เนื้อเพลง I Wanna Get A Mohawk (But Mom Won’t Let Me Get One) คำอ่านไทย AFI

I may be ten years old but I still know what’s up.
(ไอ เมย์ บี เท็น เยียร์ โอลด์ บั๊ท ไอ สทิลล โนว์ ว๊อท อั๊พ)
I wear my Cramps shirt almost
(ไอ แวร์ มาย คแร็มพ เชิ๊ร์ท อ๊อลโมสท)
every single day. I want to sag my pants.
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ ไอ ว้อนท ทู แซ๊ก มาย แพ็นท)
I want to pogo dance, but Mom won’t let me so I might just run away.
(ไอ ว้อนท ทู pogo แด๊นซ์ , บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี โซ ไอ ไมท จั๊สท รัน อะเวย์)
I wanna ride my skate. I wanna stay out late.
(ไอ วอนนา ไรด์ มาย ซเคท ไอ วอนนา สเทย์ เอ๊าท เหลท)
I wanna mohawk but mom won’t let me get one.
(ไอ วอนนา โมฮอค บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี เก็ท วัน)
I wanna go to shows.
(ไอ วอนนา โก ทู โชว์)
Don’t wanna pierce my nose.
(ด้อนท์ วอนนา เพียซ มาย โน้ส)
I wanna get a mohawk but mom won’t let me get one.
(ไอ วอนนา เก็ท ดา โมฮอค บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี เก็ท วัน)
I may be in fourth grade, but I know what’s going on.
(ไอ เมย์ บี อิน โฟธ เกรด , บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
I listen to the Misfits almost every single day.
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิซฟีท อ๊อลโมสท เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)
Don’t want to take a nap, I want a TV tat,
(ด้อนท์ ว้อนท ทู เท้ค เก แน๊พ , ไอ ว้อนท ดา ทีวี แทท ,)
but Mom won’t let me so I might just disobey.
(บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี โซ ไอ ไมท จั๊สท ดิโซะเบ)

I wanna ride my skate. I wanna stay out late.
(ไอ วอนนา ไรด์ มาย ซเคท ไอ วอนนา สเทย์ เอ๊าท เหลท)
I wanna mohawk but mom won’t let me get one.
(ไอ วอนนา โมฮอค บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี เก็ท วัน)
I wanna go to shows.
(ไอ วอนนา โก ทู โชว์)
Don’t wanna pierce my nose.
(ด้อนท์ วอนนา เพียซ มาย โน้ส)
I wanna get a mohawk but mom won’t let me get one.
(ไอ วอนนา เก็ท ดา โมฮอค บั๊ท มัม ว็อนท เล็ท มี เก็ท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Get A Mohawk (But Mom Won’t Let Me Get One) คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น