เนื้อเพลง Faint คำอ่านไทย Linkin Park

I am a little bit of loneliness a little bit of disregard
(ไอ แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดอฟ โลนลีเนสส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดอฟ ดิสรีกาด)
Handful of complaints but I can’t help the fact that everyone can see these scars
(แฮนฟลู ลอฟ คัมเพลนทฺ บั๊ท ดาย แค้น เฮ้ลพ เดอะ แฟคท แดท เอ๊วี่วัน แคน ซี ดีซ ซคา)
I am what I want you to want what I want you to feel
(ไอ แอม ว๊อท ดาย ว้อนท ยู ทู ว้อนท ว๊อท ดาย ว้อนท ยู ทู ฟีล)
But it’s like no matter what I do, I can’t convince you, to just believe this is real
(บั๊ท อิทซ ไล๊ค โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ดาย ดู , ไอ แค้น คอนฝิ๊นซํ ยู , ทู เจิ๊ส บีลี๊ฝ ดิส ซีส เรียล)
So I let go, watching you, turn your back like you always do
(โซ ไอ เล็ท โก , วัชชิ้ง ยู , เทิร์น ยัวร์ แบ็ค ไล๊ค ยู ออลเว ดู)
Face away and pretend that I’m not
(เฟซ อะเวย์ แอนด์ พรีเท็นด์ แดท แอม นอท)
But I’ll be here ’cause you’re all that I got
(บั๊ท แอล อีส เฮียร ค๊อส ยัวร์ ออล แดท ดาย กอท)

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
I can’t feel the way I did before
(ไอ แค้น ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ดิด บีฟอร์)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)
Time won’t heal this damage anymore
(ไทม์ โวน ฮีล ดิส แด๊เหมจ แอนนี่มอ)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)

I am a little bit insecure a little unconfident
(ไอ แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อินเซ็คเคียว อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันคอนฟิเดนท)
‘Cause you don’t understand I do what I can but sometimes I don’t make sense
(ค๊อส ยู โด้นท์ อั๊นเด้อรสแทนด ดาย ดู ว๊อท ดาย แคน บั๊ท ซัมไทม์ ซาย โด้นท์ เม้ค เซ้นส)
I am what you never wanna say but I’ve never had a doubt
(ไอ แอม ว๊อท ยู เน๊เว่อร์ วอนนา เซย์ บั๊ท แอบ เน๊เว่อร์ แฮด ดา เด๊า)
It’s like no matter what I do I can’t convince you for once just to hear me out
(อิทซ ไล๊ค โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ดาย ดู ไอ แค้น คอนฝิ๊นซํ ยู ฟอร์ วั๊นซ เจิ๊ส ทู เฮียร มี เอ๊าท)
So I let go watching you turn your back like you always do
(โซ ไอ เล็ท โก วัชชิ้ง ยู เทิร์น ยัวร์ แบ็ค ไล๊ค ยู ออลเว ดู)
Face away and pretend that I’m not
(เฟซ อะเวย์ แอนด์ พรีเท็นด์ แดท แอม นอท)
But I’ll be here ’cause you’re all that I’ve got
(บั๊ท แอล อีส เฮียร ค๊อส ยัวร์ ออล แดท แอบ กอท)
[adsense]
[Chorus]
([ค๊อรัส ])
I can’t feel the way I did before
(ไอ แค้น ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ดิด บีฟอร์)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)
Time won’t heal this damage anymore
(ไทม์ โวน ฮีล ดิส แด๊เหมจ แอนนี่มอ)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)

Now
(นาว)
Hear me out now
(เฮียร มี เอ๊าท นาว)
You’re gonna listen to me, like it or not
(ยัวร์ กอนนา ลิ๊สซึ่น ทู มี , ไล๊ค กิด ออ นอท)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Hear me out now
(เฮียร มี เอ๊าท นาว)
You’re gonna listen to me, like it or not
(ยัวร์ กอนนา ลิ๊สซึ่น ทู มี , ไล๊ค กิด ออ นอท)
Right now
(ไร๊ท นาว)

I can’t feel the way I did before
(ไอ แค้น ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ดิด บีฟอร์)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
I can’t feel the way I did before
(ไอ แค้น ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ดิด บีฟอร์)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)
Time won’t heal this damage anymore
(ไทม์ โวน ฮีล ดิส แด๊เหมจ แอนนี่มอ)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)

I can’t feel
(ไอ แค้น ฟีล)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)
Time won’t heal
(ไทม์ โวน ฮีล)
Don’t turn your back on me
(โด้นท์ เทิร์น ยัวร์ แบ็ค กอน มี)
I won’t be ignored
(ไอ โวน อีส อิกนอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faint คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น