เนื้อเพลง Somebody to love คำอ่านไทย George Michael

Each morning I get up I die a little
(อีช ม๊อร์นิ่ง ไอ เก็ท อั๊พ ไอ ดาย อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Can barely stand on my feet
(แคน แบลิ สแทนด์ ออน มาย ฟีท)
Take a look in the mirror and cry
(เท้ค เก ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ คราย)
Lord, what you’re doing to me
(หลอร์ด , ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
I have spent all my years in believing you
(ไอ แฮ็ฝ ซเพ็นท ดอร์ มาย เยียร์ ซิน บีลีฝวิง ยู)
But I just can’t get no relief, Lord!
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท โน ริลีฟ , หลอร์ด !)
Somebody, somebody
(ซัมบอดี้ , ซัมบอดี้)
Can anybody find me somebody to love?
(แคน เอนอิบอดิ ไฟนด์ มี ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

I work hard every day of my life
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I work till I ache my bones
(ไอ เวิ๊ร์ค ทิลล์ ไอ เอช มาย โบน)
At the end I take home my hard earned pay all on
(แอ็ท ดิ เอ็นด ดาย เท้ค โฮม มาย ฮาร์ด เอิร์น เพย์ ออล ออน)
My own-
(มาย โอว์น)
I get down on my knees
(ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี)
And I start to pray
(แอนด์ ดาย สท๊าร์ท ทู เพรย์)
Till the tears run down from my eyes
(ทิลล์ เดอะ เทียร์ รัน เดาน ฟรอม มาย อาย)
Lord-somebody-somebody
(หลอร์ด ซัมบอดี้ ซัมบอดี้)
Can anybody find me-somebody to love?
(แคน เอนอิบอดิ ไฟนด์ มี ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

[He works hard]
([ ฮี เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ])

Everyday-I try and I try and I try-
(เอวี่เดย์ ไอ ธราย แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย)
But everybody wants to put me down,
(บั๊ท เอวี่บอดี้ ว้อนท ทู พุท มี เดาน ,)
They say I`m goin` crazy
(เด เซย์ I`m goin` คเรสิ)
They say I got a lot of water in my brain
(เด เซย์ ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ว๊อเท่อร อิน มาย เบรน)
Got no common sense
(ก็อท โน ค๊อมมอน เซ้นส)
I got nobody left to believe
(ไอ ก็อท โนบอดี้ เล๊ฟท ทู บีลี๊ฝ)
Yeah-yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

Oh, Lord
(โอ , หลอร์ด)
Somebody-somebody
(ซัมบอดี้ ซัมบอดี้)
Can anybody find me to love?
(แคน เอนอิบอดิ ไฟนด์ มี ทู ลัฝ)

Got no feel, I got no rhythm
(ก็อท โน ฟีล , ไอ ก็อท โน ริธึ่ม)
I just keep losing my beat
(ไอ จั๊สท คี๊พ โรซิง มาย บีท)
I`m ok,I`m alright
(I`m โอเค , I`m ออลไร๊ท)
Ain`t gonna face no defeat
(Ain`t กอนนะ เฟซ โน ดีฟี๊ท)
I just gotta get out of this prison cell
(ไอ จั๊สท กอททะ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส พริ๊ซั่น เซล)
Someday I`m gonna be free, Lord!
(ซัมเดย์ I`m กอนนะ บี ฟรี , หลอร์ด !)

Find me somebody to love
(ไฟนด์ มี ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Somebody, somebody
(ซัมบอดี้ , ซัมบอดี้)
Can anybody find me somebody to love?
(แคน เอนอิบอดิ ไฟนด์ มี ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody to love คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น