เนื้อเพลง Over And Over คำอ่านไทย Madonna

Hurry up, I just can’t wait
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ , ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท)
I gotta do it now I can’t be late
(ไอ กอททะ ดู อิท นาว ไอ แค็นท บี เหลท)
I know I’m not afraid I gotta get out the door
(ไอ โนว์ แอม น็อท อะเฟรด ดาย กอททะ เก็ท เอ๊าท เดอะ ดอร์)
If I don’t do it now I won’t get anymore
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ดู อิท นาว ไอ ว็อนท เก็ท แอนนี่มอ)
You try to criticize my drive
(ยู ธราย ทู ครีทอิไซส มาย ไดร๊ฝ)
If I lose I don’t feel paralyzed
(อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส ไอ ด้อนท์ ฟีล แพระไลส)
It’s not the game it’s how you play
(อิทซ น็อท เดอะ เกม อิทซ ฮาว ยู เพลย์)
And if I fall I get up again now
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ฟอลล์ ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน นาว)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I get up again, over and over
(ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน , โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
I get up again, over and over
(ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน , โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
I get up again, over and over
(ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน , โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
I get up again, over and over
(ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน , โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)

Got past my first mistake
(ก็อท พาสท์ มาย เฟิร์สท มิสเท้ค)
I’ll only give as much as I can take
(อิลล โอ๊นลี่ กี๊ฝ แอส มัช แอส ซาย แคน เท้ค)
You’re never gonna see me standin’ still
(ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ซี มี แสตนดิน สทิลล)
I’m never gonna stop ’till I get my fill
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ สท๊อพ ทิลล์ ไอ เก็ท มาย ฟิลล)
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s what you do that takes you far
(อิทซ ว๊อท ยู ดู แดท เท้ค ยู ฟาร์)
And if at first you don’t succeed
(แอนด์ อิ๊ฟ แอ็ท เฟิร์สท ยู ด้อนท์ ซัคซี๊ด)
Here’s some advice that you should heed
(เฮียร ซัม แอดไฝ๊ซ์ แดท ยู เชิด ฮี)

[chorus, substituting ” You ” for ” I ” ]
([ ค๊อรัส , ซับซทิวดิง ” ยู ” ฟอร์ ” ไอ ” ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

I’m not afraid to say I hear a different beat, oh
(แอม น็อท อะเฟรด ทู เซย์ ไอ เฮียร รา ดีฟเฟอะเร็นท บีท , โอ)
And I’ll go out in the street, yeah
(แอนด์ อิลล โก เอ๊าท อิน เดอะ สทรีท , เย่)
And I will shout it again
(แอนด์ ดาย วิล เช๊าท ดิธ อะเกน)
From the highest mountain
(ฟรอม เดอะ ฮายเอส เม๊าเท่น)

Hurry up [repeat 3 times]
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

Hurry up, I just can’t wait
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ , ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท)
I gotta do it now I can’t be late
(ไอ กอททะ ดู อิท นาว ไอ แค็นท บี เหลท)
I know I’m not afraid I gotta get out the door
(ไอ โนว์ แอม น็อท อะเฟรด ดาย กอททะ เก็ท เอ๊าท เดอะ ดอร์)
If I don’t do it now I won’t get anymore
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ดู อิท นาว ไอ ว็อนท เก็ท แอนนี่มอ)
You try to criticize my drive
(ยู ธราย ทู ครีทอิไซส มาย ไดร๊ฝ)
If I lose I don’t feel paralyzed
(อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส ไอ ด้อนท์ ฟีล แพระไลส)
It’s not the game it’s how you play
(อิทซ น็อท เดอะ เกม อิทซ ฮาว ยู เพลย์)
And if I fall I get up again now
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ฟอลล์ ไอ เก็ท อั๊พ อะเกน นาว)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

Ah, ah, ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา)
Shout it, shout it, shout it, ah
(เช๊าท ดิธ , เช๊าท ดิธ , เช๊าท ดิธ , อา)
Over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over And Over คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น