เนื้อเพลง Baby Skin Tattoo คำอ่านไทย David Usher

I am just the grey one I’m the darker side of you
(ไอ แอ็ม จั๊สท เดอะ เกรย์ วัน แอม เดอะ ดาร์คเกอร์ ไซด์ อ็อฝ ยู)
And there’s a place you left inside me
(แอนด์ แดร์ ซา เพลส ยู เล๊ฟท อิ๊นไซด์ มี)
I hope it will amuse
(ไอ โฮพ อิท วิล อะมิ๊วส)
And see this sign carved in my arm
(แอนด์ ซี ดิส ซายน คาฝ อิน มาย อาร์ม)
Just means I’ll hate you all forever
(จั๊สท มีน อิลล เฮท ยู ออล ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s my babyskin tattoo
(อิทซ มาย babyskin แท๊ททู)
It’s all the brand name that you’ve left
(อิทซ ซอร์ เดอะ แบรนดฺ เนม แดท ยู๊ฟ เล๊ฟท)

It’s not so far
(อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)

Circumcised myself because I knew you’d be too busy
(เซอคัมไซส ไมเซลฟ บิคอส ไอ นยู ยูต บี ทู บี๊ซี่)
And I saw the knife was dull
(แอนด์ ดาย ซอว์ เดอะ ไน๊ฟ วอส ดัล)
Just why the f*ck do you think I’m crying
(จั๊สท วาย เดอะ เอฟ *ck ดู ยู ทริ๊งค แอม คไรอิง)
Styes caught in my eye
(ซไท คอท อิน มาย อาย)
And it swells me ’til I’m numbing
(แอนด์ ดิท ซเว็ล มี ทิล แอม นัมบิง)
But I’ll leave it here to punish you
(บั๊ท อิลล ลี๊ฝ อิท เฮียร ทู พันนิ๊ช ยู)
For leaving me so hard
(ฟอร์ ลีฝอิงส มี โซ ฮาร์ด)

It’s not so far
(อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)
From me to you it’s not so far
(ฟรอม มี ทู ยู อิทซ น็อท โซ ฟาร์)

I deliver I will receive
(ไอ ดีลิ๊เฝ่อร์ ไอ วิล รีซี๊ฝ)
All the blessings from these things given
(ออล เดอะ บเลซซิง ฟรอม ฑิส ทริง กีฝเอ็น)
Tested longer held back only here
(เทสท์ ลองเงอ เฮ็ลด แบ็ค โอ๊นลี่ เฮียร)

I am just the grey one I’m the darker side of you
(ไอ แอ็ม จั๊สท เดอะ เกรย์ วัน แอม เดอะ ดาร์คเกอร์ ไซด์ อ็อฝ ยู)
And there’s a space you left inside me
(แอนด์ แดร์ ซา สเพ๊ซ ยู เล๊ฟท อิ๊นไซด์ มี)
I hope it will amuse
(ไอ โฮพ อิท วิล อะมิ๊วส)
And see this sign carved in my arm
(แอนด์ ซี ดิส ซายน คาฝ อิน มาย อาร์ม)
Just means I’ll hate you all forever
(จั๊สท มีน อิลล เฮท ยู ออล ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s my babyskin tattoo
(อิทซ มาย babyskin แท๊ททู)
It’s all the brand name that you’ve left me
(อิทซ ซอร์ เดอะ แบรนดฺ เนม แดท ยู๊ฟ เล๊ฟท มี)

And I beg borrow prostrate here
(แอนด์ ดาย เบ๊ก บ๊อโร่ว พรอซทเรท เฮียร)
Under cover of everthing made dear
(อั๊นเด้อร โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ อีเวอร์ติง เมด เดียร์)
Fearing only, fearing only you
(เฟียริง โอ๊นลี่ , เฟียริง โอ๊นลี่ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Skin Tattoo คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น