เนื้อเพลง Stay This Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

You take me to the top,
(ยู เท้ค มี ทู เดอะ ท๊อพ ,)
I wonder when the drop will come,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ ดรอพ วิล คัม ,)
You make me feel light,
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ท ,)
I wonder when the nights will fall,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ ไน๊ท วิล ฟอลล์ ,)
You make me feel at peace,
(ยู เม้ค มี ฟีล แอ็ท พี๊ซ ,)
I wonder when the hearse will come,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ เฮิซ วิล คัม ,)
You make me feel wise,
(ยู เม้ค มี ฟีล ไว๊ส ,)
I wonder when the time will call.
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ ไทม์ วิล คอลลํ)

How can it stay this way?
(ฮาว แคน หนิด สเทย์ ดิส เวย์)
After the sun there’s always rain.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซัน แดร์ ออลเว เรน)
How can it stay this way?
(ฮาว แคน หนิด สเทย์ ดิส เวย์)
After the sun there’s always rain.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซัน แดร์ ออลเว เรน)

You take me to the top,
(ยู เท้ค มี ทู เดอะ ท๊อพ ,)
I wonder when the drop will come,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ ดรอพ วิล คัม ,)
You make me feel high
(ยู เม้ค มี ฟีล ไฮฮ)
I wonder when the sky will fall,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ สกาย วิล ฟอลล์ ,)
You make me feel pain,
(ยู เม้ค มี ฟีล เพน ,)
I wonder when the hearse will come,
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ เฮิซ วิล คัม ,)
You make me feel like,
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ,)
I wonder when the time will call.
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เดอะ ไทม์ วิล คอลลํ)

How can it stay this way?
(ฮาว แคน หนิด สเทย์ ดิส เวย์)
After the sun there’s always rain.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซัน แดร์ ออลเว เรน)
How can it stay this way?
(ฮาว แคน หนิด สเทย์ ดิส เวย์)
After the sun there’s always rain.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซัน แดร์ ออลเว เรน)

I hope that we can stay this way,
(ไอ โฮพ แดท วี แคน สเทย์ ดิส เวย์ ,)
After the sun, i don’t want rain.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซัน , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay This Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น