เนื้อเพลง Stay with Me คำอ่านไทย Danity Kane

I might like to get to know you, but I can’t hear you right now
(ไอ ไมท ไล๊ค ทู เก็ท ทู โนว์ ยู , บั๊ท ไอ แค็นท เฮียร ยู ไร๊ท นาว)
Your competeing with the music, but the musics way to loud
(ยุร competeings วิธ เดอะ มิ๊วสิค , บั๊ท เดอะ มิ๊วสิค เวย์ ทู เลาด)
Why don’t you write down your number and slip it to me
(วาย ด้อนท์ ยู ไร๊ท เดาน ยุร นั๊มเบ้อร์ แอนด์ สลิ๊พ อิท ทู มี)
But you gotta manuver descretely
(บั๊ท ยู กอททะ manuver descretely)
I don’t want my business leaking, people like to run they mouth, ay
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท มาย บีสเน็ซ leakings , พี๊เพิ่ล ไล๊ค ทู รัน เด เม๊าธ , ไอ)

I don’t need no pressure from you [don’t need no pressure no pressure no]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน พเรฌเออะ ฟรอม ยู [ ด้อนท์ นี๊ด โน พเรฌเออะ โน พเรฌเออะ โน ])
I don’t need no lectures from you, just give me a night
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน เล๊คเช่อร์ ฟรอม ยู , จั๊สท กี๊ฝ มี อะ ไน๊ท)

Chorus [Adlibs by Dawn]
(ค๊อรัส [ แอ็ดลิบ บาย ดอว์น ])
And I’ma sleep on it, sleep on it [sleep on it]
(แอนด์ แอมอา สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด [ สลี๊พ ออน หนิด ])
And I’ll get back atcha when I wanna [when I wanna]
(แอนด์ อิลล เก็ท แบ็ค atcha เว็น นาย วอนนา [ เว็น นาย วอนนา ])
Sleep on it, sleep on it, sleep on it, sleep on it
(สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด)
You can keep poppin off if you wanna
(ยู แคน คี๊พ พอพปิน ออฟฟ อิ๊ฟ ยู วอนนา)

You keep on stressin me, you you keep on stressin me
(ยู คี๊พ ออน สเตสซิน มี , ยู ยู คี๊พ ออน สเตสซิน มี)
Damn, keep on stressin if you wanna
(แดมนํ , คี๊พ ออน สเตสซิน อิ๊ฟ ยู วอนนา)
Sleep on it, sleep on it, I’ma sleep on it, sleep on it
(สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด , แอมอา สลี๊พ ออน หนิด , สลี๊พ ออน หนิด)
And I’ll get back atcha when I wanna [Yea Yea Yea Yea]
(แอนด์ อิลล เก็ท แบ็ค atcha เว็น นาย วอนนา [ เย เย เย เย ])

I would have loved to hit the dance floor
(ไอ เวิด แฮ็ฝ ลัฝ ทู ฮิท เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
But its way to crowded right now
(บั๊ท อิทซ เวย์ ทู คราวดํ ไร๊ท นาว)
Maybe we’ll bump into each other in the future
(เมบี เวลล บั๊มพํ อิ๊นทู อีช อ๊อเธ่อร์ อิน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
If you wanna see me then you’ll figure it out
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ซี มี เด็น โยว ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)
Me and my girlfriends need to do it
(มี แอนด์ มาย เกลิลเฟรน นี๊ด ทู ดู อิท)
After workin hard all week
(แอ๊ฟเท่อร เวิคกิน ฮาร์ด ออล วี๊ค)
We’d like to throw our open toes on and get jazzy
(เว็ด ไล๊ค ทู โธรว์ เอ๊า โอ๊เพ่น โท ออน แอนด์ เก็ท แจสสิ)
Lounge in the party, but you tryin to make me speak
(เลานจ อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , บั๊ท ยู ทายอิน ทู เม้ค มี สพี๊ค)

I don’t need no pressure from you [don’t need no pressure no pressure no]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน พเรฌเออะ ฟรอม ยู [ ด้อนท์ นี๊ด โน พเรฌเออะ โน พเรฌเออะ โน ])
I don’t need no lectures from you, just give me a night
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน เล๊คเช่อร์ ฟรอม ยู , จั๊สท กี๊ฝ มี อะ ไน๊ท)

Chorus [Adlibs by D. Woods]
(ค๊อรัส [ แอ็ดลิบ บาย ดี วู๊ด ])

Ooohh I aint tryin ta be rude
(อู้ ไอ เอน ทายอิน ทา บี รู๊ด)
But your the third guy tonight that came at me like this
(บั๊ท ยุร เดอะ เทริ๊ด กาย ทูไน๊ท แดท เคม แอ็ท มี ไล๊ค ดิส)
See I’m tryin to be cool [coo]
(ซี แอม ทายอิน ทู บี คูล [ คู ])
But these dudes keep grabbin me, they keep on grabbin me
(บั๊ท ฑิส ดยูด คี๊พ กราบบิน มี , เด คี๊พ ออน กราบบิน มี)
I aint tryin to be conceited
(ไอ เอน ทายอิน ทู บี ค็อนซีท)
See I appreciate the compliments you givin to me
(ซี ไอ แอพพรี๊ชิเอท เดอะ คอมพลิเม็นท ยู กีฝอิน ทู มี)
And any other night
(แอนด์ เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ ไน๊ท)
It’ll be alright but now its way to much goin on
(อิว บี ออลไร๊ท บั๊ท นาว อิทซ เวย์ ทู มัช โกอิน ออน)

Chrous [Adlibs by Dawn]
(คอรัส [ แอ็ดลิบ บาย ดอว์น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay with Me คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น