เนื้อเพลง Wanna B Ur Lover คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

I don’t have a library card
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ไล๊บรารี่ ค้าร์ด)
But do you mind if I check you out?
(บั๊ท ดู ยู ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย เช็ค ยู เอ๊าท)
I like your skeletal structure, baby
(ไอ ไล๊ค ยุร skeletal สทรั๊คเจ่อร , เบ๊บี้)
You’re an ectomorph, no doubt
(ยัวร์ แอน ectomorph , โน เดาท)
Your face is real symmetrical
(ยุร เฟซ อีส เรียล ซิเมทริแค็ล)
And your nostrils are so nice
(แอนด์ ยุร นอซทริล แซร์ โซ ไน๊ซ์)
I wish that I was cross-eyed, girl
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ วอส ครอสสํ อาย , เกิร์ล)
So I could see you twice
(โซ ไอ เคิด ซี ยู ทไวซ)

Girl, you smell like Fritos
(เกิร์ล , ยู สเมลล์ ไล๊ค ฟี๊โดซ)
That’s why I’m giving you this hungry stare
(แด้ท วาย แอม กีฝวิง ยู ดิส ฮั๊งกรี้ สแทร์)
You’re so hot, you’re gonna melt
(ยัวร์ โซ ฮอท , ยัวร์ กอนนะ เม้ลท)
The elastic in my underwear
(ดิ อีล๊าสติค อิน มาย อั๊นเด้อร์แวร์)
I’ll bet you’re magically delicious
(อิลล เบ๊ท ยัวร์ แมจอิแค็ลลิ ดิลีฌอัซ)
Like a bowl of Lucky Charms
(ไล๊ค เก โบลว์ อ็อฝ ลัคคิ ชาร์ม)
You’d look like Venus de Milo
(ยูต ลุ๊ค ไล๊ค เว้นู ดี ไมโล)
If I just cut off your arms
(อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท คัท ออฟฟ ยุร อาร์ม)
What I’m tryin’ to say is…
(ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ อีส)

I wanna be your lover, baby
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
I need somebody to love
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
You know I just wanna be your lover, baby
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
Now I need somebody to love
(นาว ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

Do you believe in love at first sight
(ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ แอ็ท เฟิร์สท ไซ๊ท)
Or should I walk by again?
(ออ เชิด ดาย ว๊อล์ค บาย อะเกน)
My love for you’s like diarrhea
(มาย ลัฝ ฟอร์ ยู ไล๊ค ไดอะรีอะ)
I just can’t hold it in
(ไอ จั๊สท แค็นท โฮลด์ ดิท อิน)
Stop, drop and roll now
(สท๊อพ , ดรอพ แอนด์ โรลล นาว)
‘Cause baby, you’re on fire
(ค๊อส เบ๊บี้ , ยัวร์ ออน ไฟเออะร)
I’ll bet your outfit
(อิลล เบ๊ท ยุร เอ้าฟิท)
Makes a lot of noise in the drier
(เม้ค ซา ล็อท อ็อฝ น๊อยส อิน เดอะ ดไรเออะ)

You’re absolutely perfect
(ยัวร์ แอบโซลยูทลิ เพ๊อร์เฟ็คท)
Don’t speak now, you might spoil it
(ด้อนท์ สพี๊ค นาว , ยู ไมท สพอยล์ อิท)
Your eyes are even bluer
(ยุร อาย แซร์ อี๊เฝ่น บลูเออ)
Than the water in my toilet
(แฑ็น เดอะ ว๊อเท่อร อิน มาย ท๊อยเหล็ท)
Say, has anyone ever told you
(เซย์ , แฮ็ส เอนอิวัน เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู)
You’ve got Yugoslavian hands?
(ยู๊ฟ ก็อท Yugoslavian แฮนด์)
No, of course not, that would be stupid
(โน , อ็อฝ คอร์ส น็อท , แดท เวิด บี สทิ๊วผิด)
Just forget I ever brought it up
(จั๊สท ฟอร์เก๊ท ไอ เอ๊เฝ่อร์ บรอท ดิธ อั๊พ)
The point I’m trying to make is…
(เดอะ พ๊อยท์ แอม ทไรอิง ทู เม้ค อีส)

I wanna be your lover, baby
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
I need somebody to love
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
You know I just wanna be your lover, baby
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
Now I need somebody to love
(นาว ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

I wanna be your Krakatoa
(ไอ วอนนา บี ยุร Krakatoa)
Let my lava flow all over you
(เล็ท มาย ลาฝะ โฟลว์ ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
I wanna be your anaconda
(ไอ วอนนา บี ยุร อนาคอนดา)
And your heat-seeking missile too
(แอนด์ ยุร ฮีท ซีคิง มีซซิล ทู)
I wanna be your beef burrito
(ไอ วอนนา บี ยุร บี๊ฟ burrito)
Am I making this perfectly clear?
(แอ็ม ไอ เมคอิง ดิส เพอเฟ็คทลิ เคลียร์)
I wanna be your love torpedo
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝ ทอพีโด)
Are you picking up the subtle innuendo here?
(อาร์ ยู พีคคิงส อั๊พ เดอะ ซับเดิล อินิวเอนโด เฮียร)
Uh huh
(อา ฮู)

I hope I’m not being forward
(ไอ โฮพ แอม น็อท บีอิง ฟ๊อร์เวิร์ด)
But do you mind if I chew on your b*tt?
(บั๊ท ดู ยู ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย ชิว ออน ยุร บี *tt)
You can tell me truthfully
(ยู แคน เทลล มี ทรูธฟุลิ)
Am I a steamin’ hunk of love now, or what?
(แอ็ม ไอ อะ สตรีมมิน ฮังค อ็อฝ ลัฝ นาว , ออ ว๊อท)
There just aren’t enough o’s in ” smooth ”
(แดร์ จั๊สท อเร้น อีน๊าฟ โอเอส ซิน ” สมู๊ธ “)
To describe how smooth I am
(ทู เดสไครบํ ฮาว สมู๊ธ ไอ แอ็ม)
Maybe you’ve seen my picture
(เมบี ยู๊ฟ ซีน มาย พิ๊คเจ้อร์)
It’s in the dictionary under ” Kablaam! ”
(อิทซ ซิน เดอะ ดีคฌะเนริ อั๊นเด้อร ” Kablaam ! “)
My lips are registered weapons
(มาย ลิพ แซร์ รีจิ๊สเตอร์ เว๊พ่อน)
Can I invade your personal space?
(แคน นาย อินเฝด ยุร เพอซแน็ล สเพ๊ซ)
You must have fallen from heaven
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ ฟอลเล็น ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น)
That would explain how you messed up your face
(แดท เวิด เอ็กซเพลน ฮาว ยู เมส อั๊พ ยุร เฟซ)
Well, how’d you get through security?
(เวลล , แอว ยู เก็ท ทรู ซิคยูริทิ)
‘Cause baby, you’re the bomb
(ค๊อส เบ๊บี้ , ยัวร์ เดอะ บอมบฺ)
I’d like to take you home right now
(อาย ไล๊ค ทู เท้ค ยู โฮม ไร๊ท นาว)
So you can meet my mom
(โซ ยู แคน มี๊ท มาย มัม)
Because I…
(บิคอส ไอ)

I wanna be your lover, baby
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
I need somebody to love
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
You know I just wanna be your lover, baby
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
Now I need somebody to love
(นาว ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

Girl, you must be Jamaican
(เกิร์ล , ยู มัสท์ บี จะเมแค็น)
Because Jamaican me crazy
(บิคอส จะเมแค็น มี คเรสิ)
Girl, you must be Jamaican
(เกิร์ล , ยู มัสท์ บี จะเมแค็น)
Because Jamaican me crazy
(บิคอส จะเมแค็น มี คเรสิ)

I wanna be your lover, baby
(ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
I need somebody to love
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
You know I just wanna be your lover, baby
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบ๊บี้)
Now I need somebody to love
(นาว ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna B Ur Lover คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น