เนื้อเพลง Breakthru (Queen) คำอ่านไทย Queen

When love breaks up
(เว็น ลัฝ เบร๊ค อั๊พ)
When the dawn light wakes up
(เว็น เดอะ ดอว์น ไล๊ท เว้ค อั๊พ)
A new life is born
(อะ นิว ไล๊ฟ อีส บอน)
Somehow I have to make this final breakthru . . . Now!
(ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู เม้ค ดิส ไฟ๊น่อล breakthru นาว !)

I wake up
(ไอ เว้ค อั๊พ)
Feel just fine,
(ฟีล จั๊สท ไฟน ,)
Your face
(ยุร เฟซ)
Fills my mind
(ฟิลล มาย ไมนด์)
I get religion quick
(ไอ เก็ท รีลิ๊เจี้ยน ควิค)
‘Cos you’re looking divine
(คอซ ยัวร์ ลุคอิง ดิไฝน)
Honey you’re touching something, you’re touchin’ me,
(ฮั๊นนี่ ยัวร์ ทัชชิง ซัมติง , ยัวร์ ทัชชิน มี ,)
I’m under your thumb, under you’re spell, can’t you see,
(แอม อั๊นเด้อร ยุร ทรั๊มบ์ , อั๊นเด้อร ยัวร์ สเพลล , แค็นท ยู ซี ,)
If I could only reach you,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู ,)
If I could make you smile,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค ยู สไมล์ ,)
If I could only reach you,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู ,)
That would really be a breakthru – oh yeah.
(แดท เวิด ริแอ็ลลิ บี อะ breakthru โอ เย่)

Breakthru, these barriers of pain,
(Breakthru , ฑิส แบ๊ริเอ้อร์ อ็อฝ เพน ,)
Breakthru, to the sunshine from the rain,
(Breakthru , ทู เดอะ ซันชาย ฟรอม เดอะ เรน ,)
Make my feelings known towards you
(เม้ค มาย ฟีลอิง โนน ทูวอด ยู)
Turn my heart inside and out for you now
(เทิร์น มาย ฮาร์ท อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท ฟอร์ ยู นาว)
Somehow,
(ซัมฮาว ,)
I have to make this final breakthru.
(ไอ แฮ็ฝ ทู เม้ค ดิส ไฟ๊น่อล breakthru)
Now I
(นาว ไอ)

Your smile,
(ยุร สไมล์ ,)
Speaks books to me,
(สพี๊ค บุ๊ค ทู มี ,)
I break up,
(ไอ เบร๊ค อั๊พ ,)
With each and every one of your looks at me,
(วิธ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ วัน อ็อฝ ยุร ลุ๊ค แอ็ท มี ,)
Honey you’re starting something deep inside of me,
(ฮั๊นนี่ ยัวร์ ซทาททิง ซัมติง ดี๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ,)
Honey you’re sparking something, this fire in me,
(ฮั๊นนี่ ยัวร์ sparkings ซัมติง , ดิส ไฟเออะร อิน มี ,)
I’m outta control, I wanna rush headlong into this ecstasy
(แอม เอ๊าตา คอนโทรล , ไอ วอนนา รัช headlong อิ๊นทู ดิส เอคซทะซิ)
If I could only reach you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู)
If I could make you smile
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค ยู สไมล์)
If I could only reach you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู)
That would really be a breakthru
(แดท เวิด ริแอ็ลลิ บี อะ breakthru)
If I could only reach you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู)
If I could make you smile,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค ยู สไมล์ ,)
If I could only reach you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ รี๊ช ยู)
That would really be a breakthru
(แดท เวิด ริแอ็ลลิ บี อะ breakthru)
Breakthru, breakthru
(Breakthru , breakthru)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakthru (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น