เนื้อเพลง I’m Not a Girl, Not Yet a Woman คำอ่านไทย Britney Spears

I used to think
(ไอ ยู๊ส ทู ตริ๊งค)
I had the answers to everything,
(ไอ แฮด ดิ แอ๊นเซ่อร ทู เอฟรี่ติง ,)
But now I know
(บั๊ท นาว ไอ โนว์)
Life doesn’t always go my way, yeah…
(ไล๊ฟ ดัสอินท ออลเว โก มาย เวย์ , เย่)
Feels like I’m caught in the middle
(ฟีล ไล๊ค แอม คลอด ดิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
That’s when I realize…
(แด้ท เว็น นาย เรียลายส์)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
I’m not a girl,
(แอม นอท ดา เกิร์ล ,)
Not yet a woman.
(นอท เย๊ท ดา วู๊แม่น)
All I need is time,
(ออล ไอ นี๊ด อีส ไทม์ ,)
A moment that is mine,
(อะ โม๊เม้นท แดท อีส ไมน์ ,)
While I’m in between.
(ไวล์ แอม อิน บีทะวีน)

[Verse 2]
([เฝิซ 2])
I’m not a girl,
(แอม นอท ดา เกิร์ล ,)
There is no need to protect me.
(แดร์ อีส โน นี๊ด ทู โพรเท๊คท มี)
It’s time that I
(อิทซ ไทม์ แดท ดาย)
Learn to face up to this on my own.
(เลิร์น ทู เฟซ อั๊พ ทู ดิส ซอน มาย โอว์น)
I’ve seen so much more than you know now,
(แอบ ซีน โซ มัช มอร์ แดน ยู โนว์ นาว ,)
So don’t tell me to shut my eyes.
(โซ โด้นท์ เทลล มี ทู ชั๊ท มาย อาย)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
I’m not a girl,
(แอม นอท ดา เกิร์ล ,)
Not yet a woman.
(นอท เย๊ท ดา วู๊แม่น)
All I need is time,
(ออล ไอ นี๊ด อีส ไทม์ ,)
A moment that is mine,
(อะ โม๊เม้นท แดท อีส ไมน์ ,)
While I’m in between.
(ไวล์ แอม อิน บีทะวีน)

[adsense]
I’m not a girl,
(แอม นอท ดา เกิร์ล ,)
But if you look at me closely,
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค แก้ด มี คโลสลิ ,)
You will see it in my eyes.
(ยู วิล ซี อิท ดิน มาย อาย)
This girl will always find
(ดิส เกิร์ล วิล ออลเว ไฟนด์)
Her way.
(เฮอ เวย์)

I’m not a girl
(แอม นอท ดา เกิร์ล)
[I’m not a girl don’t tell me what to believe].
([แอม นอท ดา เกิร์ล โด้นท์ เทลล มี ว๊อท ทู บีลี๊ฝ ])
Not Yet a woman
(นอท เย๊ท ดา วู๊แม่น)
[I’m just trying to find the woman in me, yeah].
([แอม เจิ๊ส ทายอิ้ง ทู ไฟนด์ เดอะ วู๊แม่น อิน มี , เย่ ])
All I need is time [All I need],
(ออล ไอ นี๊ด อีส ไทม์ [ออล ไอ นี๊ด ] ,)
A moment that is mine [That is mine],
(อะ โม๊เม้นท แดท อีส ไมน์ [แด้ท อีส ไมน์ ] ,)
While I’m in between.
(ไวล์ แอม อิน บีทะวีน)

I’m not a girl
(แอม นอท ดา เกิร์ล)
Not yet a woman [not now]
(นอท เย๊ท ดา วู๊แม่น [นอท นาว ])
All I need is time [All I need],
(ออล ไอ นี๊ด อีส ไทม์ [ออล ไอ นี๊ด ] ,)
A moment that is mine,
(อะ โม๊เม้นท แดท อีส ไมน์ ,)
While I’m in between.
(ไวล์ แอม อิน บีทะวีน)

I’m not a girl,
(แอม นอท ดา เกิร์ล ,)
Not yet a woman.
(นอท เย๊ท ดา วู๊แม่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Not a Girl, Not Yet a Woman คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น