เนื้อเพลง Never Mind คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Nevermind the Pac Jam
(เนเว่อร์มาย เดอะ แพค แจม)
Nevermind the Gap Band
(เนเว่อร์มาย เดอะ แก๊พ แบนด์)
Nevermind the Zap Band
(เนเว่อร์มาย เดอะ Zap แบนด์)
Nevermind the Funk Scam
(เนเว่อร์มาย เดอะ ฟังค Scam)
Cause we’re
(ค๊อส เวีย)
The Red Hot Chili Peppers
(เดอะ เร้ด ฮอท ชิลลี่ เพ๊พเพ่อร์)

Nevermind the British bands
(เนเว่อร์มาย เดอะ บรีทอิฌ แบนด์)
Nevermind the Synth Funk bands
(เนเว่อร์มาย เดอะ Synth ฟังค แบนด์)
Nevermind the Wham Wham band
(เนเว่อร์มาย เดอะ Wham Wham แบนด์)
Nevermind Duran Duran
(เนเว่อร์มาย Duran Duran)
Cause we’re
(ค๊อส เวีย)
The Red Hot Chili Peppers
(เดอะ เร้ด ฮอท ชิลลี่ เพ๊พเพ่อร์)

Nevermind the Soft Cell sh*t
(เนเว่อร์มาย เดอะ ซ๊อฟท เซล ฌะ *ที)
That’s strictly for the twits
(แด้ท ซทรีคลิ ฟอร์ เดอะ ทวิท)
Nevermind the Men At Work
(เนเว่อร์มาย เดอะ เม็น แอ็ท เวิ๊ร์ค)
Those tunes are for the jerks
(โฑส จูน แซร์ ฟอร์ เดอะ เจิค)
Cause we’re
(ค๊อส เวีย)
The Red Hot Chili Peppers
(เดอะ เร้ด ฮอท ชิลลี่ เพ๊พเพ่อร์)

Nevermind Hall and Oates
(เนเว่อร์มาย ฮอลล์ แอนด์ Oates)
Those guys are a couple of goats
(โฑส กาย แซร์ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โก้ท)
Nevermind the Culture Club
(เนเว่อร์มาย เดอะ คั๊ลเจอร์ คลับ)
That jive’s just one big flub
(แดท ไจฝ จั๊สท วัน บิ๊ก flub)
Cause we’re
(ค๊อส เวีย)
The Red Hot Chili Peppers
(เดอะ เร้ด ฮอท ชิลลี่ เพ๊พเพ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Mind คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น