เนื้อเพลง Greatest Love Of All คำอ่านไทย Whitney Houston

I believe the children are our future
(ไอ บีลี๊ฝ เดอะ ชิลเด้น อาร์ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
Teach them well and let them lead the way
(ที๊ช เด็ม เวลล แอนด์ เล็ท เด็ม ลี๊ด เดอะ เวย์)
Show them all the beauty they possess inside
(โชว์ เด็ม มอร์ เดอะ บิ๊วที่ เดย์ โพเซสส อิ๊นไซด์)
Give them a sense of pride to make it easier
(กี๊ฝ เด็ม มา เซ้นส ออฟ พร่าย ทู เม้ค กิด อีสไซน์)
Let the children’s laughter remind us how we used to be
(เล็ท เดอะ ชิลเด้น ลาฟเทอะ รีไมนด์ อัช ฮาว วี ยู๊ส ทู อีส)

Everybody’s searching for a hero
(เอวี่บอดี้ เสริทชิง ฟอร์ รา ฮีโร่)
People need someone to look up to
(พี๊เพิ่ล นี๊ด ซัมวัน ทู ลุ๊ค กั๊พ ทู)
I never found anyone who fulfilled my needs
(ไอ เน๊เว่อร์ เฟานด แอนนี่วัน ฮู ฟลูฟิล มาย นี๊ด)
A lonely place to be
(อะ โลนลี่ เพลส ทู อีส)
And so I learned to depend on me
(แอนด์ โซ ไอ เลิร์น ทู ดีเพ็นดํ ดอน มี)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
I decided long ago, never to walk in anyone’s shadows
(ไอ ดีไซด์ ลอง อะโก , เน๊เว่อร์ ทู ว๊อล์ค กิน แอนนี่วัน ชาโดว)
If I fail, if I succeed
(อิ๊ฟ ฟาย เฟล , อิ๊ฟ ฟาย ซัคซี๊ด)
At least I’ll live as I believe
(แอ็ท หลีดส์ แอล ลีฟ แอส ซาย บีลี๊ฝ)
No matter what they take from me
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดย์ เท้ค ฟรอม มี)
They can’t take away my dignity
(เดย์ แค้น เท้ค อะเวย์ มาย ดิ๊กนิที่)
Because the greatest love of all
(บีคอส เดอะ เกสเดด เลิฟ ออฟ ออล)
Is happening to me
(อีส แฮพเปนนิ่ง ทู มี)
[adsense]
I found the greatest love of all
(ไอ เฟานด เดอะ เกสเดด เลิฟ ออฟ ออล)
Inside of me
(อิ๊นไซด์ ออฟ มี)
The greatest love of all
(เดอะ เกสเดด เลิฟ ออฟ ออล)
Is easy to achieve
(อีส อีซี่ ทู อะชี้ฝ)
Learning to love yourself
(เลินนิ่ง ทู เลิฟ ยัวร์เซ่ล)
It is the greatest love of all
(อิท อีส เดอะ เกสเดด เลิฟ ออฟ ออล)

I believe the children are our future
(ไอ บีลี๊ฝ เดอะ ชิลเด้น อาร์ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
Teach them well and let them lead the way
(ที๊ช เด็ม เวลล แอนด์ เล็ท เด็ม ลี๊ด เดอะ เวย์)
Show them all the beauty they possess inside
(โชว์ เด็ม มอร์ เดอะ บิ๊วที่ เดย์ โพเซสส อิ๊นไซด์)
Give them a sense of pride to make it easier
(กี๊ฝ เด็ม มา เซ้นส ออฟ พร่าย ทู เม้ค กิด อีสไซน์)
Let the children’s laughter remind us how we used to be
(เล็ท เดอะ ชิลเด้น ลาฟเทอะ รีไมนด์ อัช ฮาว วี ยู๊ส ทู อีส)

[Chorus]
([ค๊อรัส ])

And if, by chance, that special place
(แอนด์ อิ๊ฟ , บาย แช้นซํ , แดท สเพ๊เชี่ยล เพลส)
That you’ve been dreaming of
(แดท ยู๊ฟ บีน ดรีมมิ่ง ออฟ)
Leads you to a lonely place
(ลี๊ด ยู ทู อะ โลนลี่ เพลส)
Find your strength in love
(ไฟนด์ ยัวร์ สเต๊ง อิน เลิฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Greatest Love Of All คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น