เนื้อเพลง Hate to Say I Told You So คำอ่านไทย The Hives

Do what I want cause I can and if I don’t
(ดู ว๊อท ไอ ว้อนท ค๊อส ไอ แคน แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์)
because I wanna be ignored by the stiff and the bored
(บิคอส ไอ วอนนา บี อิกนอร์ บาย เดอะ ซทิฟ แอนด์ เดอะ บอรฺ)
because I’m gonna.
(บิคอส แอม กอนนะ)
Spit and retrieve cause I give and receive
(ซพิท แอนด์ รีทรี๊ฝ ค๊อส ไอ กี๊ฝ แอนด์ รีซี๊ฝ)
because I wanna gonna get through your head what the mystery man said
(บิคอส ไอ วอนนา กอนนะ เก็ท ทรู ยุร เฮด ว๊อท เดอะ มิ๊สเทอรี่ แมน เซ็ด)
because I’m gonna.
(บิคอส แอม กอนนะ)
Hate to say I told you so.
(เฮท ทู เซย์ ไอ โทลด ยู โซ)
I do believe I told you so.
(ไอ ดู บีลี๊ฝ ไอ โทลด ยู โซ)
Now it’s all out and you knew cause I wanted to.
(นาว อิทซ ซอร์ เอ๊าท แอนด์ ยู นยู ค๊อส ไอ ว้อนท ทู)
Turn my back on the rot that’s been planning the plot – because I’m gonna.
(เทิร์น มาย แบ็ค ออน เดอะ ร๊อท แด้ท บีน แพลนนิง เดอะ พล๊อท บิคอส แอม กอนนะ)
No need for me to wait – because I wanna.
(โน นี๊ด ฟอร์ มี ทู เว้ท บิคอส ไอ วอนนา)
No need two, three and too late – because I’m gonna.
(โน นี๊ด ทู , ทรี แอนด์ ทู เหลท บิคอส แอม กอนนะ)
Hate to say I told you so.
(เฮท ทู เซย์ ไอ โทลด ยู โซ)
I do believe I told you so.
(ไอ ดู บีลี๊ฝ ไอ โทลด ยู โซ)
Do what I please gonna spread the disease
(ดู ว๊อท ไอ พลีซ กอนนะ สเพร๊ด เดอะ ดีซี๊ส)
because I wanna gonna call all the shots for the ” No ” s and the ” Not ” s
(บิคอส ไอ วอนนา กอนนะ คอลลํ ออล เดอะ ฌ็อท ฟอร์ เดอะ ” โน ” เอส แซน เดอะ ” น็อท ” เอส)
because I wanna.
(บิคอส ไอ วอนนา)
Ask me once I’ll answer twice cause what I know I’ll tell
(อาสคฺ มี วั๊นซ อิลล แอ๊นเซ่อร ทไวซ ค๊อส ว๊อท ไอ โนว์ อิลล เทลล)
because I wanna.
(บิคอส ไอ วอนนา)
Sound device and lots of ice I’ll spell my name out loud
(ซาวน์ด ดีไฝ๊ซ์ แอนด์ ล็อท อ็อฝ ไอ๊ซ์ อิลล สเพลล มาย เนม เอ๊าท เลาด)
because I wanna, oh yeah?
(บิคอส ไอ วอนนา , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hate to Say I Told You So คำอ่านไทย The Hives

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น