เนื้อเพลง Monday Monday คำอ่านไทย Wilson Phillips

Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
So good to me.
(โซ กู๊ด ทู มี)
Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
It was all I hoped it would be.
(อิท วอส ซอร์ ไอ ฮ็อพ ดิท เวิด บี)

Oh Monday morning
(โอ มันดิ ม๊อร์นิ่ง)
Monday morning couldn’t guarantee
(มันดิ ม๊อร์นิ่ง คูดซึ่น แกแรนที)
That Monday evening
(แดท มันดิ อี๊ฝนิ่ง)
You would still be here with me.
(ยู เวิด สทิลล บี เฮียร วิธ มี)

Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
Can’t trust that day.
(แค็นท ทรัสท แดท เดย์)
Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
Sometimes it just turns out that way.
(ซัมไทม์ ซิท จั๊สท เทิร์น เอ๊าท แดท เวย์)

On Monday morning
(ออน มันดิ ม๊อร์นิ่ง)
You gave me no warning
(ยู เกฝ มี โน วอนิง)
Of what was to be.
(อ็อฝ ว๊อท วอส ทู บี)
On Monday, Monday
(ออน มันดิ , มันดิ)
How could you leave
(ฮาว เคิด ยู ลี๊ฝ)
And not take me?
(แอนด์ น็อท เท้ค มี)

Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Of the week is fine, yeah.
(อ็อฝ เดอะ วี๊ค อีส ไฟน , เย่)

But whenever Monday comes
(บั๊ท ฮเว็นเอฝเออะ มันดิ คัม)
But whenever Monday comes
(บั๊ท ฮเว็นเอฝเออะ มันดิ คัม)
You can find me crying
(ยู แคน ไฟนด์ มี คไรอิง)
All of the time.
(ออล อ็อฝ เดอะ ไทม์)

Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
So good to me.
(โซ กู๊ด ทู มี)
Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
It was all I hoped it would be.
(อิท วอส ซอร์ ไอ ฮ็อพ ดิท เวิด บี)
Oh Monday morning,
(โอ มันดิ ม๊อร์นิ่ง ,)
Monday morning couldn’t guarantee
(มันดิ ม๊อร์นิ่ง คูดซึ่น แกแรนที)
That Monday evening
(แดท มันดิ อี๊ฝนิ่ง)
You would still be here with me.
(ยู เวิด สทิลล บี เฮียร วิธ มี)

Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Every other day
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Of the week is fine, yeah.
(อ็อฝ เดอะ วี๊ค อีส ไฟน , เย่)

But whenever Monday comes
(บั๊ท ฮเว็นเอฝเออะ มันดิ คัม)
But whenever Monday comes
(บั๊ท ฮเว็นเอฝเออะ มันดิ คัม)
You can find me crying
(ยู แคน ไฟนด์ มี คไรอิง)
All of the time.
(ออล อ็อฝ เดอะ ไทม์)

Monday, Monday,
(มันดิ , มันดิ ,)
Can’t trust that day.
(แค็นท ทรัสท แดท เดย์)
Monday, Monday,
(มันดิ , มันดิ ,)
Just turns out that way.
(จั๊สท เทิร์น เอ๊าท แดท เวย์)

Oh, Monday, Monday,
(โอ , มันดิ , มันดิ ,)
Don’t go away.
(ด้อนท์ โก อะเวย์)
Oh, Monday, Monday
(โอ , มันดิ , มันดิ)
It’s here to stay
(อิทซ เฮียร ทู สเทย์)
Monday, Monday
(มันดิ , มันดิ)
Oh, don’t go away
(โอ , ด้อนท์ โก อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Monday Monday คำอ่านไทย Wilson Phillips

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น