เนื้อเพลง Border Girl คำอ่านไทย Paulina Rubio

I was lonely
(ไอ วอส โลนลิ)
A gypsy always running wild and free [Free, Free]
(อะ จีพซิ ออลเว รันนิง ไวลด์ แอนด์ ฟรี [ ฟรี , ฟรี ])
Until you showed me
(อันทิล ยู โชว์ มี)
All that I never could see [See, See]
(ออล แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ เคิด ซี [ ซี , ซี ])

What I need, I don’t know
(ว๊อท ไอ นี๊ด , ไอ ด้อนท์ โนว์)
But you’re in my dreams wherever I go
(บั๊ท ยัวร์ อิน มาย ดรีม ฮแวเรฝเออะ ไอ โก)
This feeling is here to stay
(ดิส ฟีลอิง อีส เฮียร ทู สเทย์)

I am a border girl
(ไอ แอ็ม มา บ๊อร์เด้อรฺ เกิร์ล)
Crossing oceans in the name of love
(ครอซซิง โอ๊เชี่ยน ซิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
And I have been searching for this all of my life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ดิส ซอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My heart knows when it’s wrong and when it’s right
(มาย ฮาร์ท โนว์ เว็น อิทซ รอง แอนด์ เว็น อิทซ ไร๊ท)
Oh
(โอ)

When you touch me
(เว็น ยู ทั๊ช มี)
You take away the pain of my silence [silence]
(ยู เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน อ็อฝ มาย ไซเล็นซ [ ไซเล็นซ ])
Don’t have to worry
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
No games that I have to play [play play]
(โน เกม แดท ไอ แฮ็ฝ ทู เพลย์ [ เพลย์ เพลย์ ])
[No games that I have to play]
([ โน เกม แดท ไอ แฮ็ฝ ทู เพลย์ ])

I was lost, now I’m found
(ไอ วอส ล็อซท , นาว แอม เฟานด)
And baby in your arms I’m on solid ground
(แอนด์ เบ๊บี้ อิน ยุร อาร์ม แอม ออน โซ๊หลิด กราวนด์)
It’s good to feel this way
(อิทซ กู๊ด ทู ฟีล ดิส เวย์)

I am a border girl
(ไอ แอ็ม มา บ๊อร์เด้อรฺ เกิร์ล)
Crossing oceans in the name of love
(ครอซซิง โอ๊เชี่ยน ซิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
And I have been searching for this all of my life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ดิส ซอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My heart knows when it’s wrong and when it’s right
(มาย ฮาร์ท โนว์ เว็น อิทซ รอง แอนด์ เว็น อิทซ ไร๊ท)
Oh
(โอ)

Every step I take is to you
(เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค อีส ทู ยู)
I go anywhere you want me to
(ไอ โก เอนอิฮแว ยู ว้อนท มี ทู)
Cause I know what it means to have fought forever
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ดิธ มีน ทู แฮ็ฝ ฟอท ฟอเร๊เฝ่อร)

I am a border girl [Iiiiiiii, yeah]
(ไอ แอ็ม มา บ๊อร์เด้อรฺ เกิร์ล [ Iiiiiiii , เย่ ])
Crossing oceans in the name of love [In the name of love]
(ครอซซิง โอ๊เชี่ยน ซิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ [ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ ])
And I have been searching for this all of my life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ดิส ซอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My heart knows when it’s wrong and when it’s right
(มาย ฮาร์ท โนว์ เว็น อิทซ รอง แอนด์ เว็น อิทซ ไร๊ท)
Oh [For all my life]
(โอ [ ฟอร์ ออล มาย ไล๊ฟ ])

I am a border girl
(ไอ แอ็ม มา บ๊อร์เด้อรฺ เกิร์ล)
Crossing oceans in the name of love
(ครอซซิง โอ๊เชี่ยน ซิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
And I have been searching for this all of my life [I’ve been searching al lmy life for you]
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ดิส ซอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ [ แอฝ บีน เซิชอิง เอล lmy ไล๊ฟ ฟอร์ ยู ])
My heart knows when it’s wrong and when it’s right [I know when i’ts right]
(มาย ฮาร์ท โนว์ เว็น อิทซ รอง แอนด์ เว็น อิทซ ไร๊ท [ ไอ โนว์ เว็น อิทซ ไร๊ท ])
Oh
(โอ)

I am a border girl
(ไอ แอ็ม มา บ๊อร์เด้อรฺ เกิร์ล)
Crossing oceans in the name of love
(ครอซซิง โอ๊เชี่ยน ซิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
And I have been searching for this all of my life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอร์ ดิส ซอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My heart knows when it’s wrong and when it’s right
(มาย ฮาร์ท โนว์ เว็น อิทซ รอง แอนด์ เว็น อิทซ ไร๊ท)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Border Girl คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น