เนื้อเพลง Do You Know (The Ping Pong Song) คำอ่านไทย Enrique Iglesias

Do you know [x3]
(ดู ยู โนว์ [x3])

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away.
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know [x3]]
([ดู ยู โนว์ [x3]])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed.
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x4]
(ดู ยู โนว์ [x4])
Do ya
(ดู ยา)

If birds flying south is a sign of changes
(อิ๊ฟ เบิร์ด fลายอิ้ง เซ๊าธ อีส ซา ซายน ออฟ เช้งจํ)
At least you can predict this every year.
(แอ็ท หลีดส์ ยู แคน พรีดิ๊คท ดิส เอ๊ฟรี่ เยียร์)
Love, you never know the minute it ends suddenly
(เลิฟ , ยู เน๊เว่อร์ โนว์ เดอะ มิ๊หนิท อิท เอ็นด ซั๊ดเด้นลี่)
I can’t get it to speak
(ไอ แค้น เก็ท ดิท ทู สพี๊ค)
Maybe finding all the things it took to save us
(เมบี ฟ้ายดิ้ง ออล เดอะ ติงสฺ ซิท ทุก ทู เซฝ อัช)
I could fix the pain that bleeds inside of me
(ไอ คูด ฟิกซ์ เดอะ เพน แดท บลีด อิ๊นไซด์ ออฟ มี)
Look in your eyes to see something about me
(ลุ๊ค กิน ยัวร์ อาย ทู ซี ซัมติง อะเบ๊าท มี)
I’m standing on the edge and I don’t know what else to give.
(แอม สแตนดิ้ง งอน ดิ เอจ แอนด์ ดาย โด้นท์ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส ทู กี๊ฝ)

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away.
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know [x3]]
([ดู ยู โนว์ [x3]])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed.
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x4]
(ดู ยู โนว์ [x4])
Do ya
(ดู ยา)

How can I love you [x4]
(ฮาว แคน นาย เลิฟ ยู [x4])

If you just don’t talk to me, babe.
(อิ๊ฟ ยู เจิ๊ส โด้นท์ ท๊อล์ค ทู มี , เบ้บ)

It flows through my head
(อิท โฟลว์ ตรู มาย เฮด)
The question is she needed
(เดอะ เคว๊สชั่น นีส ชี นี๊ด)
And decide all the man I can ever be.
(แอนด์ ดีไซด์ ออล เดอะ แมน นาย แคน เอ๊เว่อร์ อีส)
Looking at the last 3 years like I did,
(ลุคกิ้ง แง้ด เดอะ ล๊าสท 3 เยียร์ ไล๊ค กาย ดิด ,)
I could never see us ending like this.
(ไอ คูด เน๊เว่อร์ ซี อัช เอนดิ้ง ไล๊ค ดิส)
[Do you know]
([ดู ยู โนว์ ])
Seeing your face no more on my pillow
(ซีอิ้ง ยัวร์ เฟซ โน มอร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว)
Is a scene that’s never happened to me.
(อีส ซา ซีน แด้ท เน๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู มี)
[Do you know]
([ดู ยู โนว์ ])
But after this episode I don’t see,
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร ดิส เอพพีโสด ไอ โด้นท์ ซี ,)
you could never tell the next thing life could be
(ยู คูด เน๊เว่อร์ เทลล เดอะ เน๊กซท ติง ไล๊ฟ คูด อีส)
[adsense]
[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away.
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know [x3]]
([ดู ยู โนว์ [x3]])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed.
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x3]
(ดู ยู โนว์ [x3])

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away.
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know [x3]]
([ดู ยู โนว์ [x3]])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed.
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x7]
(ดู ยู โนว์ [x7])

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know [x3]]
([ดู ยู โนว์ [x3]])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x3]
(ดู ยู โนว์ [x3])

[Chorus]
([ค๊อรัส ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
loving someone that’s in a rush to throw you away
(เลิฟวิ้ง ซัมวัน แด้ท ซิน นา รัช ทู โตรว์ ยู อะเวย์)
[Do you know how it feels]
([ดู ยู โนว์ ฮาว อิท ฟีล ])
Do you know what it feels like
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ดิท ฟีล ไล๊ค)
to be the last one to know the lock on the door has changed
(ทู อีส เดอะ ล๊าสท วัน ทู โนว์ เดอะ ล๊อค กอน เดอะ ดอร์ แอส เช้งจํ)

Do you know [x4]
(ดู ยู โนว์ [x4])
Do ya
(ดู ยา)

Do you know [x4]
(ดู ยู โนว์ [x4])
Do ya
(ดู ยา)

Do you know [x4]
(ดู ยู โนว์ [x4])
Do ya
(ดู ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Know (The Ping Pong Song) คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น