เนื้อเพลง The Drugs Don’t Work คำอ่านไทย The Verve

All this talk of getting old
(ออล ดิส ท๊อล์ค อ็อฝ เกดดดิ้ง โอลด์)
It’s getting me down my love
(อิทซ เกดดดิ้ง มี เดาน มาย ลัฝ)
Like a cat in a bag, waiting to drown
(ไล๊ค เก แค๊ท อิน อะ แบ๊ก , เวททิง ทู ดราวน)
This time I’m comin’ down
(ดิส ไทม์ แอม คัมอิน เดาน)

And I hope you’re thinking of me
(แอนด์ ดาย โฮพ ยัวร์ ติ้งกิง อ็อฝ มี)
As you lay down on your side
(แอส ยู เลย์ เดาน ออน ยุร ไซด์)
Now the drugs don’t work
(นาว เดอะ ดรัก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
They just make you worse
(เด จั๊สท เม้ค ยู เวิ๊ร์ส)
But I know I’ll see your face again
(บั๊ท ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

Now the drugs don’t work
(นาว เดอะ ดรัก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
They just make you worse
(เด จั๊สท เม้ค ยู เวิ๊ร์ส)
But I know I’ll see your face again
(บั๊ท ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

But I know I’m on a losing streak
(บั๊ท ไอ โนว์ แอม ออน อะ โรซิง สทรี๊ค)
‘Cause I passed down my old street
(ค๊อส ไอ พาสส เดาน มาย โอลด์ สทรีท)
And if you wanna show, then just let me know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา โชว์ , เด็น จั๊สท เล็ท มี โนว์)
And I’ll sing in your ear again
(แอนด์ อิลล ซิง อิน ยุร เอียร อะเกน)

Now the drugs don’t work
(นาว เดอะ ดรัก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
They just make you worse
(เด จั๊สท เม้ค ยู เวิ๊ร์ส)
But I know I’ll see your face again
(บั๊ท ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

‘Cause baby, ooh, if heaven calls, I’m coming, too
(ค๊อส เบ๊บี้ , อู้ , อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น คอลลํ , แอม คัมอิง , ทู)
Just like you said, you leave my life, I’m better off dead
(จั๊สท ไล๊ค ยู เซ็ด , ยู ลี๊ฝ มาย ไล๊ฟ , แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด)

All this talk of getting old
(ออล ดิส ท๊อล์ค อ็อฝ เกดดดิ้ง โอลด์)
It’s getting me down my love
(อิทซ เกดดดิ้ง มี เดาน มาย ลัฝ)
Like a cat in a bag, waiting to drown
(ไล๊ค เก แค๊ท อิน อะ แบ๊ก , เวททิง ทู ดราวน)
This time I’m comin’ down
(ดิส ไทม์ แอม คัมอิน เดาน)

Now the drugs don’t work
(นาว เดอะ ดรัก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
They just make you worse
(เด จั๊สท เม้ค ยู เวิ๊ร์ส)
But I know I’ll see your face again
(บั๊ท ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

‘Cause baby, ooh, if heaven calls, I’m coming, too
(ค๊อส เบ๊บี้ , อู้ , อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น คอลลํ , แอม คัมอิง , ทู)
Just like you said, you leave my life, I’m better off dead
(จั๊สท ไล๊ค ยู เซ็ด , ยู ลี๊ฝ มาย ไล๊ฟ , แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด)

But if you wanna show, just let me know
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู วอนนา โชว์ , จั๊สท เล็ท มี โนว์)
And I’ll sing in your ear again
(แอนด์ อิลล ซิง อิน ยุร เอียร อะเกน)

Now the drugs don’t work
(นาว เดอะ ดรัก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
They just make you worse
(เด จั๊สท เม้ค ยู เวิ๊ร์ส)
But I know I’ll see your face again
(บั๊ท ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

Yeah, I know I’ll see your face again
(เย่ , ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)
Yeah, I know I’ll see your face again
(เย่ , ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)
Yeah, I know I’ll see your face again
(เย่ , ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)
Yeah, I know I’ll see your face again
(เย่ , ไอ โนว์ อิลล ซี ยุร เฟซ อะเกน)

I’m never going down, I’m never coming down
(แอม เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง เดาน , แอม เน๊เฝ่อร์ คัมอิง เดาน)
No more, no more, no more, no more, no more
(โน โม , โน โม , โน โม , โน โม , โน โม)
I’m never coming down, I’m never going down
(แอม เน๊เฝ่อร์ คัมอิง เดาน , แอม เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง เดาน)
No more, no more, no more, no more, no more
(โน โม , โน โม , โน โม , โน โม , โน โม)
[Repeat and Fade Out]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Drugs Don’t Work คำอ่านไทย The Verve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น