เนื้อเพลง Damien คำอ่านไทย DMX

UH
(อา)
DefJam
(DefJam)
Uh
(อา)
RuffRyders
(RuffRyders)

[The Snake the rat, the cat, the dog,
([ เดอะ สเน๊ค เดอะ แร๊ท , เดอะ แค๊ท , เดอะ ด้อกก ,)

how you gon’ see them if you livin in the fog]
(ฮาว ยู ก็อน ซี เด็ม อิ๊ฟ ยู ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก ])
My n*gga TP creep with me
(มาย เอ็น *gga TP ครีพ วิธ มี)

[The Snake the rat, the cat, the dog,
([ เดอะ สเน๊ค เดอะ แร๊ท , เดอะ แค๊ท , เดอะ ด้อกก ,)

how you gon’ see them if you livin in the fog]
(ฮาว ยู ก็อน ซี เด็ม อิ๊ฟ ยู ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก ])

[Verse 1: DMX]
([ เฝิซ วัน : DMX ])
Why is it every move I make turn out to be a bad one
(วาย อีส ซิท เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ไอ เม้ค เทิร์น เอ๊าท ทู บี อะ แบ้ด วัน)
Where’s my gaurdian angel
(แวร์ มาย gaurdian แอ๊งเจล)
need one, wish I had one
(นี๊ด วัน , วิ๊ช ไอ แฮ็ด วัน)
[I’m right here shorty and I’ma hold you down
([ แอม ไร๊ท เฮียร ชอร์ทดิง แอนด์ แอมอา โฮลด์ ยู เดาน)
and tryin’ to f*ck all these b*tches I’ma show you how]
(แอนด์ ทายอิน ทู เอฟ *ck ออล ฑิส บี *tches แอมอา โชว์ ยู ฮาว ])
But who?
(บั๊ท ฮู)
[My name D like you but my friends call me Damien
([ มาย เนม ดี ไล๊ค ยู บั๊ท มาย เฟรน คอลลํ มี เดมมีเอน)
and I’ma put you into somethin’ about this game we in
(แอนด์ แอมอา พุท ยู อิ๊นทู ซัมติน อะเบ๊าท ดิส เกม วี อิน)
You and me could take it there
(ยู แอนด์ มี เคิด เท้ค กิด แดร์)
and you’ll be the hottest n*gga ever livin’]
(แอนด์ โยว บี เดอะ ฮอทเดว เอ็น *gga เอ๊เฝ่อร์ ลีฝอิน ])
That’s a givin’
(แด้ท ซา กีฝอิน)
[You’ll see]
([ โยว ซี ])
Hmmm thats what I’ve been wantin’ all my life
(ฮึม แด้ท ว๊อท แอฝ บีน วอนทิน ออล มาย ไล๊ฟ)
Thinkin’ ’bout my little man so I call my wife
(ติ้งกิน เบาท มาย ลิ๊ทเทิ่ล แมน โซ ไอ คอลลํ มาย ไว๊ฟ)
Well your dada is about to make it happen
(เวลล ยุร ดาดา อีส อะเบ๊าท ทู เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)

I’m about to make itS rappin’
(แอม อะเบ๊าท ทู เม้ค อิทซ แรพปิน)
Today I met this cat
(ทูเดย์ ไอ เม็ท ดิส แค๊ท)
He said his name was Damien
(ฮี เซ็ด ฮิส เนม วอส เดมมีเอน)
He thinks that we’re alot alike and wants to be my friend
(ฮี ทริ๊งค แดท เวีย อล๊อต อะไล๊ค แอนด์ ว้อนท ทู บี มาย เฟรน)

HaHa yeah just like Chuckie
(ฮาฮา เย่ จั๊สท ไล๊ค Chuckie)

[Yeah]
([ เย่ ])

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
The Snake, the rat, the cat, the dog
(เดอะ สเน๊ค , เดอะ แร๊ท , เดอะ แค๊ท , เดอะ ด้อกก)
How you gon’ see them if you livin in the fog [4x]
(ฮาว ยู ก็อน ซี เด็ม อิ๊ฟ ยู ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก [ 4x ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
[Hey yo D]
([ เฮ โย ดี ])
What up D
(ว๊อท อั๊พ ดี)
[You a smooth n*gga, I seen you
([ ยู อะ สมู๊ธ เอ็น *gga , ไอ ซีน ยู)
but nobody knew who pulled the trigger]
(บั๊ท โนบอดี้ นยู ฮู พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ ])
Yeah, you know it’s always over doe
(เย่ , ยู โนว์ อิทซ ออลเว โอ๊เฝ่อร โด)
[You sure, I could’ve sworn it was over a hoe]
([ ยู ชัวร์ , ไอ คูดดิฝ ซโวน หนิด วอส โอ๊เฝ่อร รา โฮ ])
Na, na that ain’t my style
(นา , นา แดท เอน มาย สไทล์)
[May you stay frontin’ but you still my man
([ เมย์ ยู สเทย์ ฟ้อนดิน บั๊ท ยู สทิลล มาย แมน)
and I ain’t goin’ say nothin’, got yo weed go ‘head smoke it,
(แอนด์ ดาย เอน โกอิน เซย์ นอทติน , ก็อท โย วี โก เฮด สโม๊ค กิด ,)
go ‘head drink it, go ‘head ‘n f*ck shorty
(โก เฮด ดริ๊งค อิท , โก เฮด เอ็น เอฟ *ck ชอร์ทดิง)
you know I can keep a secret
(ยู โนว์ ไอ แคน คี๊พ อะ ซี๊เขร็ท)
I’m about to have you drivin’
(แอม อะเบ๊าท ทู แฮ็ฝ ยู ดรายวิน)
probably a Benz, but we gotta stay friends
(พรอบอับลิ อะ เบนซฺ , บั๊ท วี กอททะ สเทย์ เฟรน)
Blood out, blood in]
(บลัด เอ๊าท , บลัด อิน ])
Sounds good to me, f*ck it, what I got to lose
(ซาวน์ด กู๊ด ทู มี , เอฟ *ck อิท , ว๊อท ไอ ก็อท ทู ลู้ส)
Hmm nothin’ I can think of, ANY N*GGA WOULD CHOOSE
(อึม นอทติน นาย แคน ทริ๊งค อ็อฝ , เอ๊นี่ เอ็น *GGA เวิด ชู๊ส)
Got me pushin’ the whips, takin’ trips across seas
(ก็อท มี พรุซชิน เดอะ ฮวิพ , ทอคกิ่น ทริ๊พ อะคร๊อส ซี)
Pockets stay laced, n*gga I push G’s
(พ๊อคเค่ท สเทย์ แล็ค , เอ็น *gga ไอ พุช จีส)
For that n*gga I would bleed, give him my right hand
(ฟอร์ แดท เอ็น *gga ไอ เวิด บลีด , กี๊ฝ ฮิม มาย ไร๊ท แฮนด์)
Now that I think about it yo, that’s my man
(นาว แดท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ โย , แด้ท มาย แมน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
[You like how everything is goin’
([ ยู ไล๊ค ฮาว เอ๊วี่ติง อีส โกอิน)
You like what I did
(ยู ไล๊ค ว๊อท ไอ ดิด)
You know if you was goin’ down
(ยู โนว์ อิ๊ฟ ยู วอส โกอิน เดาน)
I’d be the one to see it
(อาย บี ดิ วัน ทู ซี อิท)
But yo I need a favor, these cat’s across town hate me
(บั๊ท โย ไอ นี๊ด อะ เฟเฝอะ , ฑิส แค๊ท อะคร๊อส ทาวน์ เฮท มี)
Plus they behave, they haven’t been to good lately]
(พลัส เด บีแฮฝ , เด แฮฟเวน บีน ทู กู๊ด เลทลิ ])
What!?! anything for you dog
(ว๊อท ! ! เอนอิธิง ฟอร์ ยู ด้อกก)
Where them n*ggas at
(แวร์ เด็ม เอ็น *ggas แอ็ท)
[38th and Broadway]
([ 38th แอนด์ บอร์ดเวย์ ])
Let me get the Gat
(เล็ท มี เก็ท เดอะ แกท)
Run up on ’em strapped
(รัน อั๊พ ออน เอ็ม สแตปชฺ)
Bust off caps on four n*ggas
(บัซท ออฟฟ แค๊พ ออน โฟ เอ็น *ggas)
Laid low for ’bout a month and killed two more n*ggas
(เลด โลว ฟอร์ เบาท ดา มั้นธ แอนด์ คิลล์ ทู โม เอ็น *ggas)
Now I’m ready to chill but you still want me to kill
(นาว แอม เร๊ดี้ ทู ชิล บั๊ท ยู สทิลล ว้อนท มี ทู คิลล์)
[Look at what I did for you dog, come on, keep it real]
([ ลุ๊ค แกท ว๊อท ไอ ดิด ฟอร์ ยู ด้อกก , คัมมอน , คี๊พ อิท เรียล ])
Aight, f*ck it, I’ma do it, who is it this time
(ไอชฺ , เอฟ *ck อิท , แอมอา ดู อิท , ฮู อีส ซิท ดิส ไทม์)
[Hey yo remember that kid Sean you used to be with in 89]
([ เฮ โย รีเม๊มเบ่อร์ แดท คิด ซีน ยู ยู๊ส ทู บี วิธ อิน 89 ])
Naw, that’s my man
(นอว , แด้ท มาย แมน)
[I thought I was your man]
([ ไอ ธอท ไอ วอส ยุร แมน ])
But yo, that’s my n*gga
(บั๊ท โย , แด้ท มาย เอ็น *gga)
[Hey who’s your biggest fan, either do it or give me your right hand
([ เฮ ฮู ยุร บิ๊กเกส แฟน , ไอ๊เทร่อ ดู อิท ออ กี๊ฝ มี ยุร ไร๊ท แฮนด์)
That’s what you said]
(แด้ท ว๊อท ยู เซ็ด ])
I see now, ain’t nothin’ but trouble ahead
(ไอ ซี นาว , เอน นอทติน บั๊ท ทรั๊บเบิ้ล อะเฮด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

In the fog, the fog
(อิน เดอะ ฟ๊อก , เดอะ ฟ๊อก)
livin’ in the fog
(ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก)
How you gon’ see ’em if you livin’ in the fog
(ฮาว ยู ก็อน ซี เอ็ม อิ๊ฟ ยู ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก)
How you gon’ see ’em if you livin’ in the fog
(ฮาว ยู ก็อน ซี เอ็ม อิ๊ฟ ยู ลีฝอิน อิน เดอะ ฟ๊อก)
The snake, the rat, the cat, the dog
(เดอะ สเน๊ค , เดอะ แร๊ท , เดอะ แค๊ท , เดอะ ด้อกก)
To be continued motherf*ckers
(ทู บี คอนทิ๊นิว motherf*ckers)
Haaaaaahahaha
(Haaaaaahahaha)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damien คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น