เนื้อเพลง Karma Patrol คำอ่านไทย Hoobastank

Stolen a bike, take it for a ride
(ซโทเล็น อะ ไบค , เท้ค กิด ฟอร์ รา ไรด์)
Commit a crime, thought you got away
(ค็อมมีท ดา ไคร์ม , ธอท ยู ก็อท อะเวย์)
Pick on a kid, only half the size
(พิค ออน อะ คิด , โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ เดอะ ไซ๊ซ)
Karma Patrol’s gonna set it straight
(ค๊าร์ม่า แพ๊ทโทรล กอนนะ เซ็ท ดิธ สเทร๊ท)
Who’s to say what’s coming or going?
(ฮู ทู เซย์ ว๊อท คัมอิง ออ โกอิ้ง)
They’re the ones who call the shots
(เดรว ดิ วัน ฮู คอลลํ เดอะ ฌ็อท)
And endless search for those who’ve not
(แอนด์ เอ็นเล็ซ เซิร์ช ฟอร์ โฑส โอฝ น็อท)
Paid for their delinquent way
(เพลด ฟอร์ แดร์ ดิลีงคเว็นท เวย์)
Cause personal catastrophes
(ค๊อส เพอซแน็ล คะแทซทโระฟี)
There’s a saying
(แดร์ ซา เซอิง)
A little better one than the previous
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเท่อร์ วัน แฑ็น เดอะ พรี๊เฝี๊ยส)
When you’re mischievous
(เว็น ยัวร์ มีซชิฝัซ)
You’ll get what you deserve
(โยว เก็ท ว๊อท ยู ดิเสิฝ)
And it’s a beautiful thing
(แอนด์ อิทซ ซา บยูทิฟุล ทริง)
All the liquid coming out the gutter cause
(ออล เดอะ ลิ๊ควิด คัมอิง เอ๊าท เดอะ กัทเทอะ ค๊อส)
What’s done is done
(ว๊อท ดัน อีส ดัน)
I can’t change the past
(ไอ แค็นท เช้งจํ เดอะ พาสท์)
Karma Patrol is gonna get me [last]
(ค๊าร์ม่า แพ๊ทโทรล อีส กอนนะ เก็ท มี [ ล๊าสท ])
Something happened just the other day
(ซัมติง แฮ๊พเพ่น จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
You helped another from another
(ยู เฮ้ลพ อะน๊าเทร่อร์ ฟรอม อะน๊าเทร่อร์)
But there’s nothing coming back your way
(บั๊ท แดร์ นัธอิง คัมอิง แบ็ค ยุร เวย์)
Nobody said that life was fair
(โนบอดี้ เซ็ด แดท ไล๊ฟ วอส แฟร์)
So lift your head and understand
(โซ ลิฟท ยุร เฮด แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด)
That doing good is fine
(แดท ดูอิง กู๊ด อีส ไฟน)
But don’t expect to find your plate full
(บั๊ท ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ทู ไฟนด์ ยุร เพล๊ท ฟูล)
Because the Karma Patrol is blind to the fact
(บิคอส เดอะ ค๊าร์ม่า แพ๊ทโทรล อีส ไบลนฺดฺ ทู เดอะ แฟคท)
Except that no one’s perfect all the time
(เอ็กเซ๊พท แดท โน วัน เพ๊อร์เฟ็คท ดอร์ เดอะ ไทม์)
Raining down, walking home
(เรนนิง เดาน , วอคกิง โฮม)
When they come, you will know
(เว็น เด คัม , ยู วิล โนว์)
All looks good, mind your way
(ออล ลุ๊ค กู๊ด , ไมนด์ ยุร เวย์)
Now you’re going to pay
(นาว ยัวร์ โกอิ้ง ทู เพย์)
[Better watch your back cause]
([ เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร แบ็ค ค๊อส ])
They’ve got a target on you
(เดวฟ ก็อท ดา ทาเก็ท ออน ยู)
No matter what you do
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
And the water will come down
(แอนด์ เดอะ ว๊อเท่อร วิล คัม เดาน)
So jump to the side
(โซ จั๊มพ ทู เดอะ ไซด์)
Or you’ll get soaked straight through
(ออ โยว เก็ท โซค สเทร๊ท ทรู)
To the bone
(ทู เดอะ โบน)
That’s what they’ve shown
(แด้ท ว๊อท เดวฟ โฌน)
They have no preference for the good or the evil
(เด แฮ็ฝ โน พเรฟเออะเร็นซ ฟอร์ เดอะ กู๊ด ออ ดิ อี๊ฝิ่ล)
But I just know one day
(บั๊ท ไอ จั๊สท โนว์ วัน เดย์)
They’ll be coming my way
(เด๊ว บี คัมอิง มาย เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Karma Patrol คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น