เนื้อเพลง One Of My Lies คำอ่านไทย Green Day

When I was younger I thought the world circled around me
(เว็น นาย วอส ยังเกอะ ไอ ธอท เดอะ เวิลด เซ๊อร์เคิ้ล อะราวนฺดฺ มี)
But in time I realized I was wrong
(บั๊ท อิน ไทม์ ไอ รีแอะไลส ดาย วอส รอง)
My immortal thoughts turned into just dreams of a dead future
(มาย อิมอแท็ล ธอท เทิร์น อิ๊นทู จั๊สท ดรีม อ็อฝ อะ เด้ด ฟิ๊วเช่อร์)
It was a tragic case of my reality
(อิท วอส ซา ทแรจอิค เค๊ส อ็อฝ มาย ริแอลอิทิ)

Do you think you’re indestructable
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ indestructable)
And no one can touch you
(แอนด์ โน วัน แคน ทั๊ช ยู)
Well I think you’re disposeable
(เวลล ไอ ทริ๊งค ยัวร์ disposeable)
And it’s time you knew the truth…
(แอนด์ อิทซ ไทม์ ยู นยู เดอะ ทรู๊ธ)

Cause it’s just one of my lies!
(ค๊อส อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล !)
Well, its just its just one of my lies
(เวลล , อิทซ จั๊สท อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล)
And all I wanted to was get real high
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ทู วอส เก็ท เรียล ไฮฮ)
Well, its just its just one of my lies
(เวลล , อิทซ จั๊สท อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล)

Why does my life have to be so small?
(วาย โด มาย ไล๊ฟ แฮ็ฝ ทู บี โซ สมอลล์)
Yet death is forever
(เย๊ท เด้ท อีส ฟอเร๊เฝ่อร)
And does forever have a life to call its own?
(แอนด์ โด ฟอเร๊เฝ่อร แฮ็ฝ อะ ไล๊ฟ ทู คอลลํ อิทซ โอว์น)
Don’t give me an answer cause you
(ด้อนท์ กี๊ฝ มี แอน แอ๊นเซ่อร ค๊อส ยู)
Only know as much as I know
(โอ๊นลี่ โนว์ แอส มัช แอส ซาย โนว์)
Unless you’re been there once
(อันเล๊ซ ยัวร์ บีน แดร์ วั๊นซ)
Well I hardly think so
(เวลล ไอ ฮาดลิ ทริ๊งค โซ)

Do you think you’re indestructable
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ indestructable)
And no one can touch you
(แอนด์ โน วัน แคน ทั๊ช ยู)
Well I think you’re disposeable
(เวลล ไอ ทริ๊งค ยัวร์ disposeable)
And it’s time you knew the truth…
(แอนด์ อิทซ ไทม์ ยู นยู เดอะ ทรู๊ธ)

Cause it’s just one of my lies!
(ค๊อส อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล !)
Well, its just its just one of my lies
(เวลล , อิทซ จั๊สท อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล)
And all I wanted to was get real high
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ทู วอส เก็ท เรียล ไฮฮ)
Well, its just its just one of my lies
(เวลล , อิทซ จั๊สท อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ มาย ไล)

I used to pray all night
(ไอ ยู๊ส ทู เพรย์ ออล ไน๊ท)
Before I lay myself down
(บีฟอร์ ไอ เลย์ ไมเซลฟ เดาน)
My mother said it was right
(มาย ม๊าเธ่อร์ เซ็ด ดิท วอส ไร๊ท)
Her mother said it too…
(เฮอ ม๊าเธ่อร์ เซ็ด ดิท ทู)
Why?
(วาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Of My Lies คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น