เนื้อเพลง Oxygen คำอ่านไทย Spice Girls

There will come a time
(แดร์ วิล คัม อะ ไทม์)
I know I’m gonna need
(ไอ โนว์ แอม กอนนะ นี๊ด)
Someone I can trust, someone who’ll fight for me
(ซัมวัน ไอ แคน ทรัสท , ซัมวัน อ๊าว ไฟ้ท ฟอร์ มี)
That’s the way I love
(แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ)

This is my time to work things out
(ดิส ซิส มาย ไทม์ ทู เวิ๊ร์ค ทริง เอ๊าท)
What I want from this life
(ว๊อท ไอ ว้อนท ฟรอม ดิส ไล๊ฟ)
There will be someone out there for me
(แดร์ วิล บี ซัมวัน เอ๊าท แดร์ ฟอร์ มี)
That’s the way I love
(แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ)

* It doesn’t really matter whoever you are
(* อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)
Don’t matter where you go
(ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก)
Just make sure you’re there to answer when love comes around
(จั๊สท เม้ค ชัวร์ ยัวร์ แดร์ ทู แอ๊นเซ่อร เว็น ลัฝ คัม อะราวนฺดฺ)
Don’t be surprised when love knocks at your door
(ด้อนท์ บี เซอร์ไพร๊ส เว็น ลัฝ น๊อค แอ็ท ยุร ดอร์)

** You’re the breath that I take, you’re the smile on my face
(** ยัวร์ เดอะ บรี๊ทฺรฺ แดท ไอ เท้ค , ยัวร์ เดอะ สไมล์ ออน มาย เฟซ)
Every time I breath in, brings me warmth from within
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ บรี๊ทฺรฺ อิน , บริง มี วอมธ ฟรอม วิธอิน)
When you touch me I start believing, loving is like oxygen
(เว็น ยู ทั๊ช มี ไอ สท๊าร์ท บีลีฝวิง , ลัฝอิง อีส ไล๊ค อ๊อกซีเจ้น)
[You’re in every breath I take]
([ ยัวร์ อิน เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ไอ เท้ค ])

Even when we’re so far apart
(อี๊เฝ่น เว็น เวีย โซ ฟาร์ อะพาร์ท)
I still feel you in my heart
(ไอ สทิลล ฟีล ยู อิน มาย ฮาร์ท)
Cos you’ve given me the greatest gift of all
(คอซ ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เดอะ เกสเดด กิฟท อ็อฝ ออล)
That’s the way I love
(แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ)

The way I love is easy, but could it ever be for me?
(เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ อีส อีสอิ , บั๊ท เคิด ดิท เอ๊เฝ่อร์ บี ฟอร์ มี)
This situation seems so insane
(ดิส ซิ๊ทูเอชั่น ซีม โซ อินเซน)
It’s all about feeling without insecurities
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ฟีลอิง วิธเอ๊าท อินซีคิวริดีสฺ)
That’s the way I love
(แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ)

[Repeat * , **]
([ รีพี๊ท * , ** ])

*** Imagine a life without love, I’d be so afraid [so afraid]
(*** อิมแม๊จิ้น อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ลัฝ , อาย บี โซ อะเฟรด [ โซ อะเฟรด ])
Cos the love that we share would be hard to replace
(คอซ เดอะ ลัฝ แดท วี แชร์ เวิด บี ฮาร์ด ทู รีเพลส)
Baby hold me and never leave me, this love is my oxygen
(เบ๊บี้ โฮลด์ มี แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ดิส ลัฝ อีส มาย อ๊อกซีเจ้น)

Open your heart take a deep breath
(โอ๊เพ่น ยุร ฮาร์ท เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ)
Stop searching and start believing
(สท๊อพ เซิชอิง แอนด์ สท๊าร์ท บีลีฝวิง)
Make sure you’re there to answer when love comes around
(เม้ค ชัวร์ ยัวร์ แดร์ ทู แอ๊นเซ่อร เว็น ลัฝ คัม อะราวนฺดฺ)
Don’t be surprised when true love knocks at your door
(ด้อนท์ บี เซอร์ไพร๊ส เว็น ทรู ลัฝ น๊อค แอ็ท ยุร ดอร์)

[Repeat ** , ***]
([ รีพี๊ท ** , *** ])

This love is my oxygen
(ดิส ลัฝ อีส มาย อ๊อกซีเจ้น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oxygen คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น