เนื้อเพลง Breathe Easy (Lyrical Exercise) คำอ่านไทย Jay-Z

[talking]
([ ทอคอิง ])
So I had to memorize these rhymes until I got home
(โซ ไอ แฮ็ด ทู เมมโอะไรส ฑิส ไรม อันทิล ไอ ก็อท โฮม)
Ya understand? Once you memorize a sentence
(ยา อั๊นเด้อรสแทนด วั๊นซ ยู เมมโอะไรส อะ เซ๊นเท้นซ)
It’s like an exercise [echoes]
(อิทซ ไล๊ค แอน เอ๊กเซอร์ไซส [ แอคโค ])

*heavy breathing*
(*เฮ๊ฝฝี่ กำลังบรี๊ทฺรฺ *)

[talking]
([ ทอคอิง ])
Ya n*ggas can’t be serious right now
(ยา เอ็น *ggas แค็นท บี ซี๊เรี๊ยส ไร๊ท นาว)
I’m the all time heavy weight champion of flowers
(แอม ดิ ออล ไทม์ เฮ๊ฝฝี่ เว๊ท แชมเพียน อ็อฝ ฟล๊าวเว่อร์)
I’m leading the league in at least six statistical categories right now
(แอม ลีดอิง เดอะ ลี๊ก อิน แอ็ท ลีซท ซิกซ์ ซทะทีซทิแค็ล categories ไร๊ท นาว)
Best flow, Most consistent, Realest stories
(เบ๊สท์ โฟลว์ , โมซท คอนซิ๊สเท่นท , รีเอวรีเอส สตอยสฺ)
Most charisma, I set the most trends
(โมซท คาร์ริ๊สม่า , ไอ เซ็ท เดอะ โมซท เทร็นด)
And my interviews are hotter
(แอนด์ มาย อิ๊นเทอร์ฝิว แซร์ ฮอทเดอ)
Holla
(ฮอลละ)

I jog in the graveyard
(ไอ จ็อก อิน เดอะ เกรฝวีหยาด)
Spar in the same ring
(ซพา อิน เดอะ เซม ริง)
Now it’s house by the building
(นาว อิทซ เฮ้าส บาย เดอะ บีลดิง)
Where Malcolm X was slain
(แวร์ มัลคอล์ เอ๊กซฺ วอส ซเลน)
I spring train in the winter
(ไอ สพริง เทรน อิน เดอะ วิ๊นเท่อร์)
Round early December
(ราวนด เอ๊อรํลี่ ดิเซมเบอะ)
Run suicide drills over and over
(รัน ซุยไซ้ด ดริลล์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
With the weight of the world on my shoulder
(วิธ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
That’s why they call me Hova
(แด้ท วาย เด คอลลํ มี Hova)
I’m far from being God
(แอม ฟาร์ ฟรอม บีอิง ก๊อด)
But I work goddamn hard
(บั๊ท ไอ เวิ๊ร์ค ก๊อดแดม ฮาร์ด)
I wake up the birds who in the nerves is sleep
(ไอ เว้ค อั๊พ เดอะ เบิร์ด ฮู อิน เดอะ เนิ๊ร์ฝ ซิส สลี๊พ)
I’m catching my second wind the second the first one end
(แอม แคชอิง มาย เซ๊คคั่น วินด เดอะ เซ๊คคั่น เดอะ เฟิร์สท วัน เอ็นด)
I am focused man
(ไอ แอ็ม โฟ๊คัส แมน)
And I’m not afraid of death
(แอนด์ แอม น็อท อะเฟรด อ็อฝ เด้ท)
And I’m going all out
(แอนด์ แอม โกอิ้ง ออล เอ๊าท)
I circle the vultures in a van and
(ไอ เซ๊อร์เคิ้ล เดอะ ฝัลเชอะ ซิน อะ แฝน แอนด์)
I run the block [run]
(ไอ รัน เดอะ บล๊อค [ รัน ])
Pull up in a drop [pull up]
(พูลล อั๊พ อิน อะ ดรอพ [ พูลล อั๊พ ])
Push up on my money [push up]
(พุช อั๊พ ออน มาย มั๊นนี่ [ พุช อั๊พ ])
I’m in great shape dunny
(แอม อิน เกรท เชพ dunny)
I keep jacks jumping thirty six sets
(ไอ คี๊พ แจ็ค จัมปิง เธอทิ ซิกซ์ เซ็ท)
Like a personal trainer I teach coke to stretch
(ไล๊ค เก เพอซแน็ล ทเรนเออะ ไอ ที๊ช โคค ทู สเทร๊ทช)
I pump and rock sweats
(ไอ พั๊มพ แอนด์ ร๊อค สเว็ท)
All white trainers
(ออล ไว๊ท ทเรนเออะ)
The ghettoes, Billy Blanks
(เดอะ ghettoes , บีลลิ แบล๊งค)
I show you n*ggas what pain is
(ไอ โชว์ ยู เอ็น *ggas ว๊อท เพน อีส)
Maintain your stamina
(เมนเทน ยุร ซแทมอินะ)
Hov will damage ya
(Hov วิล แด๊เหมจ ยา)
Spot you two rhymes y’all n*ggas is amateurs
(สพอท ยู ทู ไรม ยอล เอ็น *ggas ซิส อะเมเท่อร)
The fifth
(เดอะ ฟิฟธ)
A dead lift if
(อะ เด้ด ลิฟท อิ๊ฟ)
N*ggas don’t want to get shot then y’all n*ggas better squat
(เอ็น *ggas ด้อนท์ ว้อนท ทู เก็ท ฌ็อท เด็น ยอล เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ ซคว็อท)
I drop your set for rep
(ไอ ดรอพ ยุร เซ็ท ฟอร์ เร็พ)
No need to hit the showers
(โน นี๊ด ทู ฮิท เดอะ เช๊าเว่อร์)
The spit from the fifth leave you wet
(เดอะ ซพิท ฟรอม เดอะ ฟิฟธ ลี๊ฝ ยู เว๊ท)
Lyrical exercise
(ลีริแค็ล เอ๊กเซอร์ไซส)
[hard breathing]
([ ฮาร์ด บรีสดิง ])
Y’all n*ggas ain’t tired right?
(ยอล เอ็น *ggas เอน ไทร์ ไร๊ท)

[Chorus 4X]
([ ค๊อรัส 4X ])
One, One
(วัน , วัน)
Two, Two
(ทู , ทู)
Three, Three
(ทรี , ทรี)
Four, Breathe Easy
(โฟ , บรีฑ อีสอิ)

S*ckers
(เอส *ckers)
Get your weight up
(เก็ท ยุร เว๊ท อั๊พ)
Not your hate up
(น็อท ยุร เฮท อั๊พ)
Jigga man is diesel
(จิ๊กกา แมน อีส ดีเส็ล)
When I lift the eight up
(เว็น นาย ลิฟท ดิ เอท อั๊พ)
Y’all ain’t ready to workout with the boy
(ยอล เอน เร๊ดี้ ทู เวิคเค้า วิธ เดอะ บอย)
Your flow is brain on drugs
(ยุร โฟลว์ อีส เบรน ออน ดรัก)
Mines is rap on steroids
(ไมน์ ซิส แร็พ ออน สเตียรอยด์)
I lift every voice when I sing
(ไอ ลิฟท เอ๊เฝอร์รี่ ว๊อยซ์ เว็น นาย ซิง)
My ability
(มาย อะบิ๊ลิตี้)
Make yours look like an exercise in futility
(เม้ค ยุร ลุ๊ค ไล๊ค แอน เอ๊กเซอร์ไซส อิน ฟิวทีลอิทิ)
Bring your squad
(บริง ยุร ซคว็อด)
Biceps, Triceps, and Quads
(ไบเซ็พซ , Triceps , แอนด์ คว็อด)
We don’t struggle with undeveloped muscles
(วี ด้อนท์ สทรั๊กเกิ้ล วิธ อันดิเฝลลัพท มั๊สเคิ่ล)
Y’all ain’t real
(ยอล เอน เรียล)
That’s y’all Achilles Heel
(แด้ท ยอล Achilles ฮีล)
Same routine when you see me you know the drill
(เซม รูทีน เว็น ยู ซี มี ยู โนว์ เดอะ ดริลล์)
I spot ya
(ไอ สพอท ยา)
I lift the weight of the watch off your arm
(ไอ ลิฟท เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ ว๊อทช ออฟฟ ยุร อาร์ม)
Remain nice and calm
(รีเมน ไน๊ซ์ แอนด์ คาลํม)
Put down your things
(พุท เดาน ยุร ทริง)
Trinidad of the game know my way around your ring
(Trinidad อ็อฝ เดอะ เกม โนว์ มาย เวย์ อะราวนฺดฺ ยุร ริง)
No matter how many pounds you bring
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ เพานด ยู บริง)
It sounds like the same old thing
(อิท ซาวน์ด ไล๊ค เดอะ เซม โอลด์ ทริง)
R-O-C is the strongest team
(อาร์ โอ ซี อีส เดอะ สตอนเกต ทีม)

[Chorus 4X]
([ ค๊อรัส 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe Easy (Lyrical Exercise) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น