เนื้อเพลง Big Girls Are Best คำอ่านไทย U2

Oh Oh Ohhh
(โอ โอ โอ้)
Oh Oh Ohhh
(โอ โอ โอ้)
Baby
(เบ๊บี้)

As long as the night is colored
(แอส ลอง แอส เดอะ ไน๊ท อีส คัลเออะ)
Blue and black
(บลู แอนด์ แบล๊ค)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)
As long as you’re on your knees
(แอส ลอง แอส ยัวร์ ออน ยุร นี)
And she’s not on her back
(แอนด์ ชี น็อท ออน เฮอ แบ็ค)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)

Avenue Atlantico
(แอ๊ฝเฝนิว Atlantico)
Seventeen-oh-two
(เซฝเอ็นทีน โอ ทู)
She’s coco b*tter
(ชี โคโค บี *tter)
Baby, she’s the glue
(เบ๊บี้ , ชี เดอะ กลู)

She’s got the baby at her breast
(ชี ก็อท เดอะ เบ๊บี้ แอ็ท เฮอ บรี๊สทฺ)
She knows big girls are best
(ชี โนว์ บิ๊ก เกิร์ล แซร์ เบ๊สท์)

We sing it, we go, we go
(วี ซิง อิท , วี โก , วี โก)
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
(มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา)
We gonna weigh in
(วี กอนนะ เว อิน)
Ma ma ma ma ma ma
(มา มา มา มา มา มา)

I’m gonna change like the weather
(แอม กอนนะ เช้งจํ ไล๊ค เดอะ เว๊เธ่อร)
Hot to cold
(ฮอท ทู โคลด์)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)
She’s keeps it all together
(ชี คี๊พ ซิท ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
She’s got the motherlode
(ชี ก็อท เดอะ motherlode)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)

She feels it
(ชี ฟีล ซิท)
Every sensation
(เอ๊เฝอร์รี่ เซ็นเซฌัน)
She’s got a smile
(ชี ก็อท ดา สไมล์)
Like salvation
(ไล๊ค แซ็ลเฝฌัน)
She’s got a baby at her breast
(ชี ก็อท ดา เบ๊บี้ แอ็ท เฮอ บรี๊สทฺ)
She knows big girls are best
(ชี โนว์ บิ๊ก เกิร์ล แซร์ เบ๊สท์)

Oh Oh ma ma ma ma ma
(โอ โอ มา มา มา มา มา)
Ma ma ma sexy ma ma mom se ma ma
(มา มา มา เซคซิ มา มา มัม se มา มา)
Ma se ma ma mom
(มา se มา มา มัม)
Se ma ma ma se ma ma ma ma ma ma ma ma ma
(Se มา มา มา se มา มา มา มา มา มา มา มา มา)

She’s ellipitical
(ชี ellipitical)
Also political
(อ๊อลโซ โพลิทิ๊ค่อล)
All so spiritual
(ออล โซ ซพีริชวล)
Not superficial
(น็อท ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
Yeah, she’s tropical
(เย่ , ชี ทรอพอิแค็ล)
Yes, she’s illogical
(เย็ซ , ชี อิลอจอิแค็ล)
Those little girls are a pest
(โฑส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล แซร์ อะ เพสท)
Big girls are the best
(บิ๊ก เกิร์ล แซร์ เดอะ เบ๊สท์)

Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ)
Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ)
Baby
(เบ๊บี้)

As long as the night is colored
(แอส ลอง แอส เดอะ ไน๊ท อีส คัลเออะ)
Blue and black
(บลู แอนด์ แบล๊ค)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)
As long as you’re on your knees
(แอส ลอง แอส ยัวร์ ออน ยุร นี)
And she’s not on her back
(แอนด์ ชี น็อท ออน เฮอ แบ็ค)
Oh yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่)

She can taste every sensation
(ชี แคน เท๊ซท เอ๊เฝอร์รี่ เซ็นเซฌัน)
She’s got a smile
(ชี ก็อท ดา สไมล์)
Like salvation
(ไล๊ค แซ็ลเฝฌัน)
She’s got a baby
(ชี ก็อท ดา เบ๊บี้)
A baby at her breast
(อะ เบ๊บี้ แอ็ท เฮอ บรี๊สทฺ)
She walk like she talk
(ชี ว๊อล์ค ไล๊ค ชี ท๊อล์ค)
Big girls are best
(บิ๊ก เกิร์ล แซร์ เบ๊สท์)

Big girls
(บิ๊ก เกิร์ล)

Ma ma ma ma ma ma ma ma
(มา มา มา มา มา มา มา มา)
Sexy ma ma ma ma ma ma ma
(เซคซิ มา มา มา มา มา มา มา)
Sexy ma ma ma ma ma ma ma
(เซคซิ มา มา มา มา มา มา มา)
Sexy ma ma ma ma ma ma ma
(เซคซิ มา มา มา มา มา มา มา)
Sexy ma ma ma ma ma ma
(เซคซิ มา มา มา มา มา มา)
My mama
(มาย มามะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girls Are Best คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น