เนื้อเพลง Normal คำอ่านไทย Deadstar Assembly

Everyday I play the game
(เอวี่เดย์ ไอ เพลย์ เดอะ เกม)
It keeps me somewhat sane
(อิท คี๊พ มี ซัมฮว็อท เซน)
An attitude adjustment
(แอน แอ๊ททิจูด แอะจัซทเม็นท)
A fliter for my f*cking brain
(อะ fliter ฟอร์ มาย เอฟ *คิง เบรน)
I try my best to stay that way
(ไอ ธราย มาย เบ๊สท์ ทู สเทย์ แดท เวย์)
But it’s hard for long
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ ลอง)

Why must I comply
(วาย มัสท์ ไอ คอมพลาย)
And change my life
(แอนด์ เช้งจํ มาย ไล๊ฟ)
To be so called right
(ทู บี โซ คอลลํ ไร๊ท)
What makes your way right
(ว๊อท เม้ค ยุร เวย์ ไร๊ท)

Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)
Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)

Everyday it’s all the same
(เอวี่เดย์ อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
We buy and sell the pain
(วี บาย แอนด์ เซลล์ เดอะ เพน)
Societies addictions
(Societies แอ็ดดีคณัน)
Injected into every vein
(อินเจ๊คท อิ๊นทู เอ๊เฝอร์รี่ เฝน)
I try my best to stay away
(ไอ ธราย มาย เบ๊สท์ ทู สเทย์ อะเวย์)
But it’s hard for long
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ ลอง)

Why must I comply
(วาย มัสท์ ไอ คอมพลาย)
And change my life
(แอนด์ เช้งจํ มาย ไล๊ฟ)
To be so called right
(ทู บี โซ คอลลํ ไร๊ท)
What makes your way right
(ว๊อท เม้ค ยุร เวย์ ไร๊ท)

Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)

We’re all on display
(เวีย ออล ออน ดิสเพลย์)
Animals in a cage
(แอ๊นิมอล ซิน อะ เค้จ)
We’re all on display
(เวีย ออล ออน ดิสเพลย์)
Animals in a rage
(แอ๊นิมอล ซิน อะ เร้จ)

We’re all on display
(เวีย ออล ออน ดิสเพลย์)
Animals in a cage
(แอ๊นิมอล ซิน อะ เค้จ)
We’re all on display
(เวีย ออล ออน ดิสเพลย์)
Animals in a rage
(แอ๊นิมอล ซิน อะ เร้จ)

Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)
Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)
Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)
Normal people don’t act that way
(น๊อร์มอล พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ๊คท แดท เวย์)
Who wants to be normal anyway?
(ฮู ว้อนท ทู บี น๊อร์มอล เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Normal คำอ่านไทย Deadstar Assembly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น