เนื้อเพลง Romeo คำอ่านไทย Sublime

I have a secret place inside my mind,
(ไอ แฮ็ฝ อะ ซี๊เขร็ท เพลส อิ๊นไซด์ มาย ไมนด์ ,)
where I keep hidden inspiration you will find.
(แวร์ ไอ คี๊พ ฮีดดน อินซพิเรฌัน ยู วิล ไฟนด์)
And when my petty anger goes to my head,
(แอนด์ เว็น มาย เพททิ แอ๊งเก้อร โกซ ทู มาย เฮด ,)
you’ll find I’m better off dead.
(โยว ไฟนด์ แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด)
Oh, and I don’t hold the key,
(โอ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ โฮลด์ เดอะ คีย์ ,)
to find out what is killing me, its,
(ทู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท อีส คีลลิง มี , อิทซ ,)
been so long but somehow i just still care,
(บีน โซ ลอง บั๊ท ซัมฮาว ไอ จั๊สท สทิลล แคร์ ,)

I am a Romeo, am a Romeo, with no place to go
(ไอ แอ็ม มา โรมีโอ , แอ็ม มา โรมีโอ , วิธ โน เพลส ทู โก)

Sometimes I think you hate me, hang up the phone,
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ยู เฮท มี , แฮง อั๊พ เดอะ โฟน ,)
but take a closer look, this hate I feel is my own.
(บั๊ท เท้ค เก โคลเซอร์ ลุ๊ค , ดิส เฮท ไอ ฟีล อีส มาย โอว์น)
So many times I’ve loved you, more than myself,
(โซ เมนอิ ไทม์ แอฝ ลัฝ ยู , โม แฑ็น ไมเซลฟ ,)
it’s time to take that love and put it on the shelf.
(อิทซ ไทม์ ทู เท้ค แดท ลัฝ แอนด์ พุท ดิธ ออน เดอะ เช๊ลฟ)
Oh, and when I hold you tight,
(โอ , แอนด์ เว็น นาย โฮลด์ ยู ไท๊ท ,)
it makes me want to scream and fight.
(อิท เม้ค มี ว้อนท ทู สครีม แอนด์ ไฟ้ท)
Love turned to hate,
(ลัฝ เทิร์น ทู เฮท ,)
some how it’s just, how it’s just,
(ซัม ฮาว อิทซ จั๊สท , ฮาว อิทซ จั๊สท ,)
how it’s just to late.
(ฮาว อิทซ จั๊สท ทู เหลท)

I am a Romeo, am a Romeo with no place to go
(ไอ แอ็ม มา โรมีโอ , แอ็ม มา โรมีโอ วิธ โน เพลส ทู โก)

Rock the reggae music, cuz it sounds so fine, right!
(ร๊อค เดอะ reggae มิ๊วสิค , คัซ อิท ซาวน์ด โซ ไฟน , ไร๊ท !)
When I hold you tight, in my arms you are mine,
(เว็น นาย โฮลด์ ยู ไท๊ท , อิน มาย อาร์ม ยู อาร์ ไมน์ ,)
but in the morning when I wake up and I still feel the same,
(บั๊ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เว็น นาย เว้ค อั๊พ แอนด์ ดาย สทิลล ฟีล เดอะ เซม ,)
I know something goin on and I know who’s to blame.
(ไอ โนว์ ซัมติง โกอิน ออน แอนด์ ดาย โนว์ ฮู ทู เบลม)
Everytime I tell you I’m the real Romeo,
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทลล ยู แอม เดอะ เรียล โรมีโอ ,)
it fills my soul and heart with anger, pain, and sorrow.
(อิท ฟิลล มาย โซล แอนด์ ฮาร์ท วิธ แอ๊งเก้อร , เพน , แอนด์ ซ๊อโร่ว)
Cuz’ something’s going on and I think you should know,
(คัซ ซัมติง โกอิ้ง ออน แอนด์ ดาย ทริ๊งค ยู เชิด โนว์ ,)
so listen to my rhyme, cuz this is how it goes:
(โซ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ไรม , คัซ ดิส ซิส ฮาว อิท โกซ :)

In a tight mini short in a short mini skirt,
(อิน อะ ไท๊ท มีนิ ช๊อร์ท อิน อะ ช๊อร์ท มีนิ สเคิ๊ร์ท ,)
it feels so wrong and it feels so right.
(อิท ฟีล โซ รอง แอนด์ ดิท ฟีล โซ ไร๊ท)
the more I think about it your a pain in the ass,
(เดอะ โม ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ยุร รา เพน อิน ดิ อาซ ,)
I told you many times, this time it’s gonna last.
(ไอ โทลด ยู เมนอิ ไทม์ , ดิส ไทม์ อิทซ กอนนะ ล๊าสท)
Want the kind of woman who can make me feel right,
(ว้อนท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ วู๊แม่น ฮู แคน เม้ค มี ฟีล ไร๊ท ,)
not sloppy drunk sex on a Saturday night. cuz,
(น็อท ซลอพพิ ดรั๊งค เซ็กซ ออน อะ แซทเออะดิ ไน๊ท คัซ ,)

I am a Romeo, am a Romeo with no place to go
(ไอ แอ็ม มา โรมีโอ , แอ็ม มา โรมีโอ วิธ โน เพลส ทู โก)

Pull up your honey if you gotta one see,
(พูลล อั๊พ ยุร ฮั๊นนี่ อิ๊ฟ ยู กอททะ วัน ซี ,)
because your down with the style, cuz your down with me. oh,
(บิคอส ยุร เดาน วิธ เดอะ สไทล์ , คัซ ยุร เดาน วิธ มี โอ ,)
rig the selector when your on the mixer,
(ริก เดอะ ซิเลคเทอะ เว็น ยุร ออน เดอะ มีคเซอะ ,)
along with Peter Mitchell upon the echo chamber. Two, one,
(อะลอง วิธ พีเทอะ เม็ดเชอว อุพอน ดิ เอ๊คโค่ เชมเบอะ ทู , วัน ,)
no they must see but no, they can’t test me.
(โน เด มัสท์ ซี บั๊ท โน , เด แค็นท เทสท์ มี)
Two, three of them come and say you can’t test me.
(ทู , ทรี อ็อฝ เด็ม คัม แอนด์ เซย์ ยู แค็นท เทสท์ มี)
Because me rock the reggae music in a different stylee.
(บิคอส มี ร๊อค เดอะ reggae มิ๊วสิค อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท stylee)
Me rock the kinda reggae music right on time, because your down with the
(มี ร๊อค เดอะ กินดา reggae มิ๊วสิค ไร๊ท ออน ไทม์ , บิคอส ยุร เดาน วิธ เดอะ)
band that they call Sublime, right?
(แบนด์ แดท เด คอลลํ ซับไลม , ไร๊ท)

Don’t take it too slow, don’t take me wrong,
(ด้อนท์ เท้ค กิด ทู สโลว์ , ด้อนท์ เท้ค มี รอง ,)
me know which way to go, me, me, me all right,
(มี โนว์ วิช เวย์ ทู โก , มี , มี , มี ออล ไร๊ท ,)
me rock the reggae music day and all night.
(มี ร๊อค เดอะ reggae มิ๊วสิค เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท)

Makes you wanna explode,
(เม้ค ยู วอนนา เอ็กซโพลด ,)
makes me wanna explode,
(เม้ค มี วอนนา เอ็กซโพลด ,)
makes me wanna explode,
(เม้ค มี วอนนา เอ็กซโพลด ,)
makes you wanna explode,
(เม้ค ยู วอนนา เอ็กซโพลด ,)
sometimes it makes you wanna explode.
(ซัมไทม์ ซิท เม้ค ยู วอนนา เอ็กซโพลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Romeo คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น