เนื้อเพลง Hmm Hmm คำอ่านไทย Beenie Man

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Zagga! Shocking Vibes! Tony Kelly!
(Zagga ! ฌอคคิง วายพฺ ! โทนี่ เคลลี่ !)
Yo! Is it ironic, this gal a wine like a bionic
(โย ! อีส ซิท ไอรอนอิค , ดิส แก็ล อะ ไวน์ ไล๊ค เก ไบโอนิค)
Mi mack it mi ***** it I sink it like a titanic
(มี แมกคฺ อิท มี ***** อิท ไอ ซิ๊งค อิท ไล๊ค เก ไทแทนอิค)
Dump pon it, badman deh yah mi a chop it
(ดั๊มพ pon หนิด , แบ๊ดแมน เด้ ยา มี อะ ช๊อพ อิท)
Baby yuh know seh mi have it, hey
(เบ๊บี้ ยู้ โนว์ seh มี แฮ็ฝ อิท , เฮ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One man alone a push a hump inna yuh [Hum Hum]
(วัน แมน อะโลน อะ พุช อะ ฮัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Nuh bag a man nah jump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แบ๊ก อะ แมน นาห์ จั๊มพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Gynecologist nuh find nuh lump inna yuh [Hmm Hmm]
(จินิคอลโอะจิซท นาห์ ไฟนด์ นาห์ ลัมพ อินนา ยู้ [ อึม อึม ])
Nuh man neva bruk off nuh stump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แมน นีฝวา บรัค ออฟฟ นาห์ ซทัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Or Trump Tower Donald him a reel fi yuh [Hum Hum]
(ออ ทรัมพ เท๊าเว่อร์ ดอนโหนด ฮิม มา รีล ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
And surgeons dem all a cling fi yuh [Hum Hum]
(แอนด์ เซอจัน เดม ออล อะ คลิ๊ง ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Man all a tek poison pill fi yuh [Hum Hum]
(แมน ออล อะ เทค พ๊อยซั่น พิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Congress a pass a bill fi yuh [Hum Hum]
(ค๊องเกรส ซา เพซ ซา บิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Hey! Gal tell mi yuh fantasies
(เฮ ! แก็ล เทลล มี ยู้ แฟนตาซีสฺ)
Mek mi rub dung yuh ass and round titties
(เม็ก มี รับ ดัง ยู้ อาซ แซน ราวนด ไตเติลสฺ)
If yuh good pon yuh neck mi leff two hickies
(อิ๊ฟ ยู้ กู๊ด pon ยู้ เน็ค มี เลิฟ ทู ฮิกคีสฺ)
Wrong bang fi yuh friend but for yuh d*ckies
(รอง แบง ฟาย ยู้ เฟรน บั๊ท ฟอร์ ยู้ ดี *ckies)
Mek mi enroll yuh inna mi sex college
(เม็ก มี เอ็นโรล ยู้ อินนา มี เซ็กซ ค๊อลลิจ)
Graduate to Professor gal gimme knowledge
(กแรจอิวเอ็ท ทู โพรเฟ๊สเซ่อร์ แก็ล กีมมิ นอลเอ็จ)
Dung a Nevil pon di beach inna mi small cottage
(ดัง อะ Nevil pon ได บีช อินนา มี สมอลล์ ค๊อทเถจ)
Mek mi use my bulldozer and block yuh passage
(เม็ก มี ยู๊ส มาย bulldozer แอนด์ บล๊อค ยู้ แพซซิจ)
A just yuh and di I mi nuh need baggage
(อะ จั๊สท ยู้ แอนด์ ได ไอ มี นาห์ นี๊ด แบกกิจ)
Man a text yuh pon phone and leave sex message
(แมน อะ เท๊กซท์ ยู้ pon โฟน แอนด์ ลี๊ฝ เซ็กซ เม๊สเสจ)
Dem nuh waan piece a yuh dem waan di whole package
(เดม นาห์ วานนฺ พี๊ซ อะ ยู้ เดม วานนฺ ได โฮล แพคคิจ)
She just blow dem away like jail pictures, hey
(ชี จั๊สท โบลว์ เดม อะเวย์ ไล๊ค เจล พิ๊คเจ้อร์ , เฮ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One man alone a push a hump inna yuh [Hum Hum]
(วัน แมน อะโลน อะ พุช อะ ฮัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Nuh bag a man nah jump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แบ๊ก อะ แมน นาห์ จั๊มพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Gynecologist nuh find nuh lump inna yuh [Hmm Hmm]
(จินิคอลโอะจิซท นาห์ ไฟนด์ นาห์ ลัมพ อินนา ยู้ [ อึม อึม ])
Nuh man neva bruk off nuh stump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แมน นีฝวา บรัค ออฟฟ นาห์ ซทัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Or Trump Tower Donald him a reel fi yuh [Hum Hum]
(ออ ทรัมพ เท๊าเว่อร์ ดอนโหนด ฮิม มา รีล ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
And surgeons dem all a cling fi yuh [Hum Hum]
(แอนด์ เซอจัน เดม ออล อะ คลิ๊ง ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Man all a tek poison pill fi yuh [Hum Hum]
(แมน ออล อะ เทค พ๊อยซั่น พิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Congress a pass a bill fi yuh [Hum Hum]
(ค๊องเกรส ซา เพซ ซา บิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Yuh stock set heavy set tight titty Simone
(ยู้ สท๊อค เซ็ท เฮ๊ฝฝี่ เซ็ท ไท๊ท titty Simone)
Seh she really come ova cause I’m home alone
(Seh ชี ริแอ็ลลิ คัม โอฝะ ค๊อส แอม โฮม อะโลน)
Mi a ital jockey mi nuh use nuh stone
(มี อะ ไอทอว จอคคิ มี นาห์ ยู๊ส นาห์ สโทน)
Mix up mi baba roots wid mi tiger bone
(มิกซ์ อั๊พ มี บาบา รู๊ท หวีด มี ไท๊เก้อร์ โบน)
She startplay sweet song pon mi saxaphone
(ชี startplay สวี้ท ซ็อง pon มี saxaphone)
See har man sum’n dead she wear black and a moan
(ซี ฮาอา แมน sumn เด้ด ชี แวร์ แบล๊ค แอนด์ อะ โมน)
And she caan memba when di last time she grown
(แอนด์ ชี caan memba เว็น ได ล๊าสท ไทม์ ชี กโรน)
From she meet mi she buck up inna dangazone
(ฟรอม ชี มี๊ท มี ชี บั๊ค อั๊พ อินนา dangazone)
Now she all ova mi like she name cologne
(นาว ชี ออล โอฝะ มี ไล๊ค ชี เนม โครอน)
Waan mi dunk inna har like a Karl Malone
(วานนฺ มี dunk อินนา ฮาอา ไล๊ค เก Karl Malone)
She seh di blacka di berry mi a di sweeta di cone
(ชี seh ได blacka ได เบริ มี อะ ได sweeta ได โคน)
Mi a di king yuh a di queen so siddung pon yuh throne
(มี อะ ได คิง ยู้ อะ ได ควีน โซ ซิทดัง pon ยู้ ธโรน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One man alone a push a hump inna yuh [Hum Hum]
(วัน แมน อะโลน อะ พุช อะ ฮัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Nuh bag a man nah jump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แบ๊ก อะ แมน นาห์ จั๊มพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Gynecologist nuh find nuh lump inna yuh [Hmm Hmm]
(จินิคอลโอะจิซท นาห์ ไฟนด์ นาห์ ลัมพ อินนา ยู้ [ อึม อึม ])
Nuh man neva bruk off nuh stump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แมน นีฝวา บรัค ออฟฟ นาห์ ซทัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Or Trump Tower Donald him a reel fi yuh [Hum Hum]
(ออ ทรัมพ เท๊าเว่อร์ ดอนโหนด ฮิม มา รีล ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
And surgeons dem all a cling fi yuh [Hum Hum]
(แอนด์ เซอจัน เดม ออล อะ คลิ๊ง ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Man all a tek poison pill fi yuh [Hum Hum]
(แมน ออล อะ เทค พ๊อยซั่น พิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Congress a pass a bill fi yuh [Hum Hum]
(ค๊องเกรส ซา เพซ ซา บิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Yuh waan leave hold on baby let mi talk to you
(ยู้ วานนฺ ลี๊ฝ โฮลด์ ออน เบ๊บี้ เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู)
How yuh fi leave and a yuh have up di Krazy Glue
(ฮาว ยู้ ฟาย ลี๊ฝ แอนด์ อะ ยู้ แฮ็ฝ อั๊พ ได Krazy กลู)
Heart a beat knees weak like she gone fi two
(ฮาร์ท ดา บีท นี วี๊ค ไล๊ค ชี กอน ฟาย ทู)
Mi boo, pon yuh hand mi have yuh name tatoos
(มี บู , pon ยู้ แฮนด์ มี แฮ็ฝ ยู้ เนม tatoos)
Who a go give mi chicken soup when mi catch di flew
(ฮู อะ โก กี๊ฝ มี ชีคเค็น ซุพ เว็น มี แค็ทช ได ฟลู)
Who a go give mi sweet lovin when mi drinkin mi brew
(ฮู อะ โก กี๊ฝ มี สวี้ท ลัฝวิน เว็น มี ดริงคิน มี บรู)
Gal a yuh alone mi waan mi nuh need nuh crew
(แก็ล อะ ยู้ อะโลน มี วานนฺ มี นาห์ นี๊ด นาห์ ครู)
And how much more tings mi haffi prove to yuh
(แอนด์ ฮาว มัช โม ทิง มี เฮฟฟี่ พรู๊ฝ ทู ยู้)
She a leave use di key lock di door now blue
(ชี อะ ลี๊ฝ ยู๊ส ได คีย์ ล๊อค ได ดอร์ นาว บลู)
She a see mi buss har up or Susie Q
(ชี อะ ซี มี บัส ฮาอา อั๊พ ออ Susie คิว)
She’s a dancer I’m an artist dat’s what we do
(ชี ซา แดนเซอร์ แอม แอน อาทิซท แดซ ว๊อท วี ดู)
And I neva eva plannin on usin you
(แอนด์ ดาย นีฝวา อีว่า เพลนนิน ออน ยูซิน ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One man alone a push a hump inna yuh [Hum Hum]
(วัน แมน อะโลน อะ พุช อะ ฮัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Nuh bag a man nah jump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แบ๊ก อะ แมน นาห์ จั๊มพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Gynecologist nuh find nuh lump inna yuh [Hmm Hmm]
(จินิคอลโอะจิซท นาห์ ไฟนด์ นาห์ ลัมพ อินนา ยู้ [ อึม อึม ])
Nuh man neva bruk off nuh stump inna yuh [Hum Hum]
(นาห์ แมน นีฝวา บรัค ออฟฟ นาห์ ซทัมพ อินนา ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Or Trump Tower Donald him a reel fi yuh [Hum Hum]
(ออ ทรัมพ เท๊าเว่อร์ ดอนโหนด ฮิม มา รีล ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
And surgeons dem all a cling fi yuh [Hum Hum]
(แอนด์ เซอจัน เดม ออล อะ คลิ๊ง ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Man all a tek poison pill fi yuh [Hum Hum]
(แมน ออล อะ เทค พ๊อยซั่น พิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])
Congress a pass a bill fi yuh [Hum Hum]
(ค๊องเกรส ซา เพซ ซา บิลล์ ฟาย ยู้ [ ฮัม ฮัม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hmm Hmm คำอ่านไทย Beenie Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น