เนื้อเพลง The Static Age คำอ่านไทย Green Day

Can you hear the sound of the static noise?
(แคน ยู เฮียร เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ ซแททอิค น๊อยส)
Blasting out in stereo
(Blastings เอ๊าท อิน ซเทริโอ)
Cater to the class and the paranoid
(เคเทอะ ทู เดอะ คลาสสํ แซน เดอะ พารานอย)
Music to my nervous system
(มิ๊วสิค ทู มาย เนอฝัซ ซิ๊สเท่ม)
Advertising love and religion
(แอดเหวิดไทซิง ลัฝ แอนด์ รีลิ๊เจี้ยน)
Murder on the airwaves
(เม๊อร์เด้อร์ ออน ดิ airwaves)
Slogans on the brink of corruption
(สโล๊แก้น ออน เดอะ บริงค อ็อฝ เคาะรัพฌัน)
Vision of blasphemy, war and peace
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ บแลซฟิมิ , วอร์ แอนด์ พี๊ซ)
Screaming at you
(ซครีมอิง แอ็ท ยู)

I can’t see a thing in the video
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
I can’t hear a sound on the radio
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

Billboard on the rise in the dawn’s landscape
(Billboard ออน เดอะ ไร๊ส อิน เดอะ ดอว์น แรนสเคป)
Working your insanity
(เวิคกิง ยุร อินแซนอิทิ)
Tragic a’la madness and concrete
(ทแรจอิค ala แมดเน็ซ แซน ค๊อนครีท)
Coca cola execution
(โคกา โคละ เอคซิคยูฌัน)
Conscience on a cross
(คอนเฌ็นซ ออน อะ ครอสสํ)
And your hearts in a vice
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท ซิน อะ ไฝซ)
Squeezing out your state of mind
(สควีซซิง เอ๊าท ยุร สเทท อ็อฝ ไมนด์)
Are what you own that you cannot buy?
(อาร์ ว๊อท ยู โอว์น แดท ยู แคนน็อท บาย)
What a f*cking tragedy, strategy
(ว๊อท ดา เอฟ *คิง ทร๊าจิดี้ , ซทแรทอิจิ)
Oh-o Screaming at you
(โอ โอ ซครีมอิง แอ็ท ยู)

I can’t see a thing in the video
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
I can’t hear a sound on the radio
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

I can’t see a thing in the video
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
I can’t hear a sound on the radio
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

Hey hey it’s the static age
(เฮ เฮ อิทซ เดอะ ซแททอิค เอจ)
This is how the west was won
(ดิส ซิส ฮาว เดอะ เว๊สท วอส ว็อน)
Hey hey it’s the static age millennium
(เฮ เฮ อิทซ เดอะ ซแททอิค เอจ มิลเล๊นเนี่ยม)

All i want to know
(ออล ไอ ว้อนท ทู โนว์)
is a god-damned thing
(อีส ซา ก๊อด แดมนํ ทริง)
not what’s in the medicine
(น็อท ว๊อท ซิน เดอะ เม๊ดดิซิน)
All i want to do is
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู อีส)
I want to Breathe
(ไอ ว้อนท ทู บรีฑ)
Batteries are not included
(แบ็ตเทอริ แซร์ น็อท อินคลู๊ด)
What’s the latest way that a man can die
(ว๊อท เดอะ เลทเอ็ซท เวย์ แดท ดา แมน แคน ดาย)
Screaming ” hallelujah ” ?
(ซครีมอิง ” เฮลเลวลูยา “)
Singing out: ” The dawn’s early light ”
(ซิงกิง เอ๊าท : ” เดอะ ดอว์น เอ๊อรํลี่ ไล๊ท “)
The silence of the rotten, forgotten
(เดอะ ไซเล็นซ อ็อฝ เดอะ รอตอึน , ฟอร์กอทเดน)
Screaming at you
(ซครีมอิง แอ็ท ยู)

I can’t see a thing in the video
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
I can’t hear a sound on the radio
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

I can’t see a thing in the video
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
I can’t hear a sound on the radio
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

I can’t see a thing in the video [Oh-o]
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ [ โอ โอ ])
I can’t hear a sound on the radio [Oh-o]
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โอ ])
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)

I can’t see a thing in the video [Oh-o]
(ไอ แค็นท ซี อะ ทริง อิน เดอะ ฝีดอิโอ [ โอ โอ ])
I can’t hear a sound on the radio [Oh-o]
(ไอ แค็นท เฮียร รา ซาวน์ด ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โอ ])
In stereo in the static age
(อิน ซเทริโอ อิน เดอะ ซแททอิค เอจ)
The Static age
(เดอะ ซแททอิค เอจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Static Age คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น