เนื้อเพลง Voice of Truth คำอ่านไทย Casting Crowns

Oh what I would do to have
(โอ ว๊อท ไอ เวิด ดู ทู แฮ็ฝ)
The kind of faith it takes to climb out of the boat I’m in
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เฟท อิท เท้ค ทู ไคลบ์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ โบ๊ท แอม อิน)
Onto the crashing waves
(ออนทู เดอะ แคร๊ชชิง เว๊ฝ)

To step out of my comfort zone
(ทู สเท็พ เอ๊าท อ็อฝ มาย ค๊อมฟอร์ท โซน)
To the realm of the unknown where Jesus is
(ทู เดอะ เรล์ม อ็อฝ ดิ อันโนน แวร์ จีสัซ ซิส)
And He’s holding out his hand
(แอนด์ อีส โฮลดิง เอ๊าท ฮิส แฮนด์)

But the waves are calling out my name and they laugh at me
(บั๊ท เดอะ เว๊ฝ แซร์ คอลลิง เอ๊าท มาย เนม แอนด์ เด ล๊าฟ แอ็ท มี)
Reminding me of all the times I’ve tried before and failed
(รีมายดิง มี อ็อฝ ออล เดอะ ไทม์ แอฝ ทไร บีฟอร์ แอนด์ เฟล)
The waves they keep on telling me
(เดอะ เว๊ฝ เด คี๊พ ออน เทลลิง มี)
Time and time again. ‘Boy, you’ll never win!’
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน บอย , โยว เน๊เฝ่อร์ วิน !)
” You’ll never win ”
(” โยว เน๊เฝ่อร์ วิน “)

But the voice of truth tells me a different story
(บั๊ท เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ทรู๊ธ เทลล มี อะ ดีฟเฟอะเร็นท สท๊อรี่)
And the voice of truth says ” Do not be afraid! ”
(แอนด์ เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ทรู๊ธ เซย์ ” ดู น็อท บี อะเฟรด ! “)
And the voice of truth says ” This is for My glory ”
(แอนด์ เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ทรู๊ธ เซย์ ” ดิส ซิส ฟอร์ มาย กล๊อรี่ “)
Out of all the voices calling out to me
(เอ๊าท อ็อฝ ออล เดอะ ว๊อยซ์ คอลลิง เอ๊าท ทู มี)
I will choose to listen and believe the voice of truth
(ไอ วิล ชู๊ส ทู ลิ๊สซึ่น แอนด์ บีลี๊ฝ เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ทรู๊ธ)

Oh what i would do to have
(โอ ว๊อท ไอ เวิด ดู ทู แฮ็ฝ)
The kind of strength it takes to stand befoe a giant
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ซทเร็งธ อิท เท้ค ทู สแทนด์ befoe อะ ไจ๊แอ้นท)
With just a Sling and a stone
(วิธ จั๊สท ดา ซลิง แอนด์ อะ สโทน)
Surrounded by the sound of a thousand warriors
(เซอร์ราวนด์ บาย เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ อะ เธ๊าซั่นด ว๊อร์ริเอ้อร์)
Shaking in their armor
(เชคกิ้ง อิน แดร์ อาเมอะ)
Whishing they’d have had the strength to satnd
(Whishings เดยฺ แฮ็ฝ แฮ็ด เดอะ ซทเร็งธ ทู satnd)

But the gian’t calling out my name and he laughs at me
(บั๊ท เดอะ ไจ๊แอ้นท คอลลิง เอ๊าท มาย เนม แอนด์ ฮี ล๊าฟ แอ็ท มี)
Reminding me of all the times I’ve tried before and failed
(รีมายดิง มี อ็อฝ ออล เดอะ ไทม์ แอฝ ทไร บีฟอร์ แอนด์ เฟล)
The giant keeps on tell me
(เดอะ ไจ๊แอ้นท คี๊พ ออน เทลล มี)
Time and time again ” boy, you’ll neve win!
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน ” บอย , โยว neve วิน !)
” You’ll never win ”
(” โยว เน๊เฝ่อร์ วิน “)

But the stine was just the right size
(บั๊ท เดอะ stine วอส จั๊สท เดอะ ไร๊ท ไซ๊ซ)
To put the giant on the ground
(ทู พุท เดอะ ไจ๊แอ้นท ออน เดอะ กราวนด์)
And the waves don’t seem so high
(แอนด์ เดอะ เว๊ฝ ด้อนท์ ซีม โซ ไฮฮ)
From on top of them looking down
(ฟรอม ออน ท๊อพ อ็อฝ เด็ม ลุคอิง เดาน)
I will soar with the wings of eagles
(ไอ วิล โซ วิธ เดอะ วิง อ็อฝ อี๊เกิ้ล)
When i stop and listen to the sound of jesus
(เว็น นาย สท๊อพ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ จีสัซ)
Singing over me
(ซิงกิง โอ๊เฝ่อร มี)

I will choose to listen and believe the voice of truth
(ไอ วิล ชู๊ส ทู ลิ๊สซึ่น แอนด์ บีลี๊ฝ เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ทรู๊ธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voice of Truth คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น