เนื้อเพลง When It Hurts So Bad คำอ่านไทย Lauryn Hill

When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
Why’s it feel so good?
(วาย ซิท ฟีล โซ กู๊ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
Why’s it feel so good?
(วาย ซิท ฟีล โซ กู๊ด)

I loved real, real hard once
(ไอ ลัฝ เรียล , เรียล ฮาร์ด วั๊นซ)
But the love wasn’t returned
(บั๊ท เดอะ ลัฝ วอสซึ้น รีเทิร์น)
Found out the man I’d die for
(เฟานด เอ๊าท เดอะ แมน อาย ดาย ฟอร์)
He wasn’t even concerned
(ฮี วอสซึ้น อี๊เฝ่น คอนเซิร์น)
I tried, and I tried, and I tried
(ไอ ทไร , แอนด์ ดาย ทไร , แอนด์ ดาย ทไร)
To keep him in my life
(ทู คี๊พ ฮิม อิน มาย ไล๊ฟ)
I cried, and I cried, and I cried
(ไอ คราย , แอนด์ ดาย คราย , แอนด์ ดาย คราย)
But I couldn’t make it right
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น เม้ค กิด ไร๊ท)
But I, I loved the young man
(บั๊ท ไอ , ไอ ลัฝ เดอะ ยัง แมน)
And if you’ve ever been in love,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ,)
Then you’d understand
(เด็น ยูต อั๊นเด้อรสแทนด)

What you want might make you cry
(ว๊อท ยู ว้อนท ไมท เม้ค ยู คราย)
What you need might pass you by
(ว๊อท ยู นี๊ด ไมท เพซ ยู บาย)
If you don’t catch it,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แค็ทช อิท ,)
If you don’t catch it,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แค็ทช อิท ,)
And what you need ironically
(แอนด์ ว๊อท ยู นี๊ด ไอรอนอิแค็ลลิ)
Will turn out what you want to be
(วิล เทิร์น เอ๊าท ว๊อท ยู ว้อนท ทู บี)
If you just let it,
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ ,)
If you just let it
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ)

See, I thought this feeling
(ซี , ไอ ธอท ดิส ฟีลอิง)
It was all that I had
(อิท วอส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ด)
But how could this be love
(บั๊ท ฮาว เคิด ดิส บี ลัฝ)
And make me feel so bad?
(แอนด์ เม้ค มี ฟีล โซ แบ้ด)
Gave up my power,
(เกฝ อั๊พ มาย พ๊าวเว่อร์ ,)
I existed for you
(ไอ เอ็กซิ๊สท ฟอร์ ยู)
But whoever knew the voodoo you’d do?
(บั๊ท ฮูเอฝเออะ นยู เดอะ ฝูดู ยูต ดู)
But I, I loved the young man
(บั๊ท ไอ , ไอ ลัฝ เดอะ ยัง แมน)
And if you’ve ever been in love you’d understand
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ยูต อั๊นเด้อรสแทนด)
What you want might make you cry
(ว๊อท ยู ว้อนท ไมท เม้ค ยู คราย)
What you need might pass you by
(ว๊อท ยู นี๊ด ไมท เพซ ยู บาย)
If you don’t catch it
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แค็ทช อิท)
And what you need ironically
(แอนด์ ว๊อท ยู นี๊ด ไอรอนอิแค็ลลิ)
Will turn out what you want to be
(วิล เทิร์น เอ๊าท ว๊อท ยู ว้อนท ทู บี)
If you just let it,
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ ,)
What you want might make you cry
(ว๊อท ยู ว้อนท ไมท เม้ค ยู คราย)
What you need might pass you by
(ว๊อท ยู นี๊ด ไมท เพซ ยู บาย)
If you don’t catch it
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แค็ทช อิท)
And what you need ironically
(แอนด์ ว๊อท ยู นี๊ด ไอรอนอิแค็ลลิ)
Will turn out what you want to be
(วิล เทิร์น เอ๊าท ว๊อท ยู ว้อนท ทู บี)
If you just let it,
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ ,)
If you just let it
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท ดิธ)

When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
Why’s it feel so good?
(วาย ซิท ฟีล โซ กู๊ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)

When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
Why’s it feel so good?
(วาย ซิท ฟีล โซ กู๊ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)
When it hurts so bad, when it hurts so bad
(เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด , เว็น หนิด เฮิร์ท โซ แบ้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When It Hurts So Bad คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น