เนื้อเพลง Jealousy คำอ่านไทย Pet Shop Boys

At dead of night, when strangers roam
(แอ็ท เด้ด อ็อฝ ไน๊ท , เว็น ซทเรนเจอะ โรม)
The streets in search of anyone who’ll take them home
(เดอะ สทรีท ซิน เซิร์ช อ็อฝ เอนอิวัน อ๊าว เท้ค เด็ม โฮม)
I lie alone, the clock strikes three
(ไอ ไล อะโลน , เดอะ คล๊อค สไทร๊ค ทรี)
And anyone who wanted to could contact me
(แอนด์ เอนอิวัน ฮู ว้อนท ทู เคิด ค๊อนแทคท มี)
At dead of night, ’till break of day
(แอ็ท เด้ด อ็อฝ ไน๊ท , ทิลล์ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
Endless thoughts and questions keep me awake
(เอ็นเล็ซ ธอท แซน เคว๊สชั่น คี๊พ มี อะเว้ค)
It’s much too late
(อิทซ มัช ทู เหลท)

Where’ve you been?
(Whereve ยู บีน)
Who’ve you seen?
(โอฝ ยู ซีน)
You didn’t phone when you said you would!
(ยู ดิ๊นอิน โฟน เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด !)
Do you lie?
(ดู ยู ไล)
Do you try
(ดู ยู ธราย)
To keep in touch? You know you could
(ทู คี๊พ อิน ทั๊ช ยู โนว์ ยู เคิด)
I’ve tried to see your point of view
(แอฝ ทไร ทู ซี ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
But could not hear or see
(บั๊ท เคิด น็อท เฮียร ออ ซี)
For jealousy
(ฟอร์ เจลอะซิ)

I never knew time passed so slow
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ไทม์ พาสส โซ สโลว์)
I wish I’d never met you, or that I could bear to let you go
(ไอ วิ๊ช อาย เน๊เฝ่อร์ เม็ท ยู , ออ แดท ไอ เคิด แบร์ ทู เล็ท ยู โก)
At dead of night, ’till break of day
(แอ็ท เด้ด อ็อฝ ไน๊ท , ทิลล์ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
Endless thoughts and questions keep me awake
(เอ็นเล็ซ ธอท แซน เคว๊สชั่น คี๊พ มี อะเว้ค)
It’s much too late
(อิทซ มัช ทู เหลท)

Where’ve you been?
(Whereve ยู บีน)
Who’ve you seen?
(โอฝ ยู ซีน)
You didn’t phone when you said you would!
(ยู ดิ๊นอิน โฟน เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด !)
Do you lie?
(ดู ยู ไล)
Do you try
(ดู ยู ธราย)
To keep in touch? You know you could
(ทู คี๊พ อิน ทั๊ช ยู โนว์ ยู เคิด)
I’ve tried to see your point of view
(แอฝ ทไร ทู ซี ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
But could not hear or see
(บั๊ท เคิด น็อท เฮียร ออ ซี)
For jealousy
(ฟอร์ เจลอะซิ)
Where’ve you been?
(Whereve ยู บีน)
Who’ve you seen?
(โอฝ ยู ซีน)
You didn’t phone when you said you would!
(ยู ดิ๊นอิน โฟน เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด !)
Do you lie?
(ดู ยู ไล)
Do you try
(ดู ยู ธราย)
To keep in touch? You know you could
(ทู คี๊พ อิน ทั๊ช ยู โนว์ ยู เคิด)
I’ve tried to see your point of view
(แอฝ ทไร ทู ซี ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
But could not hear or see
(บั๊ท เคิด น็อท เฮียร ออ ซี)
For jealousy
(ฟอร์ เจลอะซิ)

Where’ve you been?
(Whereve ยู บีน)
Who’ve you seen?
(โอฝ ยู ซีน)
You didn’t phone when you said you would!
(ยู ดิ๊นอิน โฟน เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด !)
Do you lie?
(ดู ยู ไล)
Do you try
(ดู ยู ธราย)
To keep in touch? You know you could
(ทู คี๊พ อิน ทั๊ช ยู โนว์ ยู เคิด)
I’ve tried to see your point of view
(แอฝ ทไร ทู ซี ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
But could not hear or see
(บั๊ท เคิด น็อท เฮียร ออ ซี)
For jealousy
(ฟอร์ เจลอะซิ)
Where’ve you been?
(Whereve ยู บีน)
Who’ve you seen?
(โอฝ ยู ซีน)
You didn’t phone when you said you would!
(ยู ดิ๊นอิน โฟน เว็น ยู เซ็ด ยู เวิด !)
Do you lie?
(ดู ยู ไล)
Do you try
(ดู ยู ธราย)
To keep in touch? You know you could
(ทู คี๊พ อิน ทั๊ช ยู โนว์ ยู เคิด)
I’ve tried to see your point of view
(แอฝ ทไร ทู ซี ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
But could not hear or see
(บั๊ท เคิด น็อท เฮียร ออ ซี)
For jealousy
(ฟอร์ เจลอะซิ)

I never knew ’til I met you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ทิล ไอ เม็ท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jealousy คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น