เนื้อเพลง You Don’t Fool Me (Queen) คำอ่านไทย Queen

You don’t fool me
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
You don’t fool me…
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
Da, da da da dah
(ดา , ดา ดา ดา dah)
Da da da dah
(ดา ดา ดา dah)
Da da dah…
(ดา ดา dah)

You don’t fool me – those pretty eyes
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี โฑส พริ๊ทที่ อาย)
That sexy smile – you don’t fool me
(แดท เซคซิ สไมล์ ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
You don’t rule me – you’re no surprise
(ยู ด้อนท์ รูล มี ยัวร์ โน เซอร์ไพร๊ส)
You’re telling lies – you don’t fool me
(ยัวร์ เทลลิง ไล ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
Mmm, mama said be careful of that girl
(อึม , มามะ เซ็ด บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ แดท เกิร์ล)
Mama said you know that she’s no good
(มามะ เซ็ด ยู โนว์ แดท ชี โน กู๊ด)
Mama said be cool, don’t you be no fool
(มามะ เซ็ด บี คูล , ด้อนท์ ยู บี โน ฟูล)
Yup bup ba ba ba ba da da da dah !
(ยัพ bup บา บา บา บา ดา ดา ดา dah !)
You don’t fool me
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
You don’t fool me, you don’t fool me
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี , ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
She’ll take you
(เชลล์ เท้ค ยู)
You don’t fool me, and break you
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี , แอนด์ เบร๊ค ยู)
You don’t rule me, you don’t fool me
(ยู ด้อนท์ รูล มี , ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
You don’t fool me, she’ll take you
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี , เชลล์ เท้ค ยู)
You don’t fool me, and break you
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี , แอนด์ เบร๊ค ยู)
Sooner or later you’ll be playing by her rules
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ โยว บี พเลนิ่ง บาย เฮอ รูล)

Baby you don’t fool me, yeah
(เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ ฟูล มี , เย่)
You don’t fool me, you don’t have to say ‘don’t mind’
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซย์ ด้อนท์ ไมนด์)
You don’t have to teach me things I know
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ที๊ช มี ทริง ซาย โนว์)
Sooner or later you’ll playing by her rules
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ โยว พเลนิ่ง บาย เฮอ รูล)
Oh, [fool you] oh, [rule you] she’ll take you [take you]
(โอ , [ ฟูล ยู ] โอ , [ รูล ยู ] เชลล์ เท้ค ยู [ เท้ค ยู ])
And break you [break you]
(แอนด์ เบร๊ค ยู [ เบร๊ค ยู ])
Yeah
(เย่)

Mama said be cool
(มามะ เซ็ด บี คูล)
Mama said she’ll take you , and break you
(มามะ เซ็ด เชลล์ เท้ค ยู , แอนด์ เบร๊ค ยู)
Ba ba ba ba bap bap ba baah
(บา บา บา บา bap bap บา baah)
La la la la la lah
(ลา ลา ลา ลา ลา lah)
You don’t fool me
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
You don’t fool me…
(ยู ด้อนท์ ฟูล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Fool Me (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น