เนื้อเพลง A Million Ways คำอ่านไทย OK Go

Sit back, matter of fact,
(ซิท แบ็ค , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ,)
teasing, toying, turning, chatting, charming,
(ทีสอิง , toyings , เทินนิง , chattings , ชามิง ,)
hissing, playing the crowd.
(hissings , พเลนิ่ง เดอะ คราวดํ)
Play that song again.
(เพลย์ แดท ซ็อง อะเกน)
Another couple klonopin.
(อะน๊าเทร่อร์ คั๊พเพิ่ล klonopin)
A nod, a glance, a half-hearted bow.
(อะ น็อด , อะ แกล๊นซ์ , อะ ฮาล์ฟ ฮาร์ท บาว)

Oh such grace
(โอ ซัช เกร๊ซ)
Oh such beauty
(โอ ซัช บิ๊วที่)
And lipstick and callous and fishnets and malice.
(แอนด์ ลิพซทิค แอนด์ แคลลัซ แซน ฟิชเน็ตสฺ แซน แมลอิซ)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)

[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)

I should. I wish I could.
(ไอ เชิด ดาย วิ๊ช ไอ เคิด)
Maybe if you were I would.
(เมบี อิ๊ฟ ยู เวอ ไอ เวิด)
A list of standard issue regrets.
(อะ ลิสท อ็อฝ สแท๊นดาร์ด อิ๊ชชู่ รีเกร๊ท)
One last 80 proof
(วัน ล๊าสท 80 พรู๊พ)
Slouching in the corner booth.
(Slouchings อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ บูธ)
Baby it’s as good as it gets.
(เบ๊บี้ อิทซ แอส กู๊ด แอส ซิท เก็ท)

Oh such grace
(โอ ซัช เกร๊ซ)
Oh such beauty
(โอ ซัช บิ๊วที่)
So precious, suspicious, and charming, and vicious.
(โซ พรีเชี๊ยส , ซัซพิฌอัซ , แอนด์ ชามิง , แอนด์ ฝิ๊เคี๊ยส)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)

[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)

Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์)
Oh….darlin’
(โอ ดาร์ลิน)

Oh darlin’
(โอ ดาร์ลิน)
You’re a million ways to be…
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี)
Oh Oh Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
You’re a million ways to be…cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be cruel.
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
You’re a million ways to be…
(ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี)
[One zero zero zero zero zero zero cruel.]
([ วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ซี๊โร่ ครู๊เอ้ล ])
Oh darlin, you’re a million ways to be cruel
(โอ ดาร์ลิน , ยัวร์ อะ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู บี ครู๊เอ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Million Ways คำอ่านไทย OK Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น