เนื้อเพลง Brown Eyes คำอ่านไทย Jimmy Cliff

Sailing down the coast in my little rowboat, oh
(เซลลิง เดาน เดอะ โค้สท อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat , โอ)
Ain’t found her yet got a ways to go..
(เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา เวย์ ทู โก)
Gotta find that girl and make her mine,
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค เฮอ ไมน์ ,)
yeah man
(เย่ แมน)
Oh she’s the one with the big brown eyes.
(โอ ชี ดิ วัน วิธ เดอะ บิ๊ก บราวนํ อาย)

In my dream I met this girl, we fell in love
(อิน มาย ดรีม ไอ เม็ท ดิส เกิร์ล , วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
and she is a pearl.
(แอนด์ ชี อีส ซา เพิร์ล)
I promised her I’d show her the world,
(ไอ พรอมอิซ เฮอ อาย โชว์ เฮอ เดอะ เวิลด ,)
Now I’m awake and there is no girl.
(นาว แอม อะเว้ค แอนด์ แดร์ อีส โน เกิร์ล)

Sailing down the coast in my little rowboat,
(เซลลิง เดาน เดอะ โค้สท อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat ,)
oh
(โอ)
Ain’t found her yet got a ways to go..
(เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา เวย์ ทู โก)
Gotta find that girl and make her mine,
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค เฮอ ไมน์ ,)
yeah man.
(เย่ แมน)
Oh she’s the one with the big brown eyes.
(โอ ชี ดิ วัน วิธ เดอะ บิ๊ก บราวนํ อาย)

Now I heard that dreams come to life,
(นาว ไอ เฮิด แดท ดรีม คัม ทู ไล๊ฟ ,)
And if it’s true she’ll be my wife.
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ ทรู เชลล์ บี มาย ไว๊ฟ)
Crazy they’d call me soon they’ll see.
(คเรสิ เดยฺ คอลลํ มี ซูน เด๊ว ซี)
We’ll be together in harmony.
(เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ฮาโมะนิ)

I’ve seen a lot of girls that men admire, [echo]
(แอฝ ซีน อะ ล็อท อ็อฝ เกิร์ล แดท เม็น แอ๊ดไมร , [ เอ๊คโค่ ])
and they’re fine, so fine
(แอนด์ เดรว ไฟน , โซ ไฟน)
Not one of them compare to mine. [echo]
(น็อท วัน อ็อฝ เด็ม คอมแพร์ ทู ไมน์ [ เอ๊คโค่ ])
Not one of them compare to mine
(น็อท วัน อ็อฝ เด็ม คอมแพร์ ทู ไมน์)
She’s got the cutest little smile, yeah man. [echo] She’s got the
(ชี ก็อท เดอะ คิวเดด ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์ , เย่ แมน [ เอ๊คโค่ ] ชี ก็อท เดอะ)
cutest little smile
(คิวเดด ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์)
I’m looking for the one with big brown eyes.
(แอม ลุคอิง ฟอร์ ดิ วัน วิธ บิ๊ก บราวนํ อาย)

Sailing down the coast in my little rowboat,
(เซลลิง เดาน เดอะ โค้สท อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat ,)
[echo] In my little rowboat
([ เอ๊คโค่ ] อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat)
Ain’t found her yet got a ways to go..[echo] Ain’t found her yet got a
(เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา เวย์ ทู โก [ เอ๊คโค่ ] เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา)
ways to go
(เวย์ ทู โก)
Gotta find that girl and make her mine, yeah man [echo] Make that
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค เฮอ ไมน์ , เย่ แมน [ เอ๊คโค่ ] เม้ค แดท)
sweet girl mine
(สวี้ท เกิร์ล ไมน์)
Oh she’s the one with the big brown eyes.
(โอ ชี ดิ วัน วิธ เดอะ บิ๊ก บราวนํ อาย)

Gotta find that girl, yes, ah, ah ah
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล , เย็ซ , อา , อา อา)
Brown eyes
(บราวนํ อาย)
Gotta find that girl, yes, ah that girl,
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล , เย็ซ , อา แดท เกิร์ล ,)
Hawaiian eyes
(ฮะวอแย็น อาย)

Sailing down the coast in my little rowboat, [echo] In my little rowboat
(เซลลิง เดาน เดอะ โค้สท อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat , [ เอ๊คโค่ ] อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat)
Ain’t found her yet got a ways to go..[echo] Ain’t found her yet got a
(เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา เวย์ ทู โก [ เอ๊คโค่ ] เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา)
ways to go
(เวย์ ทู โก)
Gotta find that girl and make her mine,
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค เฮอ ไมน์ ,)
yeah man [echo]
(เย่ แมน [ เอ๊คโค่ ])
I’m gonna make that sweet girl mine
(แอม กอนนะ เม้ค แดท สวี้ท เกิร์ล ไมน์)
Oh she’s the one with the big brown eyes.
(โอ ชี ดิ วัน วิธ เดอะ บิ๊ก บราวนํ อาย)
She’s the One
(ชี ดิ วัน)

I’ve seen a lot of girls that men admire, [echo]
(แอฝ ซีน อะ ล็อท อ็อฝ เกิร์ล แดท เม็น แอ๊ดไมร , [ เอ๊คโค่ ])
yes they’re fine, so fine
(เย็ซ เดรว ไฟน , โซ ไฟน)
Not one of them compare to mine. [echo]
(น็อท วัน อ็อฝ เด็ม คอมแพร์ ทู ไมน์ [ เอ๊คโค่ ])
Not one of them compare to mine
(น็อท วัน อ็อฝ เด็ม คอมแพร์ ทู ไมน์)
She’s got the cutest little smile, yeah man. [echo] She’s got the
(ชี ก็อท เดอะ คิวเดด ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์ , เย่ แมน [ เอ๊คโค่ ] ชี ก็อท เดอะ)
cutest little smile
(คิวเดด ลิ๊ทเทิ่ล สไมล์)
I’m looking for the one with big brown eyes.
(แอม ลุคอิง ฟอร์ ดิ วัน วิธ บิ๊ก บราวนํ อาย)

Sailing down the coast in my little rowboat,
(เซลลิง เดาน เดอะ โค้สท อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat ,)
[echo] In my little rowboat
([ เอ๊คโค่ ] อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล rowboat)
Ain’t found her yet got a ways to go..[echo] Ain’t found her yet got a
(เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา เวย์ ทู โก [ เอ๊คโค่ ] เอน เฟานด เฮอ เย๊ท ก็อท ดา)
ways to go
(เวย์ ทู โก)
Gotta find that girl and make her mine, [echo] find that girl and make
(กอททะ ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค เฮอ ไมน์ , [ เอ๊คโค่ ] ไฟนด์ แดท เกิร์ล แอนด์ เม้ค)
her mine
(เฮอ ไมน์)
Oh she’s the one with the big brown eyes.
(โอ ชี ดิ วัน วิธ เดอะ บิ๊ก บราวนํ อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brown Eyes คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น