เนื้อเพลง Backstabber คำอ่านไทย Eminem

Police voice:
(โพลิ๊ซ ว๊อยซ์ :)
Attention all units, attention all units
(แอ็ทเทนฌัน ออล ยูนิท , แอ็ทเทนฌัน ออล ยูนิท)
We have an All Points Bulletin out on a man with green hair
(วี แฮ็ฝ แอน ออล พ๊อยท์ บู๊เลทิน เอ๊าท ออน อะ แมน วิธ กรีน แฮร์)
I repeat, we have an APB on a man with green hair
(ไอ รีพี๊ท , วี แฮ็ฝ แอน APB ออน อะ แมน วิธ กรีน แฮร์)
He’s armed with a knife, I repeat, he’s armed with a knife
(อีส อาร์ม วิธ อะ ไน๊ฟ , ไอ รีพี๊ท , อีส อาร์ม วิธ อะ ไน๊ฟ)
Proceed with caution, watch your back fella’s
(โพรซี๊ด วิธ ค๊อชั่น , ว๊อทช ยุร แบ็ค เฟลลา)
He could be coming at your girlfriend next
(ฮี เคิด บี คัมอิง แอ็ท ยุร เกลิลเฟรน เน๊กซท)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
There’s a joker on the loose from the psychiatric ward
(แดร์ ซา โจคเออะ ออน เดอะ ลู้ส ฟรอม เดอะ psychiatric วอด)
His face is up on the bulletin board with a reward
(ฮิส เฟซ อีส อั๊พ ออน เดอะ บู๊เลทิน บอร์ด วิธ อะ รีวอร์ด)
He’ll stab you with a sword don’t be fooled by his charm
(เฮ็ลล ซแท็บ ยู วิธ อะ ซ๊อร์ด ด้อนท์ บี ฟูล บาย ฮิส ชาร์ม)
He’s probably armed with intent to do bodily harm
(อีส พรอบอับลิ อาร์ม วิธ อินเทนท ทู ดู บอดอิลิ ฮาร์ม)
Ring the alarm, look for a man with green hair
(ริง ดิ อะลาร์ม , ลุ๊ค ฟอร์ รา แมน วิธ กรีน แฮร์)
Check at your girl’s house, he was last seen there
(เช็ค แกท ยุร เกิร์ล เฮ้าส , ฮี วอส ล๊าสท ซีน แดร์)
He’s has a mean stare but usually crack’s jokes
(อีส แฮ็ส ซา มีน สแทร์ บั๊ท ยูฉัวลิ แคร๊ค โจ้ก)
Good luck on your mission and guard your backs folks
(กู๊ด ลัค ออน ยุร มิ๊ชชั่น แอนด์ การ์ด ยุร แบ็ค โฟล้ค)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
We got the walkie-talkies to keep us all informed
(วี ก็อท เดอะ walkie ทอคอิส ทู คี๊พ อัซ ซอร์ อินฟอร์ม)
Suited up head to toe in detective uniforms
(ซุ๊ท อั๊พ เฮด ทู โท อิน ดิเทคทิฝ ยู๊นิฟอร์ม)
Our unit storms in, we split the ghetto in sectors
(เอ๊า ยูนิท สทอร์ม ซิน , วี สพลิ๊ท เดอะ เกทโท อิน เซ๊คเท่อร์)
Locking down every block and put up metal detectors
(Lockings เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค แอนด์ พุท อั๊พ เมท่อล ดิเทคเทอะ)
Protectors and be sure that you stand close
(พโระเทคเทอะ แซน บี ชัวร์ แดท ยู สแทนด์ โคลส)
Watch each others backs and guard your command post
(ว๊อทช อีช อ๊อเธ่อร์ แบ็ค แซน การ์ด ยุร คอมมานด์ โพสท)
And most of all be advised that he’s wise
(แอนด์ โมซท อ็อฝ ออล บี แอ็ดไฝส แดท อีส ไว๊ส)
He could be disguised as one of your very own guys
(ฮี เคิด บี ดิสไก๊ส แอส วัน อ็อฝ ยุร เฝ๊รี่ โอว์น กาย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)

Verse 3:
(เฝิซ ที :)
I’m on a solo mission to find him personally
(แอม ออน อะ โซ๊โล่ มิ๊ชชั่น ทู ไฟนด์ ฮิม เพอซแน็ลลิ)
To settle the score and beat then him mercifully
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดอะ สคอร์ แอนด์ บีท เด็น ฮิม เมอซิฟุลิ)
For what he first did to me
(ฟอร์ ว๊อท ฮี เฟิร์สท ดิด ทู มี)
It’s sure to be the last
(อิทซ ชัวร์ ทู บี เดอะ ล๊าสท)
Following footprints with a magnifying glass
(ฟอลโละอิง ฟุทปริ้น วิธ อะ magnifyings กล๊าสส)
To drag his lying ass back to his padded cell
(ทู ดแร็ก ฮิส ลายยิง อาซ แบ็ค ทู ฮิส แพดดิด เซล)
I’m mad as hell, on the trail of the tattle tail
(แอม แม้ด แอส เฮ็ลล , ออน เดอะ ทเรล อ็อฝ เดอะ tattle เทล)
I heard a yell the voice sounded familiar
(ไอ เฮิด อะ เยลล เดอะ ว๊อยซ์ ซาวน์ด แฟมิ๊ลิอาร์)
” Give me your girlfriend or I’m gonna kill ya ”
(” กี๊ฝ มี ยุร เกลิลเฟรน ออ แอม กอนนะ คิลล์ ยา “)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)

Verse 4:
(เฝิซ โฟว :)
I followed the voice that led down a flight of steps
(ไอ ฟ๊อลโล่ว เดอะ ว๊อยซ์ แดท เล็ด เดาน อะ ฟไลท อ็อฝ สเท็พ)
Sneezing at dust, and swinging at the spider-webs
(สนีซิง แอ็ท ดัสท , แอนด์ สวิงงิง แอ็ท เดอะ สไพ๊เด้อร์ เว๊บ)
Inside the depths of his basement
(อิ๊นไซด์ เดอะ เด็พธ อ็อฝ ฮิส เบซเม็นท)
I taste lint in my mouth, then the lights in the place… went!
(ไอ เท๊ซท ลินท อิน มาย เม๊าธ , เด็น เดอะ ไล๊ท ซิน เดอะ เพลส เว็นท !)
I saw my life flash in front of my eyes
(ไอ ซอว์ มาย ไล๊ฟ แฟลช อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มาย อาย)
I felt a butcher knife slash at one of my thighs
(ไอ เฟ็ลท ดา บูชเออะ ไน๊ฟ สแหล๊ช แอ็ท วัน อ็อฝ มาย ไธ)
None of my guys knew where I’m at I was doomed
(นัน อ็อฝ มาย กาย นยู แวร์ แอม แอ็ท ไอ วอส ดูม)
Then I remembered the flashlight in my costume
(เด็น นาย รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ แฟลชไลท์ อิน มาย คอซทยูม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)

Verse 5:
(เฝิซ ไฟท์ :)
Dealing with backstabber’s there was one thing I learned
(ดีลลิง วิธ backstabbers แดร์ วอส วัน ทริง ไอ เลิร์น)
They’re only powerful when you got your back turned
(เดรว โอ๊นลี่ เพาเออะฟุล เว็น ยู ก็อท ยุร แบ็ค เทิร์น)
I yearned for the day that we finally met again
(ไอ เยิน ฟอร์ เดอะ เดย์ แดท วี ไฟแน็ลลิ เม็ท อะเกน)
So I can give him a taste of his own medicine
(โซ ไอ แคน กี๊ฝ ฮิม มา เท๊ซท อ็อฝ ฮิส โอว์น เม๊ดดิซิน)
He shed his skin, then he promised to come clean
(ฮี ชี ฮิส สกิน , เด็น ฮี พรอมอิซ ทู คัม คลีน)
I took his butcher knife and jabbed it into his spleen
(ไอ ทุค ฮิส บูชเออะ ไน๊ฟ แอนด์ แจบ ดิท อิ๊นทู ฮิส ซพลีน)
Cut him at the seam then dragged the fella home
(คัท ฮิม แอ็ท เดอะ ซีม เด็น แดรงชฺ เดอะ เฟลลา โฮม)
Beating him over the head with the telephone
(บืดิงสฺ ฮิม โอ๊เฝ่อร เดอะ เฮด วิธ เดอะ เท๊ลเลโฟน)

Police voice:
(โพลิ๊ซ ว๊อยซ์ :)
Attention all cars, attention all cars
(แอ็ทเทนฌัน ออล คารํ , แอ็ทเทนฌัน ออล คารํ)
Unit 313 has apprehended the suspect
(ยูนิท 313 แฮ็ส แอพพรีเฮ็น เดอะ ซั๊สเพ็คท)
He’s going back to the crazy home, I repeat
(อีส โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ คเรสิ โฮม , ไอ รีพี๊ท)
He’s going back to the crazy home, how about that?
(อีส โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ คเรสิ โฮม , ฮาว อะเบ๊าท แดท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)
I make you think you’re a best friend then
(ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Hit a b*tch snake from the back, I make you think you’re a best friend then
(ฮิท ดา บี *tch สเน๊ค ฟรอม เดอะ แบ็ค , ไอ เม้ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ เบ๊สท์ เฟรน เด็น)
Why I oughtta
(วาย ไอ ออดา)
Stay away from him he ain’t no good!
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ฮิม ฮี เอน โน กู๊ด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Backstabber คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น