เนื้อเพลง Nothing’s Gonna Change My Love For You คำอ่านไทย Medeiros Glenn

If I had to live my life without you near me
(อิ๊ฟ ฟาย แฮด ทู ลีฟ มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู เนียร์ มี)
The days would all be empty
(เดอะ เดย์ วู๊ด ออล อีส เอ๊มพที่)
The nights would seem so long
(เดอะ ไน๊ท วู๊ด ซีม โซ ลอง)
With you I see forever oh so clearly
(วิธ ยู ไอ ซี ฟอเรฟเวอร์ โอ้ โซ คเลียลิ)
I might have been in love before
(ไอ ไม่ แฮพ บีน อิน เลิฟ บีฟอร์)
But it never felt this strong
(บั๊ท ดิท เน๊เว่อร์ เฟว ดิส สทรอง)
Our dreams are young and we both know
(เอ๊า ดรีม แซร์ ยัง แอนด์ วี โบทรฺ โนว์)
They’ll take us where we want to go
(เด๊ว เท้ค อัช แวร์ วี ว้อนท ทู โก)
Hold me now, touch me now
(โฮลด์ มี นาว , ทั๊ช มี นาว)
I don’t want to live without you
(ไอ โด้นท์ ว้อนท ทู ลีฟ วิธเอ๊าท ยู)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
One thing you can be sure of
(วัน ติง ยู แคน อีส ชัวร์ ออฟ)
I’ll never ask for more than your love
(แอล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ มอร์ แดน ยัวร์ เลิฟ)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
The world may change my whole life through
(เดอะ เวิลด เมย์ เช้งจํ มาย โฮล ไล๊ฟ ตรู)
But nothing’s gonna change my love for you
(บั๊ท นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)

If the road ahead is not so easy
(อิ๊ฟ เดอะ โร้ด อะเฮด อีส นอท โซ อีซี่)
Our love will lead the way for us
(เอ๊า เลิฟ วิล ลี๊ด เดอะ เวย์ ฟอร์ อัช)
Like a guiding star
(ไล๊ค เก กายดิ้ง สทาร์)
I’ll be there for you if you should need me
(แอล อีส แดร์ ฟอร์ ยู อิ๊ฟ ยู ชูด นี๊ด มี)
You don’t have to change a thing
(ยู โด้นท์ แฮพ ทู เช้งจํ อะ ติง)
I love you just the way you are
(ไอ เลิฟ ยู เจิ๊ส เดอะ เวย์ ยู อาร์)
So come with me and share the view
(โซ คัม วิธ มี แอนด์ แชร์ เดอะ ฝิว)
I’ll help you see forever too
(แอล เฮ้ลพ ยู ซี ฟอเรฟเวอร์ ทู)
Hold me now, touch me now
(โฮลด์ มี นาว , ทั๊ช มี นาว)
I don’t want to live without you
(ไอ โด้นท์ ว้อนท ทู ลีฟ วิธเอ๊าท ยู)
[adsense]
Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
One thing you can be sure of
(วัน ติง ยู แคน อีส ชัวร์ ออฟ)
I’ll never ask for more than your love
(แอล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ มอร์ แดน ยัวร์ เลิฟ)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
The world may change my whole life through
(เดอะ เวิลด เมย์ เช้งจํ มาย โฮล ไล๊ฟ ตรู)
But nothing’s gonna change my love for you
(บั๊ท นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
One thing you can be sure of
(วัน ติง ยู แคน อีส ชัวร์ ออฟ)
I’ll never ask for more than your love, my love
(แอล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ มอร์ แดน ยัวร์ เลิฟ , มาย เลิฟ)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
One thing you can be sure of
(วัน ติง ยู แคน อีส ชัวร์ ออฟ)
I’ll never ask for more than your love
(แอล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ มอร์ แดน ยัวร์ เลิฟ)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
The world may change my whole life through
(เดอะ เวิลด เมย์ เช้งจํ มาย โฮล ไล๊ฟ ตรู)
But nothing’s gonna change my love for you
(บั๊ท นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)

Nothing’s gonna change my love for you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ มาย เลิฟ ฟอร์ ยู)
You ought to know by now how much I love you
(ยู อ๊อธ ทู โนว์ บาย นาว ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู)
One thing you can be sure of, sure of
(วัน ติง ยู แคน อีส ชัวร์ ออฟ , ชัวร์ ออฟ)
I’ll never ask for more than your love, my love
(แอล เน๊เว่อร์ อาสคฺ ฟอร์ มอร์ แดน ยัวร์ เลิฟ , มาย เลิฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing’s Gonna Change My Love For You คำอ่านไทย Medeiros Glenn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น