เนื้อเพลง Policy of Truth คำอ่านไทย Depeche Mode

You had something to hide
(ยู แฮ็ด ซัมติง ทู ไฮด์)
Should have hidden it, shouldn’t you
(เชิด แฮ็ฝ ฮีดดน หนิด , ชูดดึ่น ยู)
Now you’re not satisfied
(นาว ยัวร์ น็อท แซทอิซไฟด)
With what you’re being put through
(วิธ ว๊อท ยัวร์ บีอิง พุท ทรู)

It’s just time to pay the price
(อิทซ จั๊สท ไทม์ ทู เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
For not listening to advice
(ฟอร์ น็อท ลิเซินนิง ทู แอดไฝ๊ซ์)
And deciding in your youth
(แอนด์ decidings อิน ยุร ยู๊ธ)
On the policy of truth
(ออน เดอะ โพ๊ลิซี อ็อฝ ทรู๊ธ)

Things could be so different now
(ทริง เคิด บี โซ ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
It used to be so civilised
(อิท ยู๊ส ทู บี โซ civilised)
You will always wonder how
(ยู วิล ออลเว วั๊นเด้อร ฮาว)
It could have been if you’d only lied
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน อิ๊ฟ ยูต โอ๊นลี่ ไล)

It’s too late to change events
(อิทซ ทู เหลท ทู เช้งจํ อีเฝ๊นท)
It’s time to face the consequence
(อิทซ ไทม์ ทู เฟซ เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์)
For delivering the proof
(ฟอร์ deliverings เดอะ พรู๊พ)
In the policy of truth
(อิน เดอะ โพ๊ลิซี อ็อฝ ทรู๊ธ)

Never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
Is what you swore
(อีส ว๊อท ยู ซโว)
The time before
(เดอะ ไทม์ บีฟอร์)
Never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
Is what you swore
(อีส ว๊อท ยู ซโว)
The time before
(เดอะ ไทม์ บีฟอร์)

Now you’re standing there tongue tied
(นาว ยัวร์ ซแทนดิง แดร์ ทั๊ง ไท)
You’d better learn your lesson well
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ เลิร์น ยุร เล๊ซซั่น เวลล)
Hide what you have to hide
(ไฮด์ ว๊อท ยู แฮ็ฝ ทู ไฮด์)
And tell what you have to tell
(แอนด์ เทลล ว๊อท ยู แฮ็ฝ ทู เทลล)

You’ll see your problems multiplied
(โยว ซี ยุร โพร๊เบล่ม มั๊ลทิพลาย)
If you continually decide
(อิ๊ฟ ยู ค็อนทีนยัวลิ ดีไซด์)
To faithfully pursue
(ทู เฟธฟุลิ เพอร์ซู)
The policy of truth
(เดอะ โพ๊ลิซี อ็อฝ ทรู๊ธ)

Never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
Is what you swore
(อีส ว๊อท ยู ซโว)
The time before
(เดอะ ไทม์ บีฟอร์)
Never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
Is what you swore
(อีส ว๊อท ยู ซโว)
The time before
(เดอะ ไทม์ บีฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Policy of Truth คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น