เนื้อเพลง School’s Out คำอ่านไทย A*Teens feat Alice Cooper

Well we got no choice
(เวลล วี ก็อท โน ช๊อยซํ)
All the girls and boys
(ออล เดอะ เกิร์ล แซน บอย)
Makin all that noise
(เมกิน ออล แดท น๊อยส)
Cause they found new toys
(ค๊อส เด เฟานด นิว ทอย)

Well we can’t salute ya
(เวลล วี แค็นท ซัลหลูท ยา)
Can’t find a flag
(แค็นท ไฟนด์ อะ แฟล๊ก)
If that don’t suit ya
(อิ๊ฟ แดท ด้อนท์ ซุ๊ท ยา)
[Cooper:]
([ คูพเออะ : ])
That’s a drag
(แด้ท ซา ดแร็ก)

School’s out for the summer
(สคูล เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ซั๊มเม่อร์)
School’s out forever
(สคูล เอ๊าท ฟอเร๊เฝ่อร)
I’m bored to pieces
(แอม บอรฺ ทู พี๊ซ)

Well we got no class
(เวลล วี ก็อท โน คลาสสํ)
And we got no principals
(แอนด์ วี ก็อท โน พริ๊นซิพ่อล)
And we got no intelligence
(แอนด์ วี ก็อท โน อินเทลลิเจ็นซ)
We can’t even think of a word that rhymes
(วี แค็นท อี๊เฝ่น ทริ๊งค อ็อฝ อะ เวิร์ด แดท ไรม)

[Cooper:]
([ คูพเออะ : ])
Well we can’t salute ya
(เวลล วี แค็นท ซัลหลูท ยา)
Can’t find a flag
(แค็นท ไฟนด์ อะ แฟล๊ก)
If that don’t suit ya
(อิ๊ฟ แดท ด้อนท์ ซุ๊ท ยา)
That’s a drag
(แด้ท ซา ดแร็ก)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

No more pencils
(โน โม เพ๊นซิ่ล)
No more books
(โน โม บุ๊ค)
No more teacher’s
(โน โม ที๊ชเช่อร)
Dirty looks
(เดอทิ ลุ๊ค)
Out for summer
(เอ๊าท ฟอร์ ซั๊มเม่อร์)
Out till fall
(เอ๊าท ทิลล์ ฟอลล์)
We might not come
(วี ไมท น็อท คัม)
Back at all
(แบ็ค แกท ออล)

School’s out for summer [detention!]
(สคูล เอ๊าท ฟอร์ ซั๊มเม่อร์ [ ดิเทนฌัน ! ])
School’s out forever
(สคูล เอ๊าท ฟอเร๊เฝ่อร)
School’s out with fever
(สคูล เอ๊าท วิธ ฟี๊เฝ่อร)
School’s out completely
(สคูล เอ๊าท ค็อมพลีทลี)
School’s out for summer
(สคูล เอ๊าท ฟอร์ ซั๊มเม่อร์)

[feat. Alice Cooper]
([ ฟีท แอลรีส คูพเออะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง School’s Out คำอ่านไทย A*Teens feat Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น