilikers Gatman เด ก็อท มี เซอร์ราวนด์)
I’m on my way
(แอม ออน มาย เวย์)

[Chorus- 50 Cent & Eminem]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท & เอมมีนเอม ])
I got a gatman
(ไอ ก็อท ดา gatman)
There’s a problem I’ma solve it
(แดร์ ซา โพร๊เบล่ม แอมอา โซ๊ลฝ อิท)
A n*gga movin’ around
(อะ เอ็น *gga มูฝวิน อะราวนฺดฺ)
With a big ass revolver and a bat, man
(วิธ อะ บิ๊ก อาซ ริฝอลเฝอะ แอนด์ อะ แบท , แมน)
What the f*ck are you retarded
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู ริทาด)
You touch Shady I’ll leave you dearly departed
(ยู ทั๊ช เฌดอิ อิลล ลี๊ฝ ยู เดี๊ยร์ลี่ ดีพาร์ท)
They say Batman
(เด เซย์ แบทแมน)

[Verse 1- 50 Cent]
([ เฝิซ วัน 50 เซ็นท ])
Robin, Cagney or Lacey, it’s 50 cent and Shady
(รอบอิน , Cagney ออ เลซี่ , อิทซ 50 เซ็นท แอนด์ เฌดอิ)
The worst baby, put your hands on my people
(เดอะ เวิ๊ร์สท เบ๊บี้ , พุท ยุร แฮนด์ ออน มาย พี๊เพิ่ล)
I’ll be act crazy, put a hole thru ya front and ya back maybe
(อิลล บี แอ๊คท คเรสิ , พุท ดา โฮล ธรู ยา ฟร๊อนท แอนด์ ยา แบ็ค เมบี)
But dude if you try me, I’ll have ya ass hooked up to an IV
(บั๊ท ดยูด อิ๊ฟ ยู ธราย มี , อิลล แฮ็ฝ ยา อาซ ฮุ๊ค อั๊พ ทู แอน โฟว์)
I’ll leave ya witnesses when I ride B
(อิลล ลี๊ฝ ยา witnesses เว็น นาย ไรด์ บี)
You f*ck with me, you see
(ยู เอฟ *ck วิธ มี , ยู ซี)
I’ll be actin’ like an animal, I’ll tear you apart
(อิลล บี แอสติน ไล๊ค แอน แอ๊นิมอล , อิลล เทียร์ ยู อะพาร์ท)
If the masterpiece was murder, I’d major in art
(อิ๊ฟ เดอะ masterpiece วอส เม๊อร์เด้อร์ , อาย เม๊เจ้อร์ อิน อาร์ท)
n*ggas knew I wasn’t wrapped too tight from start
(เอ็น *ggas นยู ไอ วอสซึ้น แร็พท ทู ไท๊ท ฟรอม สท๊าร์ท)
But bein’ a little off, landed me on top of the charts [whoo]
(บั๊ท บีนโพล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ออฟฟ , แลนด์ มี ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ชาร์ท [ ฮู ])
So you take the good with the bad, I guess
(โซ ยู เท้ค เดอะ กู๊ด วิธ เดอะ แบ้ด , ไอ เกสส)
Level three Teflon plate on my chest
(เล๊เฝ่ล ทรี เทฟรอน เพล๊ท ออน มาย เชสทํ)
And my cock back hollow tip in the chamber
(แอนด์ มาย ค๊อค แบ็ค ฮ๊อลโล่ว ทิพ อิน เดอะ เชมเบอะ)
Will daint ya, anger will change ya
(วิล daint ยา , แอ๊งเก้อร วิล เช้งจํ ยา)
And make ya aim that and squeeze
(แอนด์ เม้ค ยา เอม แดท แอนด์ สควี๊ซ)

[Chorus 50 Cent & Eminem]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท & เอมมีนเอม ])
I got a gat man
(ไอ ก็อท ดา แกท แมน)
There’s a problem I’ma solve it
(แดร์ ซา โพร๊เบล่ม แอมอา โซ๊ลฝ อิท)
A n*gga movin’ around
(อะ เอ็น *gga มูฝวิน อะราวนฺดฺ)
With a big ass revolver and a batman
(วิธ อะ บิ๊ก อาซ ริฝอลเฝอะ แอนด์ อะ แบทแมน)

Mothaf*cka you retarded,
(Mothaf*cka ยู ริทาด ,)
you touch 50, I’ll leave you dearly departed
(ยู ทั๊ช 50 , อิลล ลี๊ฝ ยู เดี๊ยร์ลี่ ดีพาร์ท)
We’re walkin away from a beef, in which clearly you started
(เวีย วอคกิน อะเวย์ ฟรอม มา บี๊ฟ , อิน วิช คเลียลิ ยู สท๊าร์ท)
I said, were walkin away, did u hear me? You oughta
(ไอ เซ็ด , เวอ วอคกิน อะเวย์ , ดิด ยู เฮียร มี ยู เอ้าดา)
Be thankful that we aint beefin. Were still breathin and just leave it at THAT
(บี แธงคฟุล แดท วี เอน บีฟิน เวอ สทิลล บีตดิน แอนด์ จั๊สท ลี๊ฝ อิท แอ็ท แดท)
That’s when me and 50 and g-unit hop back in the BAT
(แด้ท เว็น มี แอนด์ 50 แอนด์ จี ยูนิท ฮ็อพ แบ็ค อิน เดอะ แบท)
Mobile it aint gonna be no more rap its gonna be RRRAT
(โม๊บายล์ อิท เอน กอนนะ บี โน โม แร็พ อิทซ กอนนะ บี RRRAT)
Retaliation will be like them Muslim Shiite ATTACKS
(ริแทลิเอฌัน วิล บี ไล๊ค เด็ม มัสลิม ฌีไอท แอทแท๊ค)
Some where along the line its like me and 50 made PACT
(ซัม แวร์ อะลอง เดอะ ไลน์ อิทซ ไล๊ค มี แอนด์ 50 เมด แพ็คท์)
He’s got my back, I got his back, BACK
(อีส ก็อท มาย แบ็ค , ไอ ก็อท ฮิส แบ็ค , แบ็ค)
Its almost like were kinda, like Siamese twins
(อิทซ อ๊อลโมสท ไล๊ค เวอ กินดา , ไล๊ค ไซอะมีส ทวิน)
Cuz when we beef, we pull each other in,
(คัซ เว็น วี บี๊ฟ , วี พูลล อีช อ๊อเธ่อร์ อิน ,)
To the bull sh*t like were conjoined at the hip,
(ทู เดอะ บูลล ฌะ *ที ไล๊ค เวอ conjoined แอ็ท เดอะ ฮิพ ,)
Its just unavoidable, some of the sh*t is squashable
(อิทซ จั๊สท อันนาวอยดาเบิล , ซัม อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที อีส squashable)
Some sh*t’ll never bother us
(ซัม ฌะ *tll เน๊เฝ่อร์ บ๊อเทร่อรฺ อัซ)
Some of it will just simmer at best, if left alone
(ซัม อ็อฝ อิท วิล จั๊สท ซีมเมอะ แรท เบ๊สท์ , อิ๊ฟ เล๊ฟท อะโลน)
but let it be known there will be no sit downs
(บั๊ท เล็ท ดิธ บี โนน แดร์ วิล บี โน ซิท เดาน)
With no Daves and ‘Zinos
(วิธ โน เดฝ แซน Zinos)
There will be no peace discussions with me
(แดร์ วิล บี โน พี๊ซ ดิซคัฌอัน วิธ มี)
There aint gone be no friendly debates over crumpets and tea
(แดร์ เอน กอน บี โน ฟเรนดลิ ดีเบท โอ๊เฝ่อร ครัมเพ็ท แซน ที)
Just quit f*ckin with me and ill gladly quit f*ckin with you
(จั๊สท ควิท เอฟ *ckin วิธ มี แอนด์ อิลล กแลดลิ ควิท เอฟ *ckin วิธ ยู)
Just spit ya 16 and do what you gotta do to get through
(จั๊สท ซพิท ยา 16 แอนด์ ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู ทู เก็ท ทรู)
Without mentionin me or the machine or Jimmy Iovine
(วิธเอ๊าท เมนเชินนิน มี ออ เดอะ แมชชีน ออ จิมมี่ อีโอวีนี)
Or Dre or 50 or D-Twizzy, Obie and just let it be
(ออ ดรี ออ 50 ออ ดี ทวิสซี่ , โอบี แอนด์ จั๊สท เล็ท ดิธ บี)
Or we’ll be back with a:.
(ออ เวลล บี แบ็ค วิธ อะ :)

[Chorus- 50 Cent & Eminem]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท & เอมมีนเอม ])
Gatman
(Gatman)
There’s a problem I’ma solve it
(แดร์ ซา โพร๊เบล่ม แอมอา โซ๊ลฝ อิท)
A n*gga movin’ around
(อะ เอ็น *gga มูฝวิน อะราวนฺดฺ)
With a big ass revolver and a batman
(วิธ อะ บิ๊ก อาซ ริฝอลเฝอะ แอนด์ อะ แบทแมน)
What the f*ck are you retarded
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู ริทาด)
You touch Shady I’ll leave you dearly departed
(ยู ทั๊ช เฌดอิ อิลล ลี๊ฝ ยู เดี๊ยร์ลี่ ดีพาร์ท)

[Verse 3- 50 Cent]
([ เฝิซ ที 50 เซ็นท ])
n*gga you get it twisted, you can get ya wig splitted
(เอ็น *gga ยู เก็ท ดิธ ทวิสท , ยู แคน เก็ท ยา วิก สปิ๊ดทฺ)
I don’t give a f*ck, I don’t care if police know I did it
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ โพลิ๊ซ โนว์ ไอ ดิด ดิท)
Man I hustle, I get money, in the sunshine or a blizzard
(แมน นาย เฮสเซล , ไอ เก็ท มั๊นนี่ , อิน เดอะ ซันชาย ออ รา บลีสเสิด)
I go hard for that paper, homie I just gotta get it
(ไอ โก ฮาร์ด ฟอร์ แดท เพ๊เพ่อร์ , โฮมี ไอ จั๊สท กอททะ เก็ท ดิธ)
Got ’em on the screen, I’m plottin’ in the county and I’m with it
(ก็อท เอ็ม ออน เดอะ สครีน , แอม plottin อิน เดอะ เคานทิ แอนด์ แอม วิธ อิท)
You cross me and you gon’ make a cemetary visit
(ยู ครอสสํ มี แอนด์ ยู ก็อน เม้ค เก cemetary ฝิ๊สิท)
That’s gangsta, you know me I told it, cuz I live it
(แด้ท แก๊งซดา , ยู โนว์ มี ไอ โทลด ดิท , คัซ ไอ ไล้ฝ อิท)
Showcases drop, when that chopper chop
(Showcases ดรอพ , เว็น แดท ชอปเพอ ช๊อพ)
Way up the block, get hit with copper tops
(เวย์ อั๊พ เดอะ บล๊อค , เก็ท ฮิท วิธ ค๊อพเพ่อร์ ท๊อพ)
When drama pop, the llama pop
(เว็น ดร๊าม่า พ็อพ , เดอะ ลามะ พ็อพ)
And it won’t stop, you can run, call the cops
(แอนด์ ดิท ว็อนท สท๊อพ , ยู แคน รัน , คอลลํ เดอะ ค็อพ)
They say no, n*ggas know how I be on it
(เด เซย์ โน , เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ไอ บี ออน หนิด)
That sh*t you got, put my pistol to you I want it
(แดท ฌะ *ที ยู ก็อท , พุท มาย พิ๊สท่อล ทู ยู ไอ ว้อนท ดิธ)
Its not a game, perfect ai,m you feel the flame
(อิทซ น็อท ดา เกม , เพ๊อร์เฟ็คท ai , เอ็ม ยู ฟีล เดอะ เฟลม)
Up against ya brain, man its so hot I’ll make ya wish it rained
(อั๊พ อะเก๊นสท ยา เบรน , แมน อิทซ โซ ฮอท อิลล เม้ค ยา วิ๊ช อิท เรน)

[Chorus- 50 Cent & Eminem]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท & เอมมีนเอม ])
I got a gat man
(ไอ ก็อท ดา แกท แมน)
There’s a problem I’ma solve it
(แดร์ ซา โพร๊เบล่ม แอมอา โซ๊ลฝ อิท)
A n*gga movin’ around
(อะ เอ็น *gga มูฝวิน อะราวนฺดฺ)
With a big ass revolver and a bat, man
(วิธ อะ บิ๊ก อาซ ริฝอลเฝอะ แอนด์ อะ แบท , แมน)
What the f*ck are you retarded
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู ริทาด)
You touch Shady I’ll leave you down
(ยู ทั๊ช เฌดอิ อิลล ลี๊ฝ ยู เดาน)
Leave the party
(ลี๊ฝ เดอะ พ๊าร์ที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gatman and Robbin คำอ่านไทย 50 Cent feat Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น