เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย 3T

[Taj Jackson/ Taryll Jackson/ TJ Jackson/ Dean Pleasents]
([ ทาจ แจคสัน / Taryll แจคสัน / TJ แจคสัน / ดีน Pleasents ])

Verse
(เฝิซ)
Looking outside my window wondering what you’re doing
(ลุคอิง เอ๊าทไซ้ด มาย วิ๊นโด้ว วันเดอะริง ว๊อท ยัวร์ ดูอิง)
Girl I’m thinkin’ about you baby [I’m thinkin’ about you baby]
(เกิร์ล แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ [ แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ ])

Losing my strength as the days go by,
(โรซิง มาย ซทเร็งธ แอส เดอะ เดย์ โก บาย ,)
I’m trynna be strong but it hurts in side
(แอม ทายนา บี สทรอง บั๊ท ดิธ เฮิร์ท ซิน ไซด์)
I’m crazy about you baby [I’m crazy about you baby]
(แอม คเรสิ อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ [ แอม คเรสิ อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ ])
I don’t know what else I could say [What I could say]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส ไอ เคิด เซย์ [ ว๊อท ไอ เคิด เซย์ ])
All I know is that I can’t make it this way
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท ไอ แค็นท เม้ค กิด ดิส เวย์)

Chorus
(ค๊อรัส)

Living my life without you girl
(ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล)
There’s an emptiness inside my world
(แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด)
And I don’t know why
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย)
I have to live my life without you
(ไอ แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t wanna carry on this way,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แค๊รรี่ ออน ดิส เวย์ ,)
I don’t feel that I’m that strong.
(ไอ ด้อนท์ ฟีล แดท แอม แดท สทรอง)
I don’t wanna live life without you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)

Verse
(เฝิซ)
You are the one I need,
(ยู อาร์ ดิ วัน ไอ นี๊ด ,)
you’re all that I want you’re my everything
(ยัวร์ ออล แดท ไอ ว้อนท ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง)
[I can’t live without you baby]
([ ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้ ])
no I can’t live without you baby
(โน ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้)
God knows how hard I’ve tried
(ก๊อด โนว์ ฮาว ฮาร์ด แอฝ ทไร)
[But I just can’t say goodbye]
([ บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท เซย์ กู๊ดบาย ])
Oh I’m missing your love oh baby
(โอ แอม มีซซิง ยุร ลัฝ โอ เบ๊บี้)
[scared of missing your love oh baby]
([ ซคา อ็อฝ มีซซิง ยุร ลัฝ โอ เบ๊บี้ ])
I don’t know just what I should do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ว๊อท ไอ เชิด ดู)
[what I should do…]
([ ว๊อท ไอ เชิด ดู ])
All I know is that I can’t live without you
(ออล ไอ โนว์ อีส แดท ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)

Chorus
(ค๊อรัส)
Living my life without you girl
(ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล)
[without you baby…]
([ วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้ ])
There’s an emptiness inside my world
(แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด)
[there’s an emptiness inside my world]
([ แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด ])
And I don’t know why I
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ)
[Don’t know why…]
([ ด้อนท์ โนว์ วาย ])
have to live my life without you[girl]
(แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู [ เกิร์ล ])
I don’t wanna carry on this way,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แค๊รรี่ ออน ดิส เวย์ ,)
I don’t feel that I’m that strong.
(ไอ ด้อนท์ ฟีล แดท แอม แดท สทรอง)
I don’t wanna live life without you…
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)

Hook
(ฮุ๊ค)
You’re the one that gives me strength without you
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝ มี ซทเร็งธ วิธเอ๊าท ยู)
I feel weak
(ไอ ฟีล วี๊ค)
And by your side is where I belong,
(แอนด์ บาย ยุร ไซด์ อีส แวร์ ไอ บีลอง ,)
I need you here with me
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี)
[And everyday I think about you]
([ แอนด์ เอวี่เดย์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ])
even though you’re far away and
(อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ ฟาร์ อะเวย์ แอนด์)
no matter what I promise
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ พรอมอิซ)
I will love you till the end of our lives
(ไอ วิล ลัฝ ยู ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)

Chorus
(ค๊อรัส)
Living my life without you girl
(ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล)
[Without you girl..]
([ วิธเอ๊าท ยู เกิร์ล ])
There’s an emptiness inside my world
(แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด)
[There’s an emptiness inside my world…]
([ แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด ])
And I don’t know why I [Don’t know why…]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ [ ด้อนท์ โนว์ วาย ])
have to live my life without you
(แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)
[Girl…] I don’t wanna carry on this way
([ เกิร์ล ] ไอ ด้อนท์ วอนนา แค๊รรี่ ออน ดิส เวย์)
[Carry on this way…],
([ แค๊รรี่ ออน ดิส เวย์ ] ,)
I don’t feel that I’m that strong
(ไอ ด้อนท์ ฟีล แดท แอม แดท สทรอง)
[Don’t wanna this strong]
([ ด้อนท์ วอนนา ดิส สทรอง ])
I don’t wanna live life without you…
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)

There’s an emptiness inside my world,
(แดร์ แอน เอมทิเน็ซ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด ,)
without you…
(วิธเอ๊าท ยู)
[I don’t wanna carry on this way,
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา แค๊รรี่ ออน ดิส เวย์ ,)
I don’t feel like I’m that strong]
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค แอม แดท สทรอง ])
I don’t wanna live life without you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น