เนื้อเพลง Forever in Love คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[People in love People in love People in love People in love
([ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ)
People in love People in love People in love People in love]
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ ])
[I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
([ ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it]
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ])
[People in love People in love People in love People in love
([ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ)
People in love People in love People in love People in love]
(พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ พี๊เพิ่ล อิน ลัฝ ])
[Take it from the top]
([ เท้ค กิด ฟรอม เดอะ ท๊อพ ])

Did you ever walk on a stormy night
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ว๊อล์ค ออน อะ ซทอมิ ไน๊ท)
Oblivious to the rain?
(อ็อบลีฝเอียซ ทู เดอะ เรน)
Did you ever decide that the time was right
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ดีไซด์ แดท เดอะ ไทม์ วอส ไร๊ท)
When you’d never go home again?
(เว็น ยูต เน๊เฝ่อร์ โก โฮม อะเกน)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)

[I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
([ ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it,
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ,)
I feel it, I feel it, I feel it, I feel it]
(ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท , ไอ ฟีล อิท ])

Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)
Forever in love, were you ever in love?
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ลัฝ , เวอ ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน ลัฝ)

[Ye-yeah-ye-yeah-ye-yeah-ye-ye-yeah
([ ยี เย่ ยี เย่ ยี เย่ ยี ยี เย่)
Ye-yeah-ye-yeah-ye-yeah-ye-ye-yeah
(ยี เย่ ยี เย่ ยี เย่ ยี ยี เย่)
Ye-yeah-ye-yeah-ye-yeah-ye-ye-yeah
(ยี เย่ ยี เย่ ยี เย่ ยี ยี เย่)
Ye-yeah-ye-yeah-ye-yeah]
(ยี เย่ ยี เย่ ยี เย่ ])

[Y’all ready?]
([ ยอล เร๊ดี้ ])

Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever in Love คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น