เนื้อเพลง In My Time Of Need คำอ่านไทย Ryan Adams

Will you comfort me in my time of need
(วิล ยู ค๊อมฟอร์ท มี อิน มาย ไทม์ อ็อฝ นี๊ด)
Can you take away the pain of a hurtful deeds
(แคน ยู เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน อ็อฝ อะ เฮิทฟุล ดีด)
Cause when we need it most there’s no rain at all
(ค๊อส เว็น วี นี๊ด ดิท โมซท แดร์ โน เรน แอ็ท ดอร์)

And the dust just settles right there on the feed
(แอนด์ เดอะ ดัสท จั๊สท เซ็ทเทิ่ล ไร๊ท แดร์ ออน เดอะ ฟี)
Will you say to me a little rains gonna come
(วิล ยู เซย์ ทู มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เรน กอนนะ คัม)
When the sky cant offer none to me
(เว็น เดอะ สกาย แค็นท อ๊อฟเฟ่อร์ นัน ทู มี)
Cause I will come for you
(ค๊อส ไอ วิล คัม ฟอร์ ยู)
When my days are through
(เว็น มาย เดย์ แซร์ ทรู)

And Ill let your smile just off and carry me
(แอนด์ อิลล เล็ท ยุร สไมล์ จั๊สท ออฟฟ แอนด์ แค๊รรี่ มี)
Cause when the calm comes down
(ค๊อส เว็น เดอะ คาลํม คัม เดาน)
I take the truck on into town
(ไอ เท้ค เดอะ ทรั๊ค ออน อิ๊นทู ทาวน์)
And buy whatever we cant seem to grow
(แอนด์ บาย ฮว็อทเอฝเออะ วี แค็นท ซีม ทู โกรว์)
I work these hands to bleed cause I got mouths to feed
(ไอ เวิ๊ร์ค ฑิส แฮนด์ ทู บลีด ค๊อส ไอ ก็อท เม๊าธ ทู ฟี)

And I got 15 dollars hid above the stove
(แอนด์ ดาย ก็อท 15 ดอลเลอะ ฮิด อะโบ๊ฝ เดอะ สโท๊ฝ)
Will you say to me a little rains gonna come
(วิล ยู เซย์ ทู มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เรน กอนนะ คัม)
When the sky cant offer none to me
(เว็น เดอะ สกาย แค็นท อ๊อฟเฟ่อร์ นัน ทู มี)
Cause I will come for you
(ค๊อส ไอ วิล คัม ฟอร์ ยู)
When my days are through
(เว็น มาย เดย์ แซร์ ทรู)

And Ill let your smile just off and carry me
(แอนด์ อิลล เล็ท ยุร สไมล์ จั๊สท ออฟฟ แอนด์ แค๊รรี่ มี)
Cause it ain’t like it was on back in those days
(ค๊อส อิท เอน ไล๊ค กิด วอส ออน แบ็ค อิน โฑส เดย์)
When everyone would offer up a hand
(เว็น เอ๊วี่วัน เวิด อ๊อฟเฟ่อร์ อั๊พ อะ แฮนด์)
These old bones are worn
(ฑิส โอลด์ โบน แซร์ โวน)
I’ve grown tired some
(แอฝ กโรน ไทร์ ซัม)

And I know my time is surely gonna come
(แอนด์ ดาย โนว์ มาย ไทม์ อีส ฌูรลิ กอนนะ คัม)
Will you comfort me in my time of need
(วิล ยู ค๊อมฟอร์ท มี อิน มาย ไทม์ อ็อฝ นี๊ด)
Can you take away the pain of hurtful deeds
(แคน ยู เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน อ็อฝ เฮิทฟุล ดีด)
Cause I will comfort you when my days are through
(ค๊อส ไอ วิล ค๊อมฟอร์ท ยู เว็น มาย เดย์ แซร์ ทรู)

And Ill let your smile just off and carry me
(แอนด์ อิลล เล็ท ยุร สไมล์ จั๊สท ออฟฟ แอนด์ แค๊รรี่ มี)
Lord we married young and stayed where we came from
(หลอร์ด วี แมริด ยัง แอนด์ สเทย์ แวร์ วี เคม ฟรอม)
And gave those children everything we had
(แอนด์ เกฝ โฑส ชีลดเร็น เอ๊วี่ติง วี แฮ็ด)
Will you stay with me in my time of need
(วิล ยู สเทย์ วิธ มี อิน มาย ไทม์ อ็อฝ นี๊ด)

Though it seems we had such little time for us
(โธ อิท ซีม วี แฮ็ด ซัช ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ฟอร์ อัซ)
Will you say to me a little rains gonna come
(วิล ยู เซย์ ทู มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เรน กอนนะ คัม)
When the sky cant offer none to me
(เว็น เดอะ สกาย แค็นท อ๊อฟเฟ่อร์ นัน ทู มี)
Cause I will come for you
(ค๊อส ไอ วิล คัม ฟอร์ ยู)
When my days are through
(เว็น มาย เดย์ แซร์ ทรู)

And Ill let your smile just off and carry me
(แอนด์ อิลล เล็ท ยุร สไมล์ จั๊สท ออฟฟ แอนด์ แค๊รรี่ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Time Of Need คำอ่านไทย Ryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น