เนื้อเพลง The Howling คำอ่านไทย Within Temptation

We’ve been seeing what you want,
(หวีบ บีน ซีอิง ว๊อท ยู ว้อนท ,)
You’ve got us cornered right now
(ยู๊ฟ ก็อท อัซ ค๊อร์เน่อร์ ไร๊ท นาว)
Falling asleep from our vanity
(ฟ๊อลิง อะสลี๊พ ฟรอม เอ๊า แฝนอิทิ)
May cost us our lives
(เมย์ คอสทํ อัซ เอ๊า ไล้ฝ)

I hear them getting closer
(ไอ เฮียร เด็ม เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
Their howls are sending chills down my spine
(แดร์ เฮาล แซร์ เซนดิ้ง ชิล เดาน มาย ซไพน)
Time is running out now,
(ไทม์ อีส รันนิง เอ๊าท นาว ,)
They’re coming down the hills from behind
(เดรว คัมอิง เดาน เดอะ ฮิลล์ ฟรอม บีฮายน์)

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It’s all coming down right now
(อิทซ ซอร์ คัมอิง เดาน ไร๊ท นาว)
From the night that we’ve created
(ฟรอม เดอะ ไน๊ท แดท หวีบ คริเอท)
I wanna be awakened somehow
(ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ซัมฮาว)
[I wanna be awakened right now]
([ ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ไร๊ท นาว ])

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It all will be falling down
(อิท ดอร์ วิล บี ฟ๊อลิง เดาน)
From the hell that we’re in
(ฟรอม เดอะ เฮ็ลล แดท เวีย อิน)
All we are is fading away
(ออล วี อาร์ อีส เฟดิง อะเวย์)
When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)

We’ve been searching on and on
(หวีบ บีน เซิชอิง ออน แอนด์ ออน)
But there’s no trace to be found
(บั๊ท แดร์ โน เทร๊ซ ทู บี เฟานด)
It’s like they all have just vanished
(อิทซ ไล๊ค เด ออล แฮ็ฝ จั๊สท แฝ๊หนิช)
But I know they’re around
(บั๊ท ไอ โนว์ เดรว อะราวนฺดฺ)

I feel them getting closer
(ไอ ฟีล เด็ม เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
The howls are sending chills down my spine
(เดอะ เฮาล แซร์ เซนดิ้ง ชิล เดาน มาย ซไพน)
Time is running out now
(ไทม์ อีส รันนิง เอ๊าท นาว)
They’re coming down the hills from behind
(เดรว คัมอิง เดาน เดอะ ฮิลล์ ฟรอม บีฮายน์)

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It’s all coming down right now
(อิทซ ซอร์ คัมอิง เดาน ไร๊ท นาว)
From the night that we’ve created
(ฟรอม เดอะ ไน๊ท แดท หวีบ คริเอท)
I wanna be awakened somehow
(ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ซัมฮาว)
[I wanna be awakened right now]
([ ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ไร๊ท นาว ])

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It all will be falling down
(อิท ดอร์ วิล บี ฟ๊อลิง เดาน)
From the hell that we’re in
(ฟรอม เดอะ เฮ็ลล แดท เวีย อิน)
All we are is fading away
(ออล วี อาร์ อีส เฟดิง อะเวย์)
When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
When we start killing!
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง !)

I feel them getting closer
(ไอ ฟีล เด็ม เกดดดิ้ง โคลเซอร์)
The howls are sending chills down my spine
(เดอะ เฮาล แซร์ เซนดิ้ง ชิล เดาน มาย ซไพน)
Time is running out now
(ไทม์ อีส รันนิง เอ๊าท นาว)
They’re coming down the hills from behind
(เดรว คัมอิง เดาน เดอะ ฮิลล์ ฟรอม บีฮายน์)

The sun is rising
(เดอะ ซัน อีส ไรสอิง)
The screams have gone
(เดอะ สครีม แฮ็ฝ กอน)
Too many have fallen
(ทู เมนอิ แฮ็ฝ ฟอลเล็น)
Few still stand tall
(ฟิว สทิลล สแทนด์ ทอลล์)
Is this the ending
(อีส ดิส ดิ เอนดิง)
Of what we’ve begun?
(อ็อฝ ว๊อท หวีบ บิกัน)
Will we remember
(วิล วี รีเม๊มเบ่อร์)
What we’ve done wrong?
(ว๊อท หวีบ ดัน รอง)

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It’s all coming down right now
(อิทซ ซอร์ คัมอิง เดาน ไร๊ท นาว)
From the night that we’ve created
(ฟรอม เดอะ ไน๊ท แดท หวีบ คริเอท)
I wanna be awakened somehow
(ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ซัมฮาว)
[I wanna be awakened right now]
([ ไอ วอนนา บี อะเวคเอ็น ไร๊ท นาว ])

When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
It all will be falling down
(อิท ดอร์ วิล บี ฟ๊อลิง เดาน)
From the hell that we’re in
(ฟรอม เดอะ เฮ็ลล แดท เวีย อิน)
All we are is fading away
(ออล วี อาร์ อีส เฟดิง อะเวย์)
When we start killing
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง)
When we start killing!
(เว็น วี สท๊าร์ท คีลลิง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Howling คำอ่านไทย Within Temptation

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น